A gyakorlati munka során használt minőségi standardok és útmutatók


Mik a minőségi standardok és útmutatók?
Ez a szakasz összefoglalja a gyakorlat számára készült minőségi standardokat és útmutatókat. Célja, hogy áttekintést nyújtson az EU tagállamaiban rendelkezésre álló standardokról és útmutatókról.
A minőségi standardok és útmutatók célja a beavatkozások hatékonyságának fejlesztése.

Minőségi standardok
A minőségi standardok általánosan elfogadott alapelvek, vagy szabályok a beavatkozások legjobb/legmegfelelőbb végrehajtásához. Gyakran a minőségbiztosítás strukturális (formai) szempontjaira utalnak, mint például a környezet, vagy a munkatársak jellemzői. Ezen kívül azonban a beavatkozás végrehajtásával kapcsolatos szempontokat is figyelembe vehetnek, mint például: a tartalom helyessége, a beavatkozás folyamata, vagy az értékelési folyamatok.

Útmutatók
Az útmutatók szisztematikusan kidolgozott megállapítások, melyek célja a gyakorlati szakemberek és a kliensekkel kapcsolatos döntések támogatása a megfelelő beavatkozásokkal kapcsolatosan, adott körülmények között (lásd még Field és Lohr, 19921). Az útmutatók általában a beavatkozás végrehajtása során követendő lépéseket, vagy ajánlásokat tartalmaznak. Az útmutatók tartalma legtöbb esetben a rendelkezésre álló kutatási bizonyítékokon alapul.

További kifejezések: gyakorlati útmutatás, klinikai útmutató, gyakorlati ajánlások.
A gyakorlatban a standardokat és útmutatókat nem mindig különböztetik meg egyértelműen: az útmutatók is tartalmazhatnak standardokat és fordítva.

Létező standardok és útmutatók adaptálása
A minőségi standardokat és útmutatókat a kidolgozásuk környezetében kell értelmezni. A létező standardok és útmutatók alkalmazása során mindig vizsgálni kell a validitásukat, és ha szükséges, helyi adaptálhatóságukat. Az útmutatókhoz értékelési eszközök is adhatóak.

1) Field M.J., Lohr K.N. (eds) (1992), ‘Guidelines for clinical practice: from development to use‘, Institute of Medicine, Washington, D.C: National Academy Press.


Prevenció

Minőségi standardok és útmutatók a prevenció területén
A következő szakasz példákat mutat be a prevenció területén létező minőségi standardokra és útmutatókra, melyek célja a drogprevenció minőségének és hatékonyságának növelése.

A minőségi standardok főbb jellemzőit tartalmazó rövid összefoglaló után csatolva találhatóak további leírások és az eredeti dokumentumok, amennyiben azok nyilvánosan hozzáférhetőek.

Az oldal további példákkal fog bővülni, ha az információ hozzáférhető lesz.

Cseh Köztársaság
Finnország
Németország
Spanyolország – Galícia
Olaszország (útmutató)
Hollandia
Lengyelország
Portugália
Románia
Egyesült Királyság (útmutató)


Folyamatban lévő tevékenységek a drogprevenció standardjainak területén
Európai Bizottsági (EB) Projekt: A drogprevenció európai uniós minőségi standardjainak fejlesztése

Az EMCDDA együttműködő partner a Népegészségügyre vonatkozó közösségi cselekvési program (2003-2008) keretében megvalósuló „A drogprevenció európai uniós minőségi standardjainak fejlesztése” elnevezésű EB projektben.
A projektben a fő partner az angliai Liverpool John Moores Egyetem, magyar, olasz, lengyel, román és spanyol társpartnerekkel.

A projekt végső célja az EU tagállamaiban rendelkezésre álló drogprevenciós standardok összegyűjtése, áttekintése és elemzése. A munka eredményeként meghatározzuk a prevenciós programok minimum standardjait, ami segítséget nyújthat a szakembereknek a bizonyítékon alapuló prevenciós gyakorlat megvalósításához. A felhasználók számára így lehetővé válik a tudomány, a politika és a gyakorlat közötti rések áthidalása és sikeresek lehetnek a nemzeti és EU-s kábítószer-ellenes cselekvési tervek specifikus célkitűzéseinek elérésében (különösen tekintettel az EU kábítószer-ellenes cselekvési tervének 7. célkitűzésére: „A kábítószer-kereslet csökkentő intézkedések hatékonyságára és az azokhoz való hozzáférésre vonatkozó tájékoztatás javítása”). A projekt 2008 elején indult, időtartama 24 hónap.


