A legfőbb ügyész állásfoglalása az elterelésről

Dr. Polt Péter legfőbb ügyész állásfoglalása szerint a Magyar Kormány által elrendelt veszélyhelyzet megszűnéséig az elterelésben részt vevő személy nem követ el mulasztást, ha szolgáltatás hiányában vagy önhibáján kívül (pl. karantén) nem tudja azt teljesíteni. Amennyiben az elterelésben részt vevő személy vonatkozásában a feltételek biztosítottak – online eszközök is felhasználhatók a kapcsolattartásban.

Megjelent a 2019-es kábítószerügyi Éves Jelentés

Már letölthető a Nemzet Drog Fókuszpont 2019-es Éves Jelentése, mely a hazai kábítószer-helyzetre vonatkozóan a 2018. év legfontosabb fejleményeit mutatja be az európai adatgyűjtési indikátorok mentén. Az Éves Jelentés számot ad a kábítószer-probléma alakulásával kapcsolatos legfontosabb fejleményekről: így a jogszabályi változásokról; a szerhasználati mintázatokban bekövetkezett változásokról, a szerhasználat káros következményeiről és a válaszlépésekről; valamint a legújabb kábítószerpiaci lefoglalási és bűnözési statisztikákról.

Megjelent a 2018-as kábítószerügyi Éves Jelentés

Megjelent a 2018-es Éves Jelentés a magyarországi kábítószer-helyzetről az EMCDDA számára. A Jelentés a 2017-es, legfrissebb adatok mellett bemutatja az egyes szakterületek legfontosabb átfogó információit, kutatási eredményeit is az európai standardok mentén. Az Éves Jelentést a Nemzeti Drog Fókuszpont hazai szakértők bevonásával készítette és immár 14. alkalommal jelentette meg magyar és angol nyelven, hogy az aktuális trendekről tájékoztassa a hazai döntéshozókat, szakembereket, a közvéleményt, valamint az Európai Unió kábítószerügyi központját, az EMCDDA-t.

Új kiadvány: Kábítószerügyi helyzetkép – Magyarország 2017

A Kábítószerügyi helyzetkép – Magyarország 2017 kiadvány közreadásának célja a jelenlegi legfrissebb ismereteink, adataink és információink rövid bemutatása. A Nemzeti Drog Fókuszpont minden évben elkészíti az Éves jelentést a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) számára, amely részletesen bemutatja a kiadást megelőző év adatait. Ez a kiadvány az Éves jelentés rövidített, ábrákkal támogatott változata, mely Magyarországi kábítószer-helyzetének legfontosabb információt foglalja össze, elhelyezve az európai térben.

Designer drogok – szakmai nap

A Nemzeti Drog Fókuszpont 2017. december 14-én szakmai napot tartott Új pszichoaktív szerek: szerhasználati mintázatok és adatgyűjtések címmel, melynek keretében a szakemberek megtárgyalták a designer drogokkal kapcsolatos legfrissebb hazai és nemzetközi adatokat és válaszlépéseket. Immáron elérhetők a konferencián elhangzott előadások anyagai is.