Fogalomtár < J – V >

Fogalomtár < A – I >Agonista (Agonist)

Olyan anyag, amely valamely idegreceptorhoz kötődik és a kábítószerhez hasonló hatásokat vált ki; például a metadon az opioid receptorok egy morfin-szerű agonistája. Antagonistákkal ellentétes hatást vált ki.

Forrás: WHO Lexicon of Alcohol and Drug Terms, EMCDDA honlap

 

Alacsony-küszöbű intézmények (Low-threshold services)

Az alacsony-küszöbű kifejezés olyan helyszínt határoz meg, mely a szociális és egészségügyi intézmények szolgáltatásainak elérését könnyíti meg a fogyasztóknak. Hogy az elérhetőség küszöbét lejjebb vigyék, az ilyen típusú intézmények a célcsoporthoz igazított nyitvatartási idővel és helyszínnel dolgoznak. Szociális és egészségügyi szolgáltatást nyújtanak, pl. tanácsadást, tű- és fecskendőcsere programokat, menedéket és orvosi ellátást.
Az alacsony-küszöbű szolgáltatók mentesek a bürokráciától, általában ingyenesek és a szolgáltatások igénybevételéhez nem követelnek absztinenciát. Célcsoportjaik a jelenlegi fogyasztók, a nehezen elérhető csoportok, a magas kockázati csoportok és a kábítószert csak kipróbálók (ideértve a party helyszíneken nyújtott szolgáltatásokat is). Alacsony-küszöbű szolgáltatásokat általában utcai megkereső szolgáltatások, drop-in nappali központok nyújtanak.

Forrás: Final Draft Meeting Report: Data-collection at low-threshold services for drug users: Tools, quality and coverage. EMCDDA Lisbon, 9-10 December 2004

 

< vissza az oldal tetejére >

 

Antagonista (Antagonist)

Olyan anyag mely ellensúlyozza egy másik anyag hatásait. Gyógyszertanilag az antagonista anyag kölcsönhatásba lép egy idegreceptorral, hogy megakadályozza azon anyagok (agonisták) hatását melyek bizonyos fiziológiai vagy viselkedési hatásokat fejtenek ki a receptor közvetítésével. Például a Naloxone-t opiát – főként heroin – túladagolás kezelésekor használják.

Forrás: WHO Lexicon of Alcohol and Drug Terms

 

Antagonistával való kezelés (Antagonist treatment)

A kábítószer-függőség kezelése olyan gyógyszerrel mely az opiát hatása ellen, vagy bármely más olyan kábítószer ellen hat, amelytől az illető függ.

Forrás: EMCDDA Strukturált kérdőív 31 (2006)

 

< vissza az oldal tetejére >

 

Általános prevenció (Universal prevention)

Az ebbe a kategóriába tartozó prevenciós stratégiák a populáció egészét (országosan, helyi közösségekben, iskolában) szólítják meg olyan üzenetek, illetve programok segítségével, amelyek a probléma-viselkedés (alkohol, dohányzás, kábítószer-fogyasztás) megjelenését kívánják megakadályozni, illetve késleltetni. A prevenciós beavatkozások minden előzetes szűrés nélkül kívánják ellátni a személyek széles körét olyan ismeretekkel, készségekkel és jártasságokkal, amelyek lehetővé teszik számukra a problémák jelentkezésének kivédését. Az általános prevenció értelmében a populáció egésze veszélyeztetettnek tekinthető, a veszélyeztetettség mértéke azonban igen különböző az egyének szintjén.

Forrás: EMCDDA – PERK

 

Ártalomcsökkentés (Harm reduction)