 

Cseh Köztársaság

Felelős intézmény
Másodlagos és harmadlagos prevenciós programok standardjai: Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Elsődleges prevenciós programok standardjai: Oktatási Minisztérium.

Célja
Programok minőségi kritériumainak meghatározása.
Minőségi standardok felhasználása
A minőségi standardok alkalmazásának módja és helye

Terület és alkalmazás
Adatgyűjtés /monitorozás Nem
Szolgáltatások akkreditációja Igen
Forráselosztás Igen
Programszolgáltatók képzése

Fő célkitűzések
– Programok minőségi kritériumainak meghatározása
– Lehetővé tenni, hogy a szolgáltatók a minőségre koncentráljanak
– A standardok a tanúsítványért jelentkező szolgáltatók szakmai értékelésének eszközei
– A standardok a finanszírozó állami intézményeknek a szolgáltatások minősége és a közpénzek felhasználása felügyeletének eszközei.

Hatáskör
Elsődleges, másodlagos és harmadlagos prevenció, országos szinten.

érdekeltek (stakeholder) részvétele
Oktatási Minisztérium, Szociális és Munkaügyi Minisztérium, civil szervezetek és számos szakértő.

A standardok kidolgozásának módszere
Szakértői munkacsoport

Tartalom
A minőségi standardok egy általános és egy specifikus részből állnak. Az általános rész a következő területekkel foglalkozik: szolgáltatások hozzáférhetősége, kliensjogok, személyes munka, szervezeti kérdések, szakmai munkatársak iránymutatása, alapvető biztonság, környezet, pénzügyek, szolgáltatás minőségének értékelése.
A specifikus rész prevenció típusonként különböző, minden típushoz külön tartalmaz minőség értékelési kritériumokat.
A kritériumokat pontozásos értékelési rendszer segítségével osztályozza.

Honlap
Elsődleges prevenciós programok standardjai
Másodlagos és harmadlagos prevenciós programok standardjai

 

Kapcsolódó dokumentumok
Standards for secondary and tertiary prevention programmes – general part (cz)
Standards for secondary and tertiary prevention programmes – specific part (cz)
Standards for primary prevention (cz)

 

Dokumentumok angol nyelven
A következő, lefordított dokumentumokat a Liverpool John Moores Egyetem tette elérhetővé.
Professional Qualification Standards for Providers of Primary Addictive Drug Use Prevention Programmes (angol)
Professional Qualification Standards for facilities and programmes offering professional services to problem users and persons addicted to drugs (Service Standards for Drug Users) (angol)
Summay of main changes in prevention professional qualification standards, 2009 (angol)


Finnország

Felelős intézmény

STAKES, Research and Development Centre for Welfare and Health

[Jóléti és Egészségügyi Kutatási és Fejlesztési Központ]

Célja
Eszköz a gyakorlati szakembereknek beavatkozások tervezéséhez, végrehajtásához és értékeléséhez. Egy információs csomag a prevenció területén jelenleg rendelkezésre álló kutatáson alapuló tudásról. Javaslat egy egységes fogalmi keret kialakításához a multi-professzionális prevenciós hálózatok számára. Eszköz a döntéshozóknak a megvalósítandó és finanszírozandó legjobb javaslatok kiválasztásához.

Minőségi standardok felhasználása

A minőségi standardok alkalmazásának módja és helye

Terület és alkalmazás

Adatgyűjtés /monitorozás: Igen
Szolgáltatások akkreditációja: Nem
Forráselosztás: Igen
Programszolgáltatók képzése: Igen

Fő célkitűzések

Az alkohol-, és drogprevenció tervezése, végrehajtása és értékelése minőségének fejlesztése
Az alkohol-, és drogprevenció fogalmának, gyakorlatainak és hasznainak tisztázása

Hatáskör

Országos

érdekeltek (stakeholder) részvétele

A kapcsolódó terület szakértőiből álló munkacsoport: alkohol-, drogprevenciós kutatók és gyakorlati szakemberek; ifjúságsegítés; egészségügyi és szociális szolgáltatások; rendőrség; orvosok; oktatás; rehabilitáció és a tercier szektor.

