Megjelent a 2019-es kábítószerügyi Éves Jelentés

Már letölthető a Nemzet Drog Fókuszpont 2019-es Éves Jelentése, mely a hazai kábítószer-helyzetre vonatkozóan a 2018. év legfontosabb fejleményeit mutatja be az európai adatgyűjtési indikátorok mentén. Az Éves Jelentés számot ad a kábítószer-probléma alakulásával kapcsolatos legfontosabb fejleményekről: így a jogszabályi változásokról; a szerhasználati mintázatokban bekövetkezett változásokról, a szerhasználat káros következményeiről és a válaszlépésekről; valamint a legújabb kábítószerpiaci lefoglalási és bűnözési statisztikákról.

Megjelent a 2018-as kábítószerügyi Éves Jelentés

Megjelent a 2018-es Éves Jelentés a magyarországi kábítószer-helyzetről az EMCDDA számára. A Jelentés a 2017-es, legfrissebb adatok mellett bemutatja az egyes szakterületek legfontosabb átfogó információit, kutatási eredményeit is az európai standardok mentén. Az Éves Jelentést a Nemzeti Drog Fókuszpont hazai szakértők bevonásával készítette és immár 14. alkalommal jelentette meg magyar és angol nyelven, hogy az aktuális trendekről tájékoztassa a hazai döntéshozókat, szakembereket, a közvéleményt, valamint az Európai Unió kábítószerügyi központját, az EMCDDA-t.

Új kiadvány: Kábítószerügyi helyzetkép – Magyarország 2017

A Kábítószerügyi helyzetkép – Magyarország 2017 kiadvány közreadásának célja a jelenlegi legfrissebb ismereteink, adataink és információink rövid bemutatása. A Nemzeti Drog Fókuszpont minden évben elkészíti az Éves jelentést a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) számára, amely részletesen bemutatja a kiadást megelőző év adatait. Ez a kiadvány az Éves jelentés rövidített, ábrákkal támogatott változata, mely Magyarországi kábítószer-helyzetének legfontosabb információt foglalja össze, elhelyezve az európai térben.

Designer drogok – szakmai nap

A Nemzeti Drog Fókuszpont 2017. december 14-én szakmai napot tartott Új pszichoaktív szerek: szerhasználati mintázatok és adatgyűjtések címmel, melynek keretében a szakemberek megtárgyalták a designer drogokkal kapcsolatos legfrissebb hazai és nemzetközi adatokat és válaszlépéseket. Immáron elérhetők a konferencián elhangzott előadások anyagai is.