Kérdőív a koronavírus járvány hatásairól szolgáltatóknak

Az új típusú koronavírus járvány és a kapcsolódó korlátozó intézkedések új helyzetet teremtettek, melynek következményei nem hagyják érintetlenül a szerhasználókat és a z ellátórendszer válaszlépéseit sem.
A bekövetkezett változások feltérképezéséhez az EMCDDA-vel közösen felmérést indítunk el a kábítószerügyben érintett szolgáltatók – alacsonyküszöbű ellátók, járó- és fekvőbeteg kezelőhelyek, elterelést végzők, rehabilitációs intézmények stb. – körében. Ennek a kitöltésére Önöket – a kábítószer-használók szociális és/vagy egészségügyi ellátásában dolgozó szakembereket – szeretnénk felkérni.

Kérdőív a koronavírus járvány hatásairól szerhasználóknak

Hogyan befolyásolták a koronavírus járványhoz kapcsolódó korlátozások a drogfogyasztásodat? Mondd el az európai kábítószerügyi intézetnek (EMCDDA) erre a rövid, magyar nyelven is elérhető online felmérésre válaszolva.
Névtelen, gyors és biztonságos!
A Rövid Európai Szerhasználati Kérdőív (EWSD) a koronavírus a kábítószer-fogyasztás mintázataira, a következményekre és az ellátásra gyakorolt hatásait méri fel az egész EU-ban.

EMCDDA összeállítás a járvány droghasználókat és szolgáltatókat érintő hatásairól

A jelenlegi járványügyi veszélyhelyzet további komoly aggodalmakat vet fel a kábítószer-használók helyzetével, a kábítószer-problémákkal küzdő személyek ellátása folyamatosságának biztosítása, valamint e csoportok számára gondozást és támogatást nyújtók védelme érdekében. Az EMCDDA összeállításnak célja, hogy felhívja a figyelmet a COVID-19 járvánnyal összefüggésben felmerülő kockázatokra a droghasználók és a számukra ellátást nyújtók körében, és ösztönözze a frontvonal és a kábítószerügyi beavatkozások tervezését, felülvizsgálatát és adaptálását.

Útmutató a koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére a szociális alapszolgáltatásokban

Megjelent az EMMI útmutatója, mely iránymutatással segíteni kívánja a szociális alapszolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók, munkatársak veszélyhelyzet fennállása alatt követendő eljárását. A dokumentum a KENYSZI jelentési kötelezettséggel kapcsolatos információkat is tartalmaz, a család- és gyermekjóléti szolgáltatáshoz külön útmutató került kiadásra.

A legfőbb ügyész állásfoglalása az elterelésről

Dr. Polt Péter legfőbb ügyész állásfoglalása szerint a Magyar Kormány által elrendelt veszélyhelyzet megszűnéséig az elterelésben részt vevő személy nem követ el mulasztást, ha szolgáltatás hiányában vagy önhibáján kívül (pl. karantén) nem tudja azt teljesíteni. Amennyiben az elterelésben részt vevő személy vonatkozásában a feltételek biztosítottak – online eszközök is felhasználhatók a kapcsolattartásban.