A standardok kidolgozásának módszere

A munkacsoport titkárnői terjesztették, fordították és szerkesztették az irodalmi áttekintéseket. Történtek konzultációk és megbeszélések kutatókkal és más szakértőkkel. A sok területet átfogó munkacsoport konszenzusépítő megbeszéléseket szervezett, a dokumentumokat a szereplők széles köre véleményezte.

Tartalom

12 minőségi kritérium, mely három elemből áll: 1) tartalom, 2) megvalósítás, és 3) monitorozás és értékelés.

A tartalom elem a következőkből áll: 1) ismeret alap, 2) értékek és etika, 3) cél-központú együttműködés.

A megvalósítás minősége elem részei: 1) cél meghatározás, 2) erőforrások és 3) megvalósítás folyamata.

Honlap
http://stakes.fi/neuvoa-antavat/

Kapcsolódó dokumentumok

Elkészült az útmutató angol nyelvű fordítása, ami hamarosan elérhető lesz a Stakes Alkohol és Drogprevenció honlapján.


 

Németország

 

Felelős intézmény

Federal Centre for Health Education – BZgA [Szövetségi Egészségnevelési Központ].

Cél

A minőség a prevencióban (quality in prevention – QIP) egy információs rendszer melynek célja a minőségbiztosítás és minőségfejlesztés a prevenció és egészségfejlesztés területén, valamint a létező programok és szolgáltatások összehasonlító bemutatása (egészségügyi ellátási kínálat kutatás).

Minőségi standardok felhasználása

A minőségi standardok alkalmazásának módja és helye

Terület és alkalmazás

Adatgyűjtés/monitorozás: Igen
Szolgáltatások akkreditációja: 2008-ban, vagy 2009-ben indul
Forráselosztás: Részben (házon belül)
Programszolgáltatók képzése: Igen

Fő célkitűzések

Tevékenységek és szolgáltatások értékelése a prevenció és egészségfejlesztés területén visszajelzés biztosítása, más megközelítésekkel való összehasonlíthatóság és a tervezés fejlesztése érdekében.

Hatáskör

Oktatási és egészségfejlesztési megközelítések, országos, tartományi, regionális, vagy helyi szinten.

érdekeltek (stakeholder) részvétele
Szövetségi Egészségnevelési Központ (BZgA), Hamburg Eppendorf Egyetemi Kórház (UKE)

A standardok kidolgozásának módszere
Bizonyítékok (irodalmi áttekintések); szakértői konszenzus, beleértve a külső szakértők és gyakorlati szakemberek bevonását; megvalósíthatóság, validitás, megbízhatóság, objektivitás és hatás területi tesztelése (továbbfejlesztett szolgáltatások)

Tartalom
összesen 28 dimenzió, 21 alcsoportba sorolva, hét fő minőségi kritérium alapján: elméleti háttér minősége, tervezés minősége, résztvevők és végzettségük, a beavatkozás módszerei és diffúzió, menedzsment, értékelés és bizonyíték, minőségfejlesztés.

Kapcsolódó dokumentumok
A minőség a prevencióban (QIP) áttekintése (angol)
Kurzbeschreibung des QIP – Qualitaet in der Praevention (német)
A QIP minőségi dimenziói (angol)


 

Spanyolország – Galícia

Felelős intézmény

General sub-directorate – Mental Health and Drug Dependency, Galicia (SERGAS) [Főigazgatóság – Mentális Egészség és Drogfüggőség, Galícia (SERGAS)]

Célja
Prevenciós programok helyzetének elemzése. A prevenciós programok közös minimum standardjainak meghatározása.

Minőségi standardok felhasználása
A minőségi standardok alkalmazásának módja és helye

Terület és alkalmazás
Adatgyűjtés/monitorozás: Igen
Szolgáltatások akkreditációja: Igen
Forráselosztás: Igen
Programszolgáltatók képzése: Igen

Fő célkitűzések
A programok felépítésének, belső koherenciájának és minőségének fejlesztése.