Az alkohollal és egyéb drogokkal összefüggésben az ártalomcsökkentést olyan stratégiákra és programokra értjük, melyek közvetlenül az alkohol és más drogok fogyasztásából eredő ártalmak csökkentésére összpontosítanak, egyéni és társadalmi szinten. A kifejezést főleg olyan stratégiákra és programokra alkalmazzák, melyek úgy kívánják csökkenteni az ártalmakat, hogy nem követelik meg az absztinenciát. ártalomcsökkentés például a tűcsere, amely csökkenti a tűmegosztást az intravénás kábítószer-fogyasztók között; és a törésmentes poharak használata a kocsmai verekedések alkalmával történő üveg okozta sebesülések számának csökkentése céljából.
Az ártalomcsökkentés kifejezés az 1980-as években kezdett elterjedni, amikor a HIV terjedésének megállítása céljából tiszta injekciós eszközöket osztottak az intravénás kábítószer-fogyasztóknak. Az intézkedések tehát olyan orvosi és társadalmi problémák megoldását célozzák, mint a HIV, Hepatitis vírus fertőzés, túladagolások és egyéb, az intravénás kábítószer-fogyasztók között elterjedt körülmények/állapotok.
ártalomcsökkentési stratégiákat alkalmazhatnak, hogy a kábítószer-absztinencia felé vezető úton közbenső lépésként a kisebb kockázattal járó kábítószer-fogyasztást elérjék.
Az ártalomcsökkentés semleges álláspont a kábítószer-fogyasztás megítélésében és nem szabad a legalizálásra, dekriminalizációra vagy a kábítószer-fogyasztásra való buzdítás szinonimájaként értelmezni.

Forrás: Demand Reduction – A glossary of Terms, ODCCP Studies on Drugs and Crime; EMCDDA Strukturált kérdőív 32 (2006); WHO Lexicon of Alcohol and Drug Terms

 

< vissza az oldal tetejére >

 

Bizonyítékon alapuló gyakorlat (Evidence based practice)

Beavatkozások, melyek következetes tudományos bizonyítékkal szolgálnak arra vonatkozóan, hogy kapcsolatban állnak a klienseknél kívánt eredményekkel.

Forrás: Jennifer Hillebrand előadása, Reitox Academy a bizonyítékon alapuló gyakorlatról, 2007. szeptember 12-13., Oslo, Norvégia

 

Bizonyítékon alapuló orvoslás (Evidence based medicine)

A bizonyítékon alapuló orvoslás a rendelkezésre álló legjobb bizonyítékoknak a lelkiismeretes, világos és körültekintő felhasználása a betegek ellátásával kapcsolatos döntésekben. A bizonyítékon alapuló orvoslás gyakorlása a személyes klinikai szaktudás és a szisztematikus kutatómunka során megszerzett legjobb tudományos bizonyítékok integrációját jelenti.

Forrás: David L Sackett, William M C Rosenberg, J A Muir Gray, R Brian Haynes, W Scott Richardson. Evidence based medicine: what it is and what it isn’t. BMJ 1996; 312:71-2.

 

< vissza az oldal tetejére >

 

Célzott prevenció (Selective prevention)

Ezek a beavatkozások a teljes populációnak csak egy sajátos módon körülhatárolt részét célozzák meg, nevezetesen azokat a személyeket, csoportokat, amelyek bizonyos sajátosságaik okán különösképpen veszélyeztetettnek tekinthetők (pl. alkoholista szülők gyermekei, iskolából kimaradó, tanulási problémával küzdő fiatalok). A veszélyeztetett csoportok számos szempont alapján azonosíthatóak, történhet ez az azonosítás a biológiai, pszicho-szociális, szociális, vagy környezeti kockázati tényezők mentén – amennyiben a tudományos kutatás bizonyítottan oki kapcsolatot mutatott ki az adott tényező megléte és a probléma-viselkedés kialakulása között – a programok által megcélzott alcsoportok definiálása pedig történhet az életkor, nem, családi háttér, lakóhely (magas drogérintettségű, vagy alacsony jövedelmű környékek), stb. alapján. A célzott prevenciós beavatkozások egy alpopuláció egészére irányulnak, függetlenül a tagjai egyéni veszélyeztetettségétől, ugyanis az adott csoport a szerhasználat tekintetében nagyobb kockázatnak van kitéve, mint az átlagpopuláció.

Forrás: EMCDDA – PERK

 

Csempészet (Trafficking)

Kereskedelem illegális árukkal, ebben az esetben a kábítószerrel. Ide tartozik a kábítószerek importálása, exportálása, illetve a kábítószerek birtoklása árusítás vagy átadás céljából. általában a kereskedő típusú magatartásokat a törvény szigorúbban bünteti a fogyasztói típusú magatartásokhoz képest. A csempészet illetve az enyhébb bűncselekmények közötti különbségtételt a következő szempontok befolyásolhatják:

 • A törvény milyen mennyiségű kábítószert határoz meg kereskedelmi mennyiségnek
 • A vádlott és társainak vallomása
 • Pénz, illetve egyéb kellékek birtoklása, amelyeknek szerepe volt a kábítószer árusításában, átadásában
 • A gyakorlatban sok fogyasztó részt vesz kisebb mennyiségű kábítószer árusításában.

