Európai kábítószer-jelentés 2014

Az EU kábítószerügyi központja, az EMCDDA bemutatta az európai kábítószer-helyzetről szóló éves áttekintését egy többnyelvű, multimédiás tájékoztató csomag formájában, középpontjában a kábítószer-probléma gyors változásaival.
A csomag fő eleme a 2014. évi Európai kábítószer-jelentés: Tendenciák és fejlemények (nyomtatásban és online 23 nyelven elérhető), amely összefoglalja az EU 28 tagállamában, Törökországban és Norvégiában megfigyelhető aktuális tendenciákat. Ez a magas szintű elemzés a következő témákat járja körül: kábítószer-kínálat; kábítószer-használat és a kábítószerrel összefüggő problémák; egészségügyi és szociális válaszlépések a drogproblémák ellen; drogpolitika.
A tájékoztató csomagot az Európai kábítószer-jelentés: Adatok és statisztikák statisztikai közlöny és az Országok szerinti áttekintések egészítik ki, melyben országos szintű adatokat és elemzések olvashatók. A jelentés mellett a Kábítószerügyi kiemelt témák címmel angol nyelven megjelenő online interaktív elemzések nyújtanak betekintést egyes tematikus szakterületekbe.

Európai kábítószer-jelentés 2014

European Drug Report 2014

Az Európai Kábítószer-jelentéshez kapcsolódó sajtóanyagok:

A kábítószerek európai piacának átalakulása – Az EMCDDA 2014-es elemzése

2014. évi Európai kábítószer-jelentés – Kábítószerügyi kiemelt témák

Egyéb anyagok angol nyelven az EMCDDA honlapján:

Nyomtatott anyagok, sajtótájékoztató, beszédek

Videók, fotók