Hatáskör
Drogprevenciós programok regionális szinten (Galícia).

érdekeltek (stakeholder) részvétele
Főigazgatóság – Mentális Egészség és Drogfüggőség, Galícia (SERGAS), külső szakértők és helyi gyakorlati szakemberek.

A standardok kidolgozásának módszere
Szakértői konzultáció és irodalmi áttekintés.

Tartalom
18 kritérium három skálára bontva: program meghatározás, konzisztencia és minőség. Pontozási rendszert használnak a programok minőségének értékeléséhez.

Honlap
http://www.sergas.es/ (spanyol, galíciai, kasztíliai)
http://www.sergas.es/Publicaciones/ListadoPublicacions.aspx?IdPaxina=40008&IdSeccionWeb=4&IDGrupo=3

(spanyol, galíciai, kasztíliai)

Kapcsolódó dokumentumok

A prevenciós programok minőségi kritériumai, Spanyolország, Galícia (angol)

 Olaszország – Lombardia, Liguria, Piemonte régiók

Felelős intézmény
Italian National drug department and leader of Project Religo: Lombardia Region
[Olasz Nemzeti Kábítószerügyi Hivatal és a Religo projekt vezetője: Lombardia Régió]

Célja

A döntéshozatali folyamatok és az egészségfejlesztési programok tervezésének tudományos bizonyítékon és helyi értékelési kutatások eredményein alapuló támogatása.

Minőségi standardok felhasználása

A minőségi standardok alkalmazásának módja és helye

Terület és alkalmazás
Adatgyűjtés /monitorozás Igen
Szolgáltatások akkreditációja Nem
Forráselosztás Nem
Programszolgáltatók képzése Igen

Fő célkitűzések
Ajánlások nyújtása hatékony drogprevenciós beavatkozások tervezéséhez, megvalósításához és értékeléséhez. Bizonyítékon alapuló gyakorlat biztosítása, a kutatási bizonyítékok terjesztése által.

Hatáskör

Dohányzás, alkohol és kábítószer megelőzési programok regionális és helyi szinten (általános, célzott és javallott prevenció).

érdekeltek (stakeholder) részvétele

Regione Lombardia, ASL Citta di Milano (Helyi Egészségügyi Egység), Studio CEVAS a Piemonte Régió aktív részvételével, Liguria Régió és tíz másik Helyi Egészségügyi Egység és az Olasz Nemzeti Kábítószer-politikai Osztály (PCM).

A standardok kidolgozásának módszere

A hatékonyságról rendelkezésre álló bizonyítékok irodalmának felhasználása.

Tartalom

Különböző prevenciós stratégiák megvalósításának megfelelési kritériumai és minőségi standardjai. Ajánlások a stratégiák tervezéséhez és értékeléséhez. Szisztematikus irodalmi áttekintések és útmutatók alapján bizonyítékok összefoglalása azzal kapcsolatban, hogy mi működik.

Honlap

Religo Projekt: http://www.famiglia.regione.lombardia.it/Religo/progetto.asp (olasz)
Religo Projekt: http://www.religoliguria.it (olasz)

Kapcsolódó dokumentumok

Az inter-regionális Religo projekt áttekintése (angol)

Dokumentumok angol nyelven

A következő, lefordított dokumentumokat a Liverpool John Moores Egyetem tette elérhetővé.
Ajánlások prevenciós kezdeményezések tervezéséhez és értékeléséhez (angol)

 Hollandia

Felelős intézmény

Egészséges élet Központ (Centrum Gezond Leven)/ Országos Népegészségügyi és Környezeti Intézet (RIVM).

Célja

A prevenciós beavatkozások finanszírozásának és a kínálattal, lefedettséggel és a végrehajtással (annak mértékével) kapcsolatos információknak az összekapcsolása.

Fő célkitűzése

A beavatkozások hatékonyságának és megvalósításának fejlesztése.

Hatáskör

Ifjúsági egészségügyi ellátás, országos szinten.