Forrás: Demand Reduction – A glossary of Terms, ODCCP Studies on Drugs and Crime

 

< vissza az oldal tetejére >

 

Cochrane Együttműködés (Cochrane Collaboration)

A Cochrane Együttműködés egy nemzetközi, független non-profit szervezet, melynek célja az egészségügyi ellátások hatékonyságával kapcsolatos naprakész, pontos információ könnyű hozzáférhetőségének biztosítása világszerte. Az egészségügyi szolgáltatások beavatkozásairól szisztematikus irodalmi áttekintéseket készít, melyeket széles körben terjeszt, továbbá klinikai kísérletek és más, beavatkozásokat vizsgáló tanulmányokkal segíti elő a bizonyítékok keresését. A Cochrane Együttműködést 1993 alapították, nevét az angol epidemiológus, Archie Cochrane után kapta.

 

Detoxifikáció (Detoxification)

Az EMCDDA a kábítószerrel összefüggő kezelést 3 fő pillérre bontja: elvonó kezelés, gyógyszeres kezelés és gyógyszermentes kezelés. A gyógyszeres kezelést két al-pillérre bontja: helyettesítő kezelés és detoxifikáció. A fent említett kezelési formák három helyszínen történhetnek: járóbeteg, fekvőbeteg és háziorvosi kezelés.

Olyan folyamat, melynek során egy pszichoaktív anyagtól függő egyén az elvonási tünetek minimalizálásával és az ártalomcsökkentés figyelembevételével hagyja abba a fogyasztást. Maga a detoxifikáció szó a mérgező anyagok eltávolítását jelenti egy kábítószer-fogyasztási periódus után. Ma már azonban az idegpályák elvonási tüneteinek figyelemmel kísérését, vagyis a megvonást és az azzal járó fizikai és mentális egészségi problémák kezelését jelenti. Hagyományosan a detoxifikációt fekvőbeteg ellátás keretében nyújtják a kezelőhelyeken, vagy általános ill. pszichiátriai kórházi osztályokon.

A detoxifikáció lehet gyógyszeres is. Amennyiben így van, a gyógyszer általában kereszt-toleranciát vagy keresztfüggőséget mutat a kezelt által bevett szerrel/szerekkel. A dózis beállítása a megvonási tünetek enyhítése céljával történik, intoxifikáció elkerülésével és lassan csökkentve az adagot a páciens állapotának javulásával.
A detoxifikáció mint klinikai folyamat maga után vonja, hogy a folyamat a teljes gyógyulásig – mind a gyógyszerek okozta, mind a fizikai elvonási tünetekre figyelemmel – orvosilag felügyelt.

Forrás: WHO Lexicon of Alcohol and Drug Terms; Demand Reduction – A glossary of Terms, ODCCP Studies on Drugs and Crime

 

DRID Indikátor (DRID Indicator)

A DRID a kábítószer-fogyasztással összefüggő fertőző betegségek (hepatitis B/C és HIV) angol megfelelőjének (Drug Related Infectious Diseases) rövidítése. A DRID egyike az EMCDDA által meghatározott öt epidemiológiai kulcsindikátornak, amelyek által a kábítószer-fogyasztás prevalenciáját és egészségügyi következményeit határozzák meg.

Forrás: Protocol for the implementation of the EMCDDA key Indicator Drug Related
Infectious Diseases (DRID) – Draft version 2006

 

Drog (Drug)

Többféleképpen értelmezhető szó; az ENSZ egyezményekben a nemzetközi szabályozás alatt álló szereket értjük alatta. (Az orvoslásban bármely olyan anyagot drognak hívunk, mely képes megelőzni vagy meggyógyítani egy betegséget, javítani a fizikai vagy mentális jóllétet. A gyógyszertanban a drog szó bármely olyan kémiai anyagra értendő, mely megváltoztatja egyes szövetek vagy szervezetek biokémiai vagy fiziológiai folyamatait.) A köznyelvben a kifejezés alatt legtöbbször kifejezetten pszichoaktív drogokat és sokszor még specifikusabban illegális drogokat (kábítószereket) értünk. A koffein, dohány, alkohol és más nem orvosi célra használt szerek szintén drogok abban az értelemben, hogy elsődlegesen pszichoaktív hatásuk miatt fogyasztják őket. Kereslet-csökkentési célokból azonban természetesen szükségszerű az élelmiszer-típusú anyagok kihagyása a drog kifejezésből, bár ezek is bizonyítottan változtatják a mentális állapotot és növelik a jóllét érzését.
Hazánkban minden legális és illegális, tudatmódosításra alkalmas természetes vagy mesterséges anyagot (alkohol, kábítószer, nikotin, koffein) értjük alatta.

