30 országban indul az EU kábítószerügyi ügynökségének
online felmérése a droghasználatról

 

(2021.03.18, LISSZABON) Használsz drogokat? Mely szereket? Mennyit? Milyen gyakran? Ezek a kérdések is szerepelnek az EU kábítószerügyi ügynöksége (EMCDDA) által a mai napon 30 országban indított Európai Online Felmérés a Droghasználatról c. vizsgálatban. A szerhasználatban érintett, 18. életévüket betöltött személyeket célzó kérdőíves vizsgálat célja a területen dolgozó szakemberek és politikai döntéshozók tudásának bővítése a szerhasználati mintázatokról Európában, és ezáltal a jövőbeni drogpolitikák és beavatkozások támogatása a szükséges információkkal.

Az európai kábítószerhelyzet monitorozásával és a bevált gyakorlatok terjesztésével foglalkozó EMCDDA, mely az EU kábítószerügyi ügynöksége, ebben az évben már 30 országban 29 nyelven indít online felmérést a droghasználati szokásokról. Az új kérdőív, mely 6 héten át – március 18-tól április 30-ig – lesz elérhető, modulokra bomlik, vizsgálva a szocio-demográfiai jellemzőket, szerhasználati mintázatokat, kábítószerekhez való hozzáférést (vásárolt mennyiségek, árak), valamint a koronavírus járvány hatásait a szerhasználatra.

<< A felmérés indítása >>

Az eredmények hozzájárulnak majd az európai szerhasználati szokások és a fogyasztott mennyiségek megismeréséhez. Segítenek, hogy részletesebb, valósághűbb képet fessünk a drogpiac aktuális helyzetéről is. Ez elősegíti a drogpiaci becslések elkészítését nemzeti és európai szinten egyaránt, valamint hozzájárul a szakpolitikák fejlesztéséhez.

Az önkéntes, névtelen online vizsgálat előnye a szerhasználó emberek közvetlen elérésében rejlik. Könnyen és gyorsan előkészíthető, friss adatokat biztosít rövid időn belül, és lehetőséget ad az újonnan megjelenő trendek azonosítására. Egyező kérdések alkalmazásával, szigorú fordítási folyamat mellett ráadásul ezek a vizsgálatok lehetővé teszik a nemzetközi összehasonlítást is.

Az online kérdőív egy az EMCDDA élvonalba tartozó, célzott monitorozási módszerei közül, kulcsfontosságú összetevője a drogmonitorozó ügynökség eszköztárának a kábítószer-probléma folyamatosan változó jelenségének nyomon követésére. Ahogy a korábbi évek esetében is, a vizsgálat a REITOX nemzeti drog fókuszpontokon és partnereiken keresztül, továbbá célzott, a közösségi médiában elhelyezett hirdetések segítségével valósul meg.

Az idei vizsgálat új eleme az ügynökség nyugat-balkáni partnereinek bekapcsolódása az Európai Szomszédságpolitika részeként az IPA és EU4Monitoring Drugs programok keretében.

Háttéranyagok

European Web Survey weboldala

Módszertani videó: Why a European Web Survey on Drugs?Promóciós videó (29 nyelven)

  • A vizsgálat linkje: https://drugusersurvey.limequery.com/335341
  • A vizsgálat próbalekérdezése 2016 és 2018 folyamán zajlott 16 országban, 15 nyelven, 80.000 válaszadó bevonásával. A próbalekérdezés célja az online kérdőíves eszköz tesztelése volt, mellyel gyorsan és olcsón gyűjthetők olyan adatok olyan témakörökről, melyek kívül esnek a rutin adatgyűjtések által lefedett kérdéskörökön. 5 EU tagállam és Svájc vett részt a 2016-os lekérdezésben, míg a második 2017/2018-as hullámban 10 további EU tagállam. A 2021-es hullám a 3. köre az alapvizsgálatnak, mely a 2020-as COVID-19 témájú, 11.000 válaszadót elérő speciális lekérdezést követi.
  • A 2021 vizsgálat nyelvei: albán, arab, bosnyák, bolgár, spanyol, cseh, német, észt, grúz, görög, angol, francia, finn, olasz, lett, levantei arab, litván, magyar, macedón, montenegrói, lengyel, portugál, román, szerb, szlovák, szlovén, svéd, orosz, ukrán.