érdekeltek (stakeholder) részvétele

Egészséges élet Központ (Centrum Gezond Leven)/ Országos Népegészségügyi és Környezeti Intézet (RIVM).

A standardok kidolgozásának módszere

Epidemiológiai adatok és a beavatkozások hatékonyságával kapcsolatos adatok irodalmi áttekintése. Nemzeti Tanácsadó Csoport (politikai és tudományos tagok), útmutatók elkészítésének a multidiszciplináris, bizonyítékon-alapuló útmutatók kidolgozása során alkalmazott alapelvei. Várható a standardok értékelése.

Tartalom

Folyamatban

Honlap

http://www.rivm.nl/gezondleven/samenwerkverband/overzicht-werkplaatsen.jsp (holland)

 


Lengyelország

Felelős intézmény

Nemzeti Drogmegelőzési Hivatal

Célja

Prevenciós programok minőségének értékelése

Minőségi standardok felhasználása

A minőségi standardok alkalmazásának módja és helye

Terület és alkalmazás

Adatgyűjtés /monitorozás Igen
Szolgáltatások akkreditációja Tervben
Forráselosztás Tervben
Programszolgáltatók képzése Igen

Fő célkitűzések

Jó minőségű prevenciós programok azonosítása.

Hatáskör

Egészségfejlesztés; drog-, és alkohol-prevenció; problémás viselkedés megelőzése.

érdekeltek (stakeholder) részvétele

Nemzeti Drogmegelőzési Hivatal, Oktatási Minisztérium, Alkohollal Kapcsolatos Problémák állami Irodája, Pszichiátriai és Neurológiai Intézet.

A standardok kidolgozásának módszere

Irodalmi áttekintés. Szakértői megbeszélés és külső szakértői konzultáció. Pilot tesztelés várható.

Tartalom

12 kategóriába sorolt kritériumok, melyek lefedik a koherenciát, relevanciát és hatékonyságot.

Honlap

http://www.kbpn.gov.pl (lengyel, angol)

Kapcsolódó dokumentumok

Prevenciós és mentális egészség fejlesztési programokkal kapcsolatos ajánlások rendszerének tervezete (lengyel).

(Angol fordítást lásd lejjebb)

Dokumentumok angol nyelven

A következő, lefordított dokumentumokat a Liverpool John Moores Egyetem tette elérhetővé.
Prevenciós és mentális egészség fejlesztési programokkal kapcsolatos ajánlások rendszerének tervezete (angol).

 Portugália

Felelős intézmény

Kábítószer és Kábítószer-függőség Intézete (IDT), Közösségi beavatkozások főosztálya.

Célja

A drogprevenciós beavatkozások minőségének és hatékonyságának fejlesztése, valamit az eredmények értékelése.

Terület és alkalmazás
Adatgyűjtés/monitorozás

Szolgáltatások akkreditációja:

Forráselosztás: Igen

Programszolgáltatók képzése:

Fő célkitűzések

Projektek kiválasztása. új ismeretek és útmutatók kiadása és terjesztése a prevenció területén. A beavatkozások minőségének fejlesztése és néhány beavatkozás megismétlése.

Hatáskör

általános, célzott és javallott prevenció, országos szinten.

érdekeltek (stakeholder) részvétele

Kábítószer és kábítószer-függőség Intézete (IDT), Közösségi beavatkozások főosztálya, Osztályközi csoport.

A standardok kidolgozásának módszere

Szakértői találkozók és workshop-ok.

Tartalom

Programok meghatározásának minőségi standardjai (beleértve az alapelveket, fogalmi/módszertani keretet, értékelést): Fókuszált Beavatkozás Program (FIP) és Integrált Válaszok Program (PORI).
Minőségi standardok a fentiekben említett programok közül projektek kiválasztásához: meghatározás és belső koherencia és megvalósíthatóság. A PORI-ban a projektek által tervezett integrált válaszokat is értékelik (integráció, partnerség, területiség és részvétel). Ezen kritériumokat pontrendszer szerint osztályozzák.

Honlap

További információ a Kábítószer és Kábítószer-függőség Intézete (IDT) honlapján (portugál)

Kapcsolódó dokumentumok

Fókuszált Beavatkozás Program minőségi kritériumai (FIP) (portugál)

Dokumentumok angol nyelven

A következő, lefordított dokumentumokat a Liverpool John Moores Egyetem tette elérhetővé.
Fókuszált Beavatkozás Program (FIP) (angol).