Forrás: WHO Lexicon of Alcohol and Drug Terms; Demand Reduction – A glossary of Terms, ODCCP Studies on Drugs and Crime;

 

< vissza az oldal tetejére >

 

Elkövetési magatartások (Drug offence types)

Az elkövetési magatartások két főbb csoportra oszthatók: keresleti oldali bűncselekmények, illetve kínálati oldali bűncselekmények. A keresleti oldali bűncselekményekhez tartoznak a kábítószert „termeszt, előállít, megszerez, tart, az országba behoz, onnan kivisz, vagy az ország területén átvisz” magatartások, míg a kínálati oldali bűncselekményekhez a kábítószert „kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik” magatartások sorolhatóak.

Forrás: Éves Jelentés az EMCDDA számára 2007

 

Ellenőrzött fogyasztói szobák (Consumption rooms)

A fogyasztói szobák, olyan professzionálisan felügyelt, védett helyiségek, ahol a kábítószer-fogyasztó egy elítéléstől mentes, higiénikus környezetben tudja használni az általa már előzetesen beszerzett kábítószert.

Forrás: EMCDDA Thematic papers – European report on drug consumption rooms (2004)

 

Első szintű kutatás (Primary level research)

Bármilyen vizsgálat (vagy kísérlet), melynek célja egy feltételezett ok-okozati kapcsolat tanulmányozása a feltételezett okozati tényező(k) megváltoztatásával a vizsgálati populációban. A kísérlet egy gyűjtőfogalom, mely sokféle kutatási elrendezést magába foglal, ilyenek a nem-kontrollált kísérletek, a kontrollált kísérletek és a randomizált kontrollált kísérletek.

Forrás: EMCDDA Best Practice Portal 

 

Elterelés / A büntetőeljárás alternatívája (Alternatives to imprisonment / Diversion)

Olyan intézkedések, amelyek helyettesítik a börtönbüntetést azok számára, akik olyan bűncselekményt követtek el, amit a Büntető Törvénykönyv börtönbüntetéssel súlyt. A visszaélés kábítószerrel bűncselekmények esetében, ezen eljárások a kábítószer-problémával kapcsolatos felvilágosítást, illetve kezelést jelentik.
Magyarországon, ha a fogyasztói típusú magatartás elkövetésével gyanúsított személy önként részt vesz 6 hónapos kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezelő más ellátásban vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson, az a büntethetőség megszűnését eredményezheti.

Forrás: UK Focal Point; éves Jelentés az EMCDDA számára 2006

 

Elvonó/megvonó kezelés (Withdrawal treatment)

Az EMCDDA a kábítószerrel összefüggő kezelést 3 fő pillérre bontja: elvonó kezelés, gyógyszeres kezelés és gyógyszermentes kezelés. A gyógyszeres kezelést két al-pillérre bontja: helyettesítő kezelés és detoxifikáció. A fent említett kezelési formák három helyszínen történhetnek: járóbeteg, fekvőbeteg és háziorvosi kezelés.

Olyan kezelés típus mely gyógyszerrel vagy anélkül szeretné elérni a kliens fizikai sóvárgástól való megszabadulását.

Forrás: EMCDDA Strukturált kérdőív 27 (2005) és Strukturált kérdőív 31 (2006)

 

Értékelés (Evaluation)

Egy beavatkozás végrehajtásával kapcsolatos adatok szisztematikus és tudományos összegyűjtése, feldolgozása és elemzése, annak megállapítása érdekében, hogy egy beavatkozás elérte-e célkitűzéseit.

Forrás: EMCDDA Best Practice Portal

 

Eset menedzsment (Case management)

Amikor a kezelés folyamata egyénileg irányított a kezelés megtervezésének első lépésétől a kezelés kivitelezésén át a kezelés befejezéséig és kezelésből való elbocsátásig.

