Prevenció
Kezelés
Ártalomcsökkentés
Európai értékelési konferenciák

A keresletcsökkentő beavatkozások értékelése fontos kérdés döntéshozók számára, akik útmutatást keresnek a döntéshozatal és erőforrás elosztás bizonyítékon alapuló és racionális módjaihoz.

A gyakorlat értékelésének útmutatói és kézikönyvei

Egy beavatkozás, projekt, vagy program értékelése szisztematikus adatgyűjtésből, elemzésből és az információ értelmezéséből áll, a beavatkozás működésével és lehetséges hatásaival kapcsolatban. Az értékelés a keresletcsökkentési stratégiák meghatározásának kritikus tényezője. A döntéshozók tudni szeretnék, hogy „mi működik”, és mivel sok programot nem értékeltek, ez hátrányosan befolyásolja az objektív, megbízható és összehasonlítható információgyűjtést. A keresletcsökkentési tevékenységek tudományos értékelésének elősegítése és a Központ által összegyűjtött információ minőségének fejlesztése érdekében az EMCDDA számos útmutatót és kézikönyvet jelentetett meg a keresletcsökkentési beavatkozások értékelésével kapcsolatban.


Prevenció

Kézikönyv a drogprevenció értékeléséhez

A Kézikönyv a drogprevenció értékeléséhez részletes, egymásra épülő tanácsokat nyújt programtervezőknek és -értékelőknek a drogprevenciós beavatkozások különböző szintjeinek értékelésével kapcsolatban.
A kézikönyv három fő szakaszból áll:

– maga az útmutató – ellenőrzési lista szerű kérdőív a tapasztalt szakembereknek;

– magyarázat az egyes kérdésekhez, bevezető a fejezetekhez és sok területről származó példák, az útmutató használatának bemutatásához a kevésbé tapasztaltak számára;
– és egy szószedet, mely megmagyarázza az útmutatóban használt kifejezéseket, valamint bemutat elméleteket és módszereket.

Az EMCDDA által kiadott Kézikönyvek sorában a Kézikönyv a drogprevenció értékeléséhez jelent meg először (angol,).

útmutató a megkereső munka értékeléséhez

A döntéshozók és a gyakorlati szakemberek világszerte elismerik a megkereső munka fontosságát a kábítószerügy területén, ez azonban nem jelenti azt, hogy minden projekt ugyanolyan minőségű. A klienseknek, döntéshozóknak és a projektek munkatársainak különböző módszerekre van szükségük annak értékeléséhez, hogy a projektek elérték-e céljaikat. Az útmutató a megkereső munka értékelése során segítséget kíván nyújtani a megkereső programoknak céljaik átgondolásához, tevékenységük átgondolásához és értékeléséhez, tevékenységük fejlesztéséhez, valamint értékük bemutatásához mind saját maguk, mind mások részére.

Az útmutató PDF formátumban innen letölthető (angol nyelven).


Kezelés

útmutató a problémás kábítószer-fogyasztás kezelésének értékeléséhez

Az útmutató fő célja, hogy alapvető információval lássa el az európai közönséget a kábítószer-fogyasztás kezelésének értékeléséhez kapcsolódó alapfogalmakkal, lehetőségekkel és folyamatokkal kapcsolatosan. Célcsoportja a szerhasználattal és a függőséggel foglalkozó kezelőhelyek szakemberei, a szociális és egészségügyi hivatalok dolgozói, a szerfüggőség kezelésével foglalkozó kutatók, és mindazok, akik szakmai vagy politikai tevékenységük kapcsán érdeklődnek a kezelés értékeléséből származó bizonyítékok iránt.

A kézikönyv PDF formátumban letölthető (angol, magyar).

Munkafüzetek a pszichoaktív szerhasználattal összefüggő zavarok kezelésének értékeléséhez

Az EMCDDA a WHO-val és a UNDCP-vel együttműködésben dolgozta ki a nyolc kiadványból álló „Munkafüzetek a pszichoaktív szerhasználattal összefüggő zavarok kezelésének értékeléséhez” című sorozatot. A füzetek az értékelés nyolc típusát mutatják be, a szükségletértékeléstől a folyamatértékelésen át a gazdasági értékelésig. A füzetek célja a döntéshozók, programtervezők, a munkatársak, és mások kábítószer-kezelési szolgáltatások értékelésével kapcsolatos képzése. A füzetek használata lehetőséget nyújt ezen csoportoknak munkájuk fejlesztésére, kapacitásuk növelésére és értékelések végrehajtására.