 


Románia

Felelős intézmény
Országos Drogellenes ügynökség (NAA)

Célja

Minimális minőségi standardok biztosítása az iskolai prevenció területén.

Minőségi standardok felhasználása

A minőségi standardok alkalmazásának módja és helye

Terület és alkalmazás

Adatgyűjtés /monitorozás: Nem
Szolgáltatások akkreditációja: Nem
Forráselosztás: Nem
Programszolgáltatók képzése: Igen

Fő célkitűzések

– Minőségi kritériumok meghatározása iskolai prevenciót tervező programok számára
– Lehetővé tenni, hogy a szolgáltatók a minőségre koncentráljanak
– A kidolgozott programok értékelése.

Hatáskör

általános, iskolai prevenció, országos szinten.

érdekeltek (stakeholder) részvétele

Országos Drogellenes ügynökség és az Oktatási Minisztérium

A standardok kidolgozásának módszere

Intézményi konszenzus

Tartalom

A standardok 8 terültet ölelnek fel: kiinduló állapot, célkitűzések, célcsoport meghatározása, tevékenységek és módszerek, megvalósítás és programértékelés (beleértve a szisztematikus értékelést).

Honlap

http://www.ana.gov.ro (angol, román)

 


Egyesült Királyság

Felelős intézmény

National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) [Nemzeti Intézet az Egészségért és a Klinikum Kiválóságáért], mely a jó egészség fejlesztésével, és a betegségek megelőzésével és kezelésével kapcsolatos nemzeti útmutatók kidolgozásáért felelős független szervezet.

Célja

Nemzeti útmutatók kidolgozása a jó egészség fejlesztésével, és a betegségek megelőzésével és kezelésével kapcsolatban.

Minőségi standardok felhasználása

A minőségi standardok alkalmazásának módja és helye

Terület és alkalmazás

Adatgyűjtés /monitorozás:
Szolgáltatások akkreditációja:
Forráselosztás:
Programszolgáltatók képzése:

Fő célkitűzések

Technológia értékelési útmutatás, klinikai útmutatók, beavatkozások eljárásmódjával kapcsolatos útmutatás és népegészségügyi útmutatás kidolgozása.

Hatáskör

A szerhasználattal kapcsolatos népegészségügyi beavatkozások útmutatása a veszélyeztetett fiatalok szerhasználatának csökkentésével kapcsolatos beavatkozásokat tartalmaz.
Egészségügyi technológiák – útmutató az új és már létező gyógyszerek, kezelések és eljárások alkalmazásával kapcsolatban a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) keretében.
Klinikai gyakorlat – útmutató a specifikus betegségekben szenvedő egyének megfelelő kezelésével és ápolásával kapcsolatban a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) keretében.

érdekeltek (stakeholder) részvétele

Szakembereket, kutató és tudományos intézményeket, az ipart és a lakosság más speciális érdekcsoportjait képviselő országos intézmények. Az útmutató kidolgozásának teljes folyamata során nyújtanak visszajelzést, pl. az előzetes hatáskörrel, és előzetes ajánlásokkal kapcsolatban.

A standardok kidolgozásának módszere

Egy szisztematikus irodalmi áttekintésből származó bizonyítékon és egy külső csapat által készített gazdasági értékelésen alapul.
A módszereket a NICE Népegészségügyi Beavatkozások Módszertani Kézikönyve határozza meg.
Az ajánlásokat egy független testület dolgozza ki, a Népegészségügyi Beavatkozások Tanácsadó Bizottsága (PHIAC).

Tartalom

A tartalom az útmutató típusától függ. A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok szerfogyasztásának csökkentését célzó közösségi beavatkozásokkal kapcsolatos útmutatás ajánlásai a következők szerint határozhatóak meg:
– Ki a célpopuláció?
– Kinek kellene a beavatkozást végrehajtani?
– Mit kellene tenniük?

Honlap

Az ajánlások letölthetőek a NICE honlapjáról http://www.nice.org.uk (angol)