Forrás: EMCDDA Strukturált kérdőív 27 (2005) és Strukturált kérdőív 31 (2006)

 

< vissza az oldal tetejére >

 

Fekvőbeteg kezelés (Inpatient treatment)

Olyan kezelés, ahol a beteg az éjszakát is a kezelőhelyen, szállón, otthonban, vagy kórházi osztályon tölti. A programok általában megpróbálnak kábítószer-mentes környezetet biztosítani az ottlakóknak, akiktől elvárják, hogy részt vegyenek a teljes tanácsadási programban és csoportmunkában, melyek a szociális és egyéb életvezetési képességeket fejlesztik.

Forrás: Demand Reduction – A glossary of Terms, ODCCP Studies on Drugs and Crime, EMCDDA Strukturált kérdőív 27 (2005) és Strukturált kérdőív 31 (2006)

 

Fogás-visszafogás módszer (Capture-Recapture Method)

A problémás kábítószer-fogyasztás becslésére használt fogás-visszafogás módszer különböző forrásokból származó adatokat kapcsol össze, pl. az egészségügyi és a rendőrségi nyilvántartások adatait, és becslést tesz a mintába kerülés valószínűsége alapján a rejtett populáció nagyságára. Feltehető, hogy a mindkét mintában szereplő azonosított személyeknek az egyik nyilvántartás (pl. rendőrségi) teljes mintájához viszonyított aránya egyenlő a másik (pl. egészségügyi) nyilvántartás mintájának a teljes populációhoz viszonyított arányával.

Forrás: EMCDDA útmutató – Problémás kábítószer-fogyasztás kulcsindikátor

 

Fogyasztás módja (Route of administration)

A mód, ahogyan a kábítószer a fogyasztó szervezetébe kerülhet. A leggyakoribb fogyasztási módok: evés/ivás; intravénás (IV), szubkután, izomzatba való szúrás; belélegzés, elszívás; illetve felszívódás bőrön vagy nyálkahártyán keresztül (fogíny, végbél, nemi szervek).

Forrás: WHO Lexicon of Alcohol and Drug Terms

 

< vissza az oldal tetejére >

 

Gyógyszeres kezelés (Medically assisted treatment)

Az EMCDDA a kábítószerrel összefüggő kezelést 3 fő pillérre bontja: elvonó kezelés, gyógyszeres kezelés és gyógyszermentes kezelés. A gyógyszeres kezelést két al-pillérre bontja: helyettesítő kezelés és detoxifikáció. A fent említett kezelési formák három helyszínen történhetnek: járóbeteg, fekvőbeteg és háziorvosi kezelés.

Agonistákkal (pl. helyettesítő kezelés metadonnal és buprenorfinnal) és más gyógyszerekkel, antagonistákkal (pl. naltrexonnal) zajló kezelés, mely a kábítószer-fogyasztásra irányul (nem az anti-depressziós gyógyszerekre vagy benzodiazepinekre). A gyógyszeres kezelés körébe tartozik a helyettesítő kezelés és a detoxifikáció is.

Forrás: EMCDDA Strukturált kérdőív 27 (2005) és Strukturált kérdőív 31 (2006)

 

Gyógyszermentes kezelés (Drug-free treatment)

Az EMCDDA a kábítószerrel összefüggő kezelést 3 fő pillérre bontja: elvonó kezelés, gyógyszeres kezelés és gyógyszermentes kezelés. A gyógyszeres kezelést két al-pillérre bontja: helyettesítő kezelés és detoxifikáció. A fent említett kezelési formák három helyszínen történhetnek: járóbeteg, fekvőbeteg és háziorvosi kezelés.

Olyan kezelés mely nem alkalmaz gyógyszereket (agonistát vagy antagonistát) a kábítószer-fogyasztást célozva (mint pl. a helyettesítő kezelés), de alkalmazhat például antidepresszánsokat vagy benzodiazepineket, hogy elérjék és fenntartsák az illegális szerekkel kapcsolatos absztinenciát.

Forrás: EMCDDA Strukturált kérdőív 31 (2006)

 

< vissza az oldal tetejére >

 

Hatásosság (Efficacy)

A hatásosság arra utal, hogy egy beavatkozás mennyire ér el kedvező eredményeket ideális (vizsgálati) körülmények között (lásd még a Cochrane Együttműködést). A hatásosság különbözik a hatékonyságtól. Lásd még a hatékonyság definícióját.

