Elindult az európai online felmérés a droghasználatról

Használsz drogokat? Mely szereket? Mennyit? Milyen gyakran? Ezek a kérdések is szerepelnek az EU kábítószerügyi ügynöksége (EMCDDA) által a mai napon 30 országban indított Európai Online Felmérés a Droghasználatról c. vizsgálatban. A szerhasználatban érintett, 18. életévüket betöltött személyeket célzó kérdőíves vizsgálat célja a területen dolgozó szakemberek és politikai döntéshozók tudásának bővítése a szerhasználati mintázatokról Európában, és ezáltal a jövőbeni drogpolitikák és beavatkozások támogatása a szükséges információkkal.

Megjelent a 2020-as Éves jelentés a magyarországi kábítószer-helyzetről

Már letölthető a Nemzeti Drog Fókuszpont 2020-as Éves Jelentése, mely a hazai kábítószer-helyzetre vonatkozóan a 2019. év legfontosabb fejleményeit mutatja be az európai adatgyűjtési indikátorok mentén. Az Éves Jelentés számot ad a kábítószer-probléma alakulásával kapcsolatos legfontosabb fejleményekről: így a jogszabályi változásokról; a szerhasználati mintázatokban bekövetkezett változásokról, a szerhasználat káros következményeiről és a válaszlépésekről; valamint a legújabb kábítószerpiaci lefoglalási és bűnözési statisztikákról.

Kérdőív a koronavírus járvány hatásairól szolgáltatóknak

Az új típusú koronavírus járvány és a kapcsolódó korlátozó intézkedések új helyzetet teremtettek, melynek következményei nem hagyják érintetlenül a szerhasználókat és a z ellátórendszer válaszlépéseit sem.
A bekövetkezett változások feltérképezéséhez az EMCDDA-vel közösen felmérést indítunk el a kábítószerügyben érintett szolgáltatók – alacsonyküszöbű ellátók, járó- és fekvőbeteg kezelőhelyek, elterelést végzők, rehabilitációs intézmények stb. – körében. Ennek a kitöltésére Önöket – a kábítószer-használók szociális és/vagy egészségügyi ellátásában dolgozó szakembereket – szeretnénk felkérni.

Kérdőív a koronavírus járvány hatásairól szerhasználóknak

Hogyan befolyásolták a koronavírus járványhoz kapcsolódó korlátozások a drogfogyasztásodat? Mondd el az európai kábítószerügyi intézetnek (EMCDDA) erre a rövid, magyar nyelven is elérhető online felmérésre válaszolva.
Névtelen, gyors és biztonságos!
A Rövid Európai Szerhasználati Kérdőív (EWSD) a koronavírus a kábítószer-fogyasztás mintázataira, a következményekre és az ellátásra gyakorolt hatásait méri fel az egész EU-ban.