Szerhasználók társadalmi reintegrációja

Ebben a részben a társadalmi reintegrációt segítő beavatkozásokhoz kapcsolódó aktuális tudományos bizonyítékokat mutatjuk be. Az EMCDDA definíciója szerint „társadalmi reintegráció” „minden olyan beavatkozás, amelynek az a célja, hogy a volt vagy jelenlegi problémás szerhasználókat integrálják a közösségbe”. Ugyanakkor egyrészt a téma komplexitása, másrészt a beavatkozások széles köre, valamint a szerhasználók társadalmi reintegrációját befolyásoló tényezők sokasága miatt muszáj volt leszűkíteni a kört, és így itt a szerhasználók foglalkoztatottságát és foglalkoztathatóságát javító beavatkozásokra koncentrálunk. Annál is inkább, mert a kutatások alapján tudjuk, hogy a foglalkoztatottság összefügg a szerhasználat valószínű mérséklődésével (a társadalmi reintegrációval kapcsolatban bővebb információt találhat az EMCDDA témával foglalkozó kiadványában – angol nyelven).

Témakörök

Az alábbi linkekre kattintva elérheti az adott területekre vonatkozó rövid ismertetőt és az ahhoz kapcsolódó, eredményesség alapján rangsorolt beavatkozásokat:

Kezelés  |  Büntetés-végrehajtás  |  Lakhatás  |  Képzés, szakképzés  |  Foglalkoztatás

Nyilatkozat
 A bevált gyakorlatok portálja az elérhető legjobb tudományos bizonyítékokra épül. Ugyanakkor a célja nem az, hogy tanácsot adjon vagy ajánlásokat fogalmazzon meg egyes klienseknek vagy szakembereknek. Az itt található információk nem helyettesítik a szakmai tudáson alapuló döntést. Ha nem rendelkezik a megfelelő végzettséggel vagy tapasztalattal, hogy ilyen döntéseket meghozzon, kérje szakember tanácsát.