Forrás: EMCDDA Best Practice Portal

 

Hatékonyság (Effectiveness)

A hatékonyság arra utal, hogy a beavatkozások hatékonyak-e a „valós élet” feltételei között, vagy „természetes” színtéren (Flay B.R. et al.,2005). A hatékonyság kifejezést annak leírására is használják, hogy egy program elérte-e kitűzött céljait és mérhető eredményeket produkált-e.

Forrás: EMCDDA Best Practice Portal

 

Helyettesítő kezelés (Substitution treatment/ Drug substitution)

Az EMCDDA a kábítószerrel összefüggő kezelést 3 fő pillérre bontja: elvonó kezelés, gyógyszeres kezelés és gyógyszermentes kezelés. A gyógyszeres kezelést két al-pillérre bontja: helyettesítő kezelés és detoxifikáció. A fent említett kezelési formák három helyszínen történhetnek: járóbeteg, fekvőbeteg és háziorvosi kezelés.

Forrás: EMCDDA Strukturált kérdőív 27 (2005) és Strukturált kérdőív 31 (2006)

A kábítószer-függőség kezelésére szolgáló módszer, mely olyan receptre felírható helyettesítő szerrel folytat kezelést, amelyre keresztfüggősége vagy kereszttoleranciája van a kezeltnek. A helyettesítő kezelés célja egy adott szer fogyasztásának megszüntetése/csökkentése főként ha a szer illegális, vagy egy adott fogyasztási mód ártalmainak, az egészségre ható ártalmak (pl. a közös fecskendő-használatból eredő) és a társadalmi következmények csökkentése. A helyettesítő kezelést sokszor kíséri pszichológiai és egyéb típusú kezelés.
A kezelésnek egy olyan típusa, mely a fogyasztott kábítószer (pl. opiátok) agonistáját (pl. metadont), vagy részleges agonistáját (pl. buprenorfin) alkalmazza a függőség kezelésére orvosi felügyelet alatt. Helyettesítő szereket rövid vagy hosszú távú kezelés részeként írhatnak fel, célul tűzve ki az absztinenciát vagy a hosszú távú fenntartó kezelést.
A kezelés pár héttől több évig tarthat, sokszor határozatlan ideig.

Forrás: EMCDDA Strukturált kérdőív 31 (2006); Demand Reduction – A glossary of Terms, ODCCP Studies on Drugs and Crime; WHO Lexicon of Alcohol and Drug Terms

 

Hepatitis (vírus hepatitis) (Hepatitis (viral hepatitis))

A vírus hepatitis megnevezés különböző vírusok által okozott fertőzéses májártalmak gyűjtőneve. Vezető klinikai tüneteikben sok a hasonlóság, jellemző a májgyulladás és a sárgaság, de kórokozóik és az okozott betegségek különböznek egymástól. A csoport betegségeit a kórokozók alapján nevezték el.
A vírus hepatitisek a kórokozótól függően két fő formában terjednek: a hepatitis A és E a tápcsatornán keresztül (pl. fertőzött élelmiszer), a hepatitis B, C, D és a többi vírus vérrel és testnedvekkel (ondó, hüvelyváladék, nyál).
A hepatitis fertőzések megelőzése érdekében sok országban tűcsere programokat vezettek be az intravénás kábítószer-fogyasztók részére.

Forrás: WHO

 

Hepatitis B (HBV)

A betegség lassan kezdődik, rendszerint láz nélkül. A bevezető szakban a betegnél fáradtság, izületi fájdalmak, étvágytalanság jelentkezik, majd ezt követően a sárgaság. Akut szövődménye a májsorvadás (atrófia), ami halálos kimenetelű lehet. A fertőzés krónikussá is válhat. Késői következménye a májzsugorodás (cirrózis) és a májrák. Kórokozója a hepatitis B vírus. Vérrel, szövetnedvekkel, váladékokkal (ondó, hüvelyváladék, nyál) terjed, ez határozza meg a tipikus terjedési módokat:

 • szexuális érintkezés,
 • vér, vérkészítmények,
 • vérrel, szövetnedvekkel, váladékokkal szennyezett orvosi eszközök, műszerek,
 • szervátültetés,
 • intravénás kábítószer-fogyasztók közös tű- és eszközhasználata,
 • sérült bőrrel, illetőleg nyálkahártyával történő érintkezés,
 • fertőzött anyáról újszülöttre.

