Problémás kábítószer-fogyasztás

A szakterület célja az egészségügyi és szociális problémákkal leginkább küzdő, kezelt vagy kezelésbe nem kerülő kábítószer-fogyasztók szocio-demográfiai jellemzőinek (szertípus, nem, kor, első fogyasztás, iskolai végzettség, munkaviszony, etnikai hovatartozás) és fogyasztási mintáinak (fogyasztás gyakorisága, módja, időtartama, kockázati magatartás, politoxikománia) felderítése. A szakterület feladata a kezelésbe nem kerülő, ezért egészségügyi nyilvántartásban nem szereplő problémás kábítószer-fogyasztók számának, a probléma kiterjedtségének becslése. Definíció szerint ide tartoznak a tartósan és/vagy rendszeresen és/vagy intravénásan opiát- vagy amfetamin-származékokat ill. kokaint használók, politoxikománok.