18/2002. (XII. 28.) ESzCsM rendelet 5. § (3) a szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről

63/1997. (XII. 21.) NM rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

1992. évi LXIII. Törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

76/2004 (VIII. 19.) ESzCsM rendelet az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról

2005. évi CLXX törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról
> alacsonyküszöbű ellátók nevesítése

9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről
> alacsonyküszöbű ellátás definíciója