A hepatitis B elleni védőoltás (aktív immunizálás) javasolt mindenki számára de elsősorban egészségügyi dolgozók, művese kezelésben részesülő betegek, vérzékenyek, szexuális magatartásuk miatt fokozott fertőzési veszélynek kitett személyek, illetve intravénás kábítószer-fogyasztók számára.
1999 óta, a 14 éves korúakat kötelező jelleggel és térítésmentesen hepatitis B elleni oltásban részesítik Magyarországon.

Forrás: WHO

 

Hepatitis C (HCV)

A betegség többnyire enyhe lefolyású, sárgaság csak az esetek kis hányadában jelentkezik. A fertőzöttek 75-90%-ában tünetmentes vagy tünetszegény vírushordozás alakul ki. Gyakori a betegség krónikussá válása és ez májzsugorodáshoz (cirrózis) vezethet.
Kórokozó: a hepatitis C vírus.
Fertőzött vérrel, szövetnedvekkel terjedhet. Nagyon gyakori a közös tűt, illetve eszközöket használó kábítószer-fogyasztók közötti átvitel. A fertőzött anyáról a csecsemőre történő terjedés is előfordulhat. A szexuális úton történő fertőzés ritka.
A HCV vírusszint csökkenthető kezeléssel, amely az interferon és a vírusellenes ribavirin kombinációját jelenti.

Forrás: WHO

 

< vissza az oldal tetejére >

 

HIV/AIDS

A humán immundeficiencia vírus (HIV) fertőzést a fehérvérsejtek egyik altípusának, a limfocitáknak folyamatos pusztulását okozó két vírus egyike okozza. A fertőzés a halálos kimenetelű szerzett immunhiányos szindrómához (Acquired Immune Deficiency Syndrome- AIDS) és a károsodott immunitás miatt fellépő egyéb betegségek kialakulásához vezet.
A HIV fertőzés az alábbi módokon következhet be:

 • Fertőzött vér injekciója vagy infúziója, amely vérátömlesztésnél, közös tű- és eszközhasználatnál vagy fertőzött tűvel történő véletlen megszúráskor fordulhat elő.
 • Fertőzött egyénnel történő nemi kapcsolat, melynek során a szájüreg, hüvely, és a végbél nyálkahártyája fertőzött testnedvekkel kerül kapcsolatba.
 • A vírus átvitele fertőzött anyáról gyermekére szülés előtt, alatt vagy az anyatejjel.

Számos országban különböző programok működnek azért, hogy csökkentsék a vírus megosztott tű- és eszközhasználat miatti terjedését. Ennek érdekében tájékoztatják az érintetteket az injektálás negatív következményeiről, illetve az intravénás kábítószer-fogyasztókat steril injektáló eszközökkel látják el.

Forrás: Demand Reduction – A glossary of Terms, ODCCP Studies on Drugs and Crime; MSD Orvosi kézikönyv

 

IDU

Az injektáló kábítószer-fogyasztás/fogyasztó angol megfelelőjének (injecting drug use/user) rövidítése. Az injektálás lehet intramuszkuláris, szubkután, vagy intravénás.

Forrás: Demand Reduction – A glossary of Terms, ODCCP Studies on Drugs and Crime

 

Incidencia (Incidence)

Az incidencia azt mutatja meg, hogy adott földrajzi területen, adott idő alatt, adott probléma kapcsán hány új eset merült fel.

Forrás: EMCDDA Kézikönyv drog-prevenciós beavatkozások tervezéséhez és értékeléséhez

 

Injektáló eszközkészlet (Injecting equipment)

Azok az eszközök, amelyeket a kábítószer injektálásához használnak. Ezek a következők lehetnek: tű; fecskendő; kanál; víz vagy sav a por alakú kábítószer feloldásához; szűrőanyag, amelyen keresztül az oldatot a fecskendőbe felszívják (például: cigaretta filter, vatta, papír); alkoholos törlőkendő és érszorító.

Forrás: Demand Reduction – A glossary of Terms, ODCCP Studies on Drugs and Crime

 

Irodalmi áttekintés (Review)

Az orvosi szakirodalomban megjