Módszertan  |  További források

Módszertan

A „bevált gyakorlatok” a szerhasználatra adott olyan válaszok, amelyet a rendelkezésre álló, szilárd módszertani alapokon nyugvó szakirodalom és az EMCDDA adatai is megerősítenek.

A portálon bemutatott beavatkozásokat aszerint rangsoroltuk, hogy mennyiben tudják elérni a célkitűzésükben megfogalmazott eredményeket a különböző európai színtereken.

A portál három fő témakörében – prevenció, kezelés, ártalomcsökkentés – található eredményeket a rendelkezésre álló és megbízható szakirodalom értékelése és összegzése alapján állította össze az EMCDDA. A megfelelő szakirodalom kiválasztásában a legfontosabb szempont az volt, hogy mennyiben ad választ a kulcs-kérdésre: „mennyiben valószínű, hogy az adott beavatkozás eléri az elvárt hatást különböző színtereken, kontextusokban alkalmazva?”. A szakirodalmak kereséséhez használt források, és az egyes témaköröknél alkalmazott kereső-kifejezések pontos leírása megtalálható az EMCDDA bevált gyakorlatok portálján (angol nyelven) a témakörök módszertani részében.

A beavatkozások rangsorolása a következő definíciók alapján történt:

 • Hatásos: Azok a beavatkozások tartoznak ebbe a kategóriákba, amelyeknél randomizált kontrollált vizsgálatokat tartalmazó szisztematikus irodalmi áttekintésekben a hatást mérő pontos mutatók kedvező eredményeket adtak, illetve amelyeket olyan iránymutatásokban ajánlanak, amelyeknél megbízható módszertan alapján értékelik a rendelkezésre álló tudományos bizonyítékokat (ilyen például a GRADE). A „hatásos” kategóriába sorolt beavatkozások megfelelnek a kliensek/helyszínek döntő többsége számára.
 • Jellemzően hatásos: Azok a beavatkozások tartoznak ebbe a kategóriába, amelyek csak korlátozott mértékben mutatkoztak hatásosnak, amelyek nagy valószínűséggel hatásosak, de csak korlátozott tudományos bizonyítékok állnak rendelkezésre velük kapcsolatban, és amelyeket bizonyos feltételek mellett ajánlanak olyan iránymutatásokban, amelyeknél megbízható módszertan alapján értékelik a rendelkezésre álló tudományos bizonyítékokat (ilyen például a GRADE). A „jellemzően hatásos” kategóriába tartozó beavatkozások megfelelnek a kliensek/helyszínek döntő többsége számára, de megfelelő körültekintéssel kell alkalmazni.
 • Hatásos, de vannak hátrányai: Azok a beavatkozások tartoznak ebbe a kategóriába, amelyeknél a hatásukat mérő mutatók pozitív eredményeket adtak, és amelyeket ajánlanak olyan iránymutatásokban, amelyeknél megbízható módszertan alapján értékelik a rendelkezésre álló tudományos bizonyítékokat (ilyen például a GRADE), de a hatás csak bizonyos korlátok között érvényes, vagy negatív hatásaik is voltak. Így ezek a beavatkozások csak előzetes felmérés, értékelés után alkalmazhatóak
 • Nem ismert hatásosságú: Azok a beavatkozások tartoznak ebbe a kategóriába, amelyeknél nem áll rendelkezésre elegendő vizsgálat, vagy a rendelkezésre álló vizsgálatok nem megfelelő minőségűek (alacsony elemszám, bizonytalan módszertan), így nehéz megbízhatóan értékelni, hogy hatásosak-e vagy sem. Szintén ebbe a kategóriába sorolták azokat a beavatkozásokat, amelyekkel kapcsolatban további kutatásokra van szükség.
 • Bizonyítottan hatástalan: Azok a beavatkozások tartoznak ebbe a kategóriába, amelyek negatív eredményeket adtak, például placebóhoz vagy a beavatkozásban nem résztvevőkhöz viszonyítva.

A használt kifejezések jegyzéke

A bevált gyakorlatokkal kapcsolatos kifejezések részletes jegyzéke angol nyelven elérhető az EMCDDA honlapján:

A bevált gyakorlatokkal kapcsolatos kifejezések jegyzéke

vissza az oldal tetejére

További források

Az alábbiakban olyan weboldalakat és dokumentumokat gyűjtöttünk össze, amelyek hasznosak lehetnek, segítséget jelenthetnek beavatkozások tervezésénél, értékelésénél.

Magyar nyelvű anyagok

Az alábbiak a szociális szolgáltatások modernizációjával foglalkozó TÁMOP 5.4.1. kiemelt projekt kábítószerügyi pillérjének keretében készült szakmai segédanyagok.

 Szakmai szabályozóanyagok, módszertani levelek

Szabályozás a célzott és indikált prevenció területén I. (definíciók, háttéranyagok, kutatási eredmények)

Módszertani levél a bevásárlóközpontokban, valamint lakótelepeken és azok környékén működtetett célzott prevenciós programok fejlesztéséhez és megvalósításához

Módszertani levél a megelőző-felvilágosító szolgáltatók számára 

Módszertani levél a zenés-táncos szórakozóhelyeken prevenciós és ártalomcsökkentő programokat megvalósító szolgáltatók számára

Módszertani levél a tűcsere programokat megvalósító szolgáltatók számára

Szükségletfelméréshez kapcsolódó segédanyagok

Kézikönyv a helyi szükségletfelméréshez

Módszertani segédanyag a helyi szükséglet-meghatározás kidolgozásához

A szükséglet-meghatározás nemzetközi és hazai tapasztalatainak, az alkalmazott eszközök használhatóságának összefoglalása

 vissza az oldal tetejére

EDDRA – Példák az értékelt beavatkozásokra

Az értékelt prevenciós, kezelési és ártalomcsökkentő beavatkozások, valamint a büntető igazságszolgáltatás rendszerében végrehajtott beavatkozások széles köréről részletes információt nyújtó Kábítószer-kereslet Csökkentését Célzó Intézkedések Információs Rendszerének (EDDRA) célja a szakemberek és döntéshozók támogatása. Az EDDRA adatbázis jelenleg több mint 400 programot tartalmaz, az adatbázis szabadon elérhető, böngészhető és kereshető. A Fonte – az EMCDDA adatgyűjtő, validáló, és adattároló rendszere – gyűjti és validálja a feltöltött programokat.

