Megjelent a 2020-as Éves jelentés a magyarországi kábítószer-helyzetről

Már letölthető a Nemzeti Drog Fókuszpont 2020-as Éves Jelentése, mely a hazai kábítószer-helyzetre vonatkozóan a 2019. év legfontosabb fejleményeit mutatja be az európai adatgyűjtési indikátorok mentén. Az Éves Jelentés számot ad a kábítószer-probléma alakulásával kapcsolatos legfontosabb fejleményekről: így a jogszabályi változásokról; a szerhasználati mintázatokban bekövetkezett változásokról, a szerhasználat káros következményeiről és a válaszlépésekről; valamint a legújabb kábítószerpiaci lefoglalási és bűnözési statisztikákról.

Kérdőív a koronavírus járvány hatásairól szolgáltatóknak

Az új típusú koronavírus járvány és a kapcsolódó korlátozó intézkedések új helyzetet teremtettek, melynek következményei nem hagyják érintetlenül a szerhasználókat és a z ellátórendszer válaszlépéseit sem.
A bekövetkezett változások feltérképezéséhez az EMCDDA-vel közösen felmérést indítunk el a kábítószerügyben érintett szolgáltatók – alacsonyküszöbű ellátók, járó- és fekvőbeteg kezelőhelyek, elterelést végzők, rehabilitációs intézmények stb. – körében. Ennek a kitöltésére Önöket – a kábítószer-használók szociális és/vagy egészségügyi ellátásában dolgozó szakembereket – szeretnénk felkérni.

Kérdőív a koronavírus járvány hatásairól szerhasználóknak

Hogyan befolyásolták a koronavírus járványhoz kapcsolódó korlátozások a drogfogyasztásodat? Mondd el az európai kábítószerügyi intézetnek (EMCDDA) erre a rövid, magyar nyelven is elérhető online felmérésre válaszolva.
Névtelen, gyors és biztonságos!
A Rövid Európai Szerhasználati Kérdőív (EWSD) a koronavírus a kábítószer-fogyasztás mintázataira, a következményekre és az ellátásra gyakorolt hatásait méri fel az egész EU-ban.

EMCDDA összeállítás a járvány droghasználókat és szolgáltatókat érintő hatásairól

A jelenlegi járványügyi veszélyhelyzet további komoly aggodalmakat vet fel a kábítószer-használók helyzetével, a kábítószer-problémákkal küzdő személyek ellátása folyamatosságának biztosítása, valamint e csoportok számára gondozást és támogatást nyújtók védelme érdekében. Az EMCDDA összeállításnak célja, hogy felhívja a figyelmet a COVID-19 járvánnyal összefüggésben felmerülő kockázatokra a droghasználók és a számukra ellátást nyújtók körében, és ösztönözze a frontvonal és a kábítószerügyi beavatkozások tervezését, felülvizsgálatát és adaptálását.

Útmutató a koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére a szociális alapszolgáltatásokban

Megjelent az EMMI útmutatója, mely iránymutatással segíteni kívánja a szociális alapszolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók, munkatársak veszélyhelyzet fennállása alatt követendő eljárását. A dokumentum a KENYSZI jelentési kötelezettséggel kapcsolatos információkat is tartalmaz, a család- és gyermekjóléti szolgáltatáshoz külön útmutató került kiadásra.