A BZP ellenőrzés alá került

2009.március

A 2008. évi CVI. törvény az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról 73§ 14. bekezdésében módosította a 1998. évi XXV., Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló törvény A) Jegyzékét, melynek következtében az 1-benzilpiperazin, az 1-benzil-1,4-diazaciklohexán és az N-benzilpiperazin az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotrop anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény I. Jegyzékén szereplő pszichotrop anyagokkal azonos elbírálás alá esik Magyarországon, azaz gyógyászati célra nem, kizárólag tudományos célra alkalmazhatók.

A törvénymódosítás a 2008. december 22-én megjelent Magyar Közlönyben került kihirdetésre, és 2009. január 1-től hatályos.

Az Európai Unió Tanácsa 2008. március 3-án döntött arról, hogy a tagállamok egy éven belül a nemzeti jogokkal összhangban a fenti anyagokat azok “kockázataival arányos ellenőrzési intézkedéseknek és büntetőjogi szankcióknak vessék alá.”

A 2008/206/JHA Tanácsi Döntés szövege

A korábbi sajtóanyag a Tanács döntése kapcsán

A Tanács döntése az EMCDDA Tudományos Bizottságának kockázatelemzési jelentésén alapult. A számos szervezet (EC, EMEA, Europol) szakértőivel együttműködésben készített kockázatelemzés bemutatja a szer használata okozta egészségügyi és szociális kockázatokat, és a csempészet és a szervezett bűnözés kapcsolatára vonatkozó információkat. Az ellenőrzés kiterjesztésének átláthatósága érdekében az EMCDDA publikálta a döntés alapját képező beszámolót. A kockázatelemzés a Tanács döntése előtt készült, és nem célja a BZP jogi státusának bemutatása az egyes tagállamokban.

 

Kapcsolódó anyagok:

A hazai kábítószer és pszichotróp listák módosításának jogi háttere
Dr. Zajzonné Dr. Boruzs Hedvig
Korai Jelzőrendszer – a 2008. év fejleményei
2008. nov. 26.
A Korai Jelzőrendszer (EWS) hálózat 2008. évi történései
Daróczy Zita
Korai Jelzőrendszer – a 2008. év fejleményei
2008. nov. 26.

 

Kapcsolódó linkek: