Küldetésünk

A Nemzeti Drog Fókuszpont a drogmonitorozás európai uniós intézményrendszerének hazai központja: más intézményekben keletkező adatokat, információkat gyűjtünk, dolgozunk fel és szolgáltatunk hazai és nemzetközi szervezeteknek a kábítószer-probléma feltárásával, kezelésével és megoldásával kapcsolatos döntéseikhez.

Feladatunk

Fejlesztjük a hazai drogmonitorozási rendszert, hogy az képes legyen időben, hiteles, és a nemzetközi elvárásoknak is megfelelő adatokat és információt szolgáltatni a szakmai és politikai döntésekhez, intézkedésekhez, programokhoz. Ezen felül biztosítjuk, és egyben aktívan közreműködünk abban, hogy hazai és külföldi döntéshozók, szakemberek, egyetlen helyről, és a számukra megfelelő formában érhessék el a magyarországi kábítószer-helyzetet jellemző adatokat, információkat. Módszertani támogatást nyújtunk más szervezetek számára a kábítószerfogyasztással kapcsolatos adatok gyűjtéséhez, értékeléséhez és terjesztéséhez.

Tevékenységünk

Felmérjük a kábítószer-probléma és az arra adott társadalmi válaszokkal kapcsolatos hazai és nemzetközi adat- és információigényeket. Ha szükséges, intézkedési javaslatot terjesztünk a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság (KKB) elé a hazai adatgyűjtési rendszer módosítására. A nemzetközi gyakorlattal harmonizált módon más intézményekben keletkezett adatokat gyűjtünk, dolgozunk fel és értékelünk. Az adatokat és információkat összegző jelentéseket a döntéshozók, szakemberek, valamint egyéb, széles körű felhasználás számára elérhetővé tesszük. Részt veszünk a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, továbbiakban EMCDDA) valamint a tagországok Drog Fókuszpontjai hálózatának (Reitox) tevékenységében, és ennek keretében évente megküldjük az EMCDDA számára az igényelt adatokat és jelentéseket. Szervezzük és összehangoljuk, illetve módszertani támogatással segítjük a hazai kábítószer-adatgyűjtést. Kutatásokat javaslunk az adatok, információk gyűjtéséhez, és ezek feldolgozásához kapcsolódó módszertan területén.

Jogszabályok a Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ működéséről

Munkatársak

 

Horváth Gergely   igazgató
(szociológus)

A Drog Fókuszponthoz 2007 júniusában érkeztem, szakmai feladatom az iroda vezetése mellett a kábítószer-fogyasztással összefüggő halálozással kapcsolatos adatgyűjtés koordinálása.

Tarján Anna    tudományos elemző
(szociológus-angol bölcsész; egészségtudományok doktorjelölt)
(jelenleg szülési szabadságon)

A Drog Fókuszpontba 2007 októberében érkeztem. Jelenleg a következő szakterületek adatgyűjtési és koordinációs feladatai tartoznak hozzám: problémás kábítószer-fogyasztás, kábítószer-fogyasztással összefüggő fertőző betegségek, ártalomcsökkentés.

Port Ágnes    tudományos elemző
(közgazdász)

2011 januárjától dolgozom a Drog Fókuszpontnál. Jelenleg a kábítószer-bűnözés és a börtön szakterületekhez kapcsolódó feladatok koordinálásáért vagyok felelős.