Lakhatáshoz kapcsolódó reintegrációs programok

  A problémakör                                                   

Beavatkozások hatásossága

Meghatározás

Ezen az oldalon a szerhasználók lakhatásához kapcsolódó, foglalkoztathatóságot javító beavatkozásokat és a hatásosságukkal kapcsolatban jelenleg elérhető tudományos bizonyítékokat foglaljuk össze.

A szerhasználat, a hajléktalanság és egyéb lakhatási problémák bonyolult összefüggésrendszert alkotnak, úgy lehet tekinteni ezeket, mint amelyek kölcsönösen erősítik egymást, és gyakran ugyanazokban az egyenlőtlenségekben és hátrányokban gyökereznek (ezzel kapcsolatban átfogó irodalmi áttekintést nyújt: Pleace, 2008). Ismert, hogy a stabil lakhatási körülményekkel rendelkezők nagyobb eséllyel találnak állást (Ferguson, 2004). A lakhatást támogató szolgáltatások rövid- vagy hosszútávú szállás biztosítása mellett segítik az egészségügyi szolgáltatásokhoz, szerhasználóknak szóló kezelésekhez, társas tevékenységekhez, oktatáshoz és képzéshez való hozzáférést is.

A társadalmi integráció akadályai

Egyéni szint: 

kevés vagy hiányzó végzettség, beleértve az írás-olvasás illetve számolás alacsony szintjét; kevés munkahelyi tapasztalat; bizonyos szakmákból (pl.: rendőr, tanár, gyermekekkel foglalkozó szakmák, pénzügyi intézményeknél vállalható munkák) kizár a büntetett előélet; krónikus mentális ill. fizikai betegségek; bizonytalan lakhatási körülmények; korlátozott készségek a személyközi kapcsolatokkal terén; komplex személyes igények; önbizalomhiány; kaotikus életvitel (pl.: késés, rossz időkezelés); családi problémák; alacsony elvárások önmagával szemben és általában az élettel kapcsolatban.

Strukturális szint:

napi szintű kezelésen való megjelenés követelménye; a kezelőhelyek nem megfelelő, munkaidővel nem összeegyeztethető nyitvatartási ideje; szervezetek közötti koordináció hiánya; stigmatizálás, diszkriminatív nézetek, cselekedetek és eljárások; a fizetéshez szükséges folyószámla nyitásának nehézségei; megnövekedett esély ideiglenes vagy bizonytalan munkahelyre; megfelelő foglalkoztatási lehetőségek hiánya; a „segélycsapda”, mint tévhit (azaz az a hibás előfeltevés, hogy a munkába kerüléssel elveszített járulékok, segélyek többet érnek, mint amit egy esetleges munkaviszonnyal megkereshetne); a munkáltató által kért erkölcsi bizonyítvány.

Beavatkozások

Ideiglenes lakhatás és krízisotthon

Az ideiglenes lakhatást biztosító vagy krízisotthonokat működtető szervezetek olyan problémás szerhasználóknak nyújtanak szolgáltatást, akik hajléktalanok, vagy a hajléktalanság közvetlenül veszélyezteti őket. A szállókon biztosított ágy és étel a kliensek fizikai szükségleteit elégítik ki, de ezen felül egyéb szolgáltatásokat is nyújthatnak, mint például egészségügyi ellátás, konzultáció vagy társas tevékenységek.

Támogatott otthon – félutas házak és támogatott életvitel

A támogatott otthon olyan lakhatáshoz kapcsolódó szolgáltatás, amely azoknak a klienseknek szól akik (még) nem képesek a teljesen önálló életvitelre. Ide tartoznak az átmeneti szállások és a (folyamatos) támogatott életvitel. Az átmeneti szállások (vagy félutas házak, felépülő-otthonok „recovery homes”) olyan szerhasználóknak szólnak, akik valamilyen fekvőbetegellátásban megvalósuló kezelés vagy bentlakásos otthon után vannak vagy éppen börtönből szabadultak. A cél, hogy a strukturált környezettel kezelés folyamatosságát biztosítsák addig, amíg a kliens nem képes újra önállóan élni a közösségben. A lakóknak így jellemzően naponta részt kell venniük valamilyen kezelésben, vagy el kell menniük dolgozni, és bérleti díjat kell fizetniük. A félutas házak általában absztinencia orientáltak, azaz a programba való bekerülés és bent maradás feltétele a szermentesség.

Hosszútávú lakhatás megtalálásának segítése

A hosszútávú lakhatás megtalálását támogató programok olyan szolgáltatások, amelyek segítik a lakhatási problémákkal küzdő szerhasználót a megfelelő lakás megtalálásában. Ez lehet férőhely valamilyen támogatott otthonban (ha a kliens nem képes az önálló életvitelre), szociális bérlakás (pl.: a helyi önkormányzat által támogatott, alacsony lakbérű lakás), segítség lakáspiacról származó ingatlan megszerzésében vagy lakbérre/előlegre szóló támogatás egy kezelési program részeként. Ilyen szolgáltatást sokféle intézmény nyújthat, például valamilyen kezelés/börtön utáni indulást segítő program, vagy átmeneti ill. támogatott otthon program, vagy foglalkoztathatóságot növelő program keretében.

Eredmények

A foglalkoztatáshoz kapcsolódó eredmények tekinthetőek a társadalmi reintegráció legfontosabb indikátorainak.

Elsődleges eredmények

  • Foglalkoztatási ráta
  • Munkahelyen való megjelenés
  • Átlagjövedelem 

vissza az oldal tetejére

Elérhető tudományos bizonyítékok a lakhatáshoz kapcsolódó reintegrációs programokról

Röviden: Az egyetlen olyan tanulmány, amely lakhatással kapcsolatos beavatkozásokat vizsgált meg, egy amerikai veteránok számára indult programról szól (Kerrigan et al., 2000, idézi: EMCDDA, 2012 – Online függelék). Ebben a tanulmányban azt találták, hogy a lakhatási támogatásban részesült veteránok szignifikánsan nagyobb arányban voltak foglalkoztatottak, mint azok, akik nem vettek részt ilyen programban. Ugyanakkor az európai körülményekre való adatptálás lehetősége további vizsgálatokat kívánna.

Hatásos

Jelenleg ebben a kategóriában nincs a kritériumoknak megfelelő beavatkozás.

Jellemzően hatásos

Jelenleg ebben a kategóriában nincs a kritériumoknak megfelelő beavatkozás.

Hatásos, de vannak hátrányai

Jelenleg ebben a kategóriában nincs a kritériumoknak megfelelő beavatkozás.

Nem ismert hatásosságú

Jelenleg ebben a kategóriában nincs a kritériumoknak megfelelő beavatkozás.

Bizonyítottan hatástalan

Jelenleg ebben a kategóriában nincs a kritériumoknak megfelelő beavatkozás.

vissza az oldal tetejére

Felhasznált irodalom