A füzetek letölthetők angol nyelven.

Tudományos monográf a drogabúzus kezelésének értékeléséről az EU-ban

A projekt 1997 márciusában kezdődött Athénban, mikor az EMCDDA és az athéni egyetemi Mentális Egészség Kutató Intézet workshop-ot szervezett a drogabúzus kezelésének értékelésével kapcsolatban. Számos ország szakértői mellet a WHO-PSA és a COST A-6 munkacsoport, valamint az Evaluation of Action Against Drug Abuse in Europe [Drogabúzus elleni tevékenységek értékelése Európában] képviselői is részt vettek a workshop-on. A workshop következtetéseit az EMCDDA Scientific Monograph No. 3, ‘Evaluating the Treatment of Drug Abuse in the European Union’ tartalmazza.

Az összefoglaló letölthető. A nyomtatott kiadványért vegye fel kapcsolatot irodavezetőnkkel.

Ártalomcsökkentés

Útmutató a megkereső munka értékeléséhez

A döntéshozók és a gyakorlati szakemberek világszerte elismerik a megkereső munka fontosságát a kábítószerügy területén, ez azonban nem jelenti azt, hogy minden projekt ugyanolyan minőségű. A klienseknek, döntéshozóknak és a projektek munkatársainak különböző módszerekre van szükségük annak értékeléséhez, hogy a projektek elérték-e céljaikat. Az útmutató a megkereső munka értékelése során segítséget kíván nyújtani a megkereső programoknak céljaik átgondolásához, tevékenységük átgondolásához és értékeléséhez, tevékenységük fejlesztéséhez, valamint értékük bemutatásához mind saját maguk, mind mások részére.

Az útmutató PDF formátumban innen letölthető (angol nyelven).


Európai értékelési konferenciák

A legjobb értékelési gyakorlat terjesztése érdekében az EMCDDA rendszeresen szervez európai konferenciákat a drogprevenció értékelésével kapcsolatban.


„Első európai konferencia a drogprevenció értékeléséről”

A konferenciát 1997-ben az EMCDDA-nél tartották Lisszabonban, a drogprevenció területén dolgozó több mint 80 elismert európai szakértő és a véleményalkotás szempontjából irányadónak elismert személy részvételével. A találkozó meggyőzte a résztvevőket és az EMCDDA-t a drogprevenció értékelésének fontosságáról, és arról, hogy a Központnak katalizátor és információ nyújtó szerepet kellene játszania a területen.

A konferencia workshop-jain született dokumentumok és beszámolók a „Scientific Monograph No. 2, Evaluating drug prevention in the European Union” című kiadványban jelentek meg.

„Második európai konferencia a drogprevenció értékeléséről”

A konferenciát az EMCDDA és az Európai Bizottság közösen szervezte és 1999. december 2-4. között került megrendezésre Strasbourgh-ban. A konferencia az értékelés gyakorlatának fejleményeit elemezte Európában, megmutatta, hogy nehéz körülmények között is lehetséges az értékelés. Bemutatta az európai értékelési útmutatók, értékelési eszközök és az EMCDDA Kábítószer-kereslet Csökkentését Célzó Intézkedések Információs Rendszere (EDDRA) használatának gyakorlati tapasztalatait, kihangsúlyozva ezen eszközök különböző kulturális igényekhez való adaptálhatóságát. Továbbá azt is bemutatta, hogy az értékelés elmélete és ismerete hogyan ültethető be a napi gyakorlatba, és hogy a kvalitatív adatok és a megfelelő szükségletértékelés ugyanolyan értékesek a jó értékelési gyakorlatban, mint a kvantitatív eredmények.

A konferencia workshop-jain született dokumentumok és beszámolók a „Scientific Monograph No. 5, Evaluation: a key tool for improving drug prevention” című kiadványban jelentek meg.