Bevált gyakorlatok portálja

A bevált gyakorlatok portálja a kábítószerekkel foglalkozó szakemberek, döntéshozók és kutatók számára kíván forrásként szolgálni, amelyet felhasználhatnak beavatkozások tervezésénél, értékelésénél, fejlesztésénél, vagy akár pályázatok írásánál ha valamilyen objektív, szilárd módszertani alapokon nyugvó információra van szükség. A portálon a jelenleg rendelkezésre álló tudományos bizonyítékokat mutatjuk be a prevenció, a kezelés, az ártalomcsökkentés és a társadalmi reintegráció területén, az európai kontextusra koncentrálva.

Az oldal az EMCDDA Best practice portáljának fordítása, hogy az ott összegyűjtött tudás magyar nyelven is elérhető legyen. Az EMCDDA a tudományos bizonyítékokat egy nyilvános és átlátható módszertan szerint gyűjtötte össze (a módszertanról magyarul itt vagy bővebben angolul az EMCDDA Best Practice portálján az egyes területek alatt olvashatnak), a rendelkezésre álló információkat az egyes területeken belül a különböző célcsoportok szerint mutatja be, amely célcsoportokat az EMCDDA által gyűjtött, európai illegális szerhasználattal kapcsolatos adatok alapján hoztak létre.

Az EMCDDA portálját folyamatosan frissítik az új információknak és kutatásoknak megfelelően – ugyanígy a magyar tartalmak is frissítésre kerülnek a jövőben.

A bevált gyakorlat meghatározása

A “bevált gyakorlat” kifejezés alatt azokat a szerhasználathoz kapcsolódó beavatkozásokat értjük, amelyeknél az aktuálisan elérhető tudományos bizonyítékokat a lehető legjobb módon alkalmazzák.

  • A felhasznált tudományos bizonyítékoknak relevánsnak kell lenniük az adott problémában érintettek (szakemberek, döntéshozók, szerhasználók és családjuk) számára.
  • Az alkalmazott módszereknek átláthatónak, megbízhatónak és átadhatónak kell lenniük, és minden vonatkozó bizonyítékot figyelembe kell venni a besorolási eljárás során.
  • A megvalósítás, az adaptáció és a kapcsolódó képzések során keletkező tapasztalatokat szisztematikusan gyűjteni kell és elérhetővé kell tenni mások számára is.
  • Különböző, prevalencia szintet mérő modelleken keresztül vizsgálni kell a közeg jellemzőit, ahol az adott beavatkozás megvalósul, hogy becsülni lehessen a beavatkozás hatását a populációra.
  • A döntéshozatali folyamatokhoz mind a hatékonysággal, mind a megvalósíthatósággal kapcsolatos tudományos bizonyítékokat figyelembe kell venni.

A fenti definíciót egy szakértői csoport határozta meg, amelynek tagjai voltak: az EMCDDA igazgatótanácsának elnöke, João Goulão, az EMCDDA tudományos tanácsának tagjai, döntéshozók, valamint a kezelés, a prevenció és az ártalomcsökkentés legelismertebb szaktekintélyei.