A fentieken túl az EDDRA a következőkhöz is segítséget nyújt:

 • Bizonyítékokat hoz létre a kábítószer-kereslet csökkentését célzó projektek hatékonyságával kapcsolatban, a területen megvalósított projektek önértékelése alapján;
 • összehasonlítja az önértékelésekből származó eredményeket az aktuálisan legjobb kutatási bizonyítékokkal.

Keresés az EDDRA-ban

Programok minőségi szintjének meghatározása

Az EMCDDA a programok minőségének 3 szintjét határozta meg. Minden program, mely megfelel az adatbázisba kerülés feltételeinek, 1-es szintű. A 2-es, illetve 3-as szintű programoknak a logikai modell, az értékelés és a végrehajtással kapcsolatos információk alapján képzett pontrendszerben legalább 12 (2-es szintű, „ígéretes programok”), vagy 28 (3-as szintű „legmagasabb szintű programok”) pontot kell elérnie a maximális 39-ből.

A pontozás részleteit lásd itt (angol nyelven).

Az adatbázisba kerülés feltételei:

 • a projektet értékelték;
 • az elméleti háttere/feltételezései világosan kapcsolódnak a célokhoz;
 • az egyértelmű evaluációs indikátorok kapcsolódnak a célokhoz és a kiinduló állapothoz;
 • tartalmazza az evaluációs kutatási elrendezés egyértelmű leírását;
 • a projekt legalább egy éve fut.

 EIB – Értékelési eszköztár

Az EMCDDA értékelési eszköztára, az EIB (Evaluation Instruments Bank) egy online elérhető adatbázis, amelyben olyan ingyenes értékelési eszközök találhatóak meg, amelyek alkalmasak a szerhasználathoz kapcsolódó beavatkozások értékelésére. A szerzői jogokkal, és/vagy a felhasználási korlátokkal kapcsolatos részletek külön-külön szerepelnek az egyes eszközöknél. Az eszközöket aszerint csoportosították, hogy milyen terület, milyen beavatkozás értékelésére tervezték, bár egyes eszközök több területen is alkalmazhatóak. A három terület, amelybe besorolták a különböző értékelési eszközöket, a kezelés, a prevenció és az ártalomcsökkentés, de célcsoport és értékelési szempont szerint is böngészhető az adatbázis.

keresés az értékelési eszköztárban

18 nyelven, többek között magyarul is szerepelnek eszközök az adatbázisban:

magyar nyelven is elérhető eszközök

 

A gyakorlati munka során használt minőségi standardok és irányelvek jegyzéke

Az EMCDDA összegyűjtötte a gyakorlati munkához kapcsolódva, a beavatkozások hatékonyságának fejlesztésére készült minőségi standardokat és irányelveket. Az adatbázis célja, hogy áttekintést nyújtson az EU tagállamaiban rendelkezésre álló standardokról és irányelvekről, így az adatbázisban minden tagállamból szerepelnek dokumentumok (általában az adott ország nyelvén), de nemzetközi minőségi standardok és irányelvek is megtalálhatóak benne.

keresés az adatbázisban

Minőségi standardok

A minőségi standardok általánosan elfogadott alapelvek, vagy szabályok a beavatkozások legjobb/legmegfelelőbb végrehajtásához. Gyakran a minőségbiztosítás strukturális (formai) szempontjaira utalnak, mint például a környezet, vagy a munkatársak jellemzői. Ezen kívül azonban a beavatkozás végrehajtásával kapcsolatos szempontokat is figyelembe vehetnek, mint például: a tartalom helyessége, a beavatkozás folyamata, vagy az értékelési folyamatok.

Irányelvek

Az irányelvek szisztematikusan kidolgozott megállapítások, melyek célja a gyakorlati szakemberek és a kliensekkel kapcsolatos döntések támogatása a megfelelő beavatkozásokkal kapcsolatosan, adott körülmények között. Az irányelvek általában a beavatkozás végrehajtása során követendő lépéseket, vagy ajánlásokat tartalmaznak. Az irányelvek tartalma legtöbb esetben a rendelkezésre álló tudományos bizonyítékokon alapul.

További használt kifejezések még: gyakorlati útmutatás, klinikai útmutató, gyakorlati ajánlások. A gyakorlatban a standardokat és irányelveket nem mindig különböztetik meg egyértelműen: az irányelvek is tartalmazhatnak standardokat és fordítva.

Létező standardok és irányelvek adaptálása

A minőségi standardokat és irányelveket a kidolgozásuk környezetében kell értelmezni. A létező standardok és irányelvek alkalmazása során mindig vizsgálni kell a validitásukat, és ha szükséges, helyi adaptálhatóságukat. Az irányelvekhez értékelési eszközök is adhatóak.

vissza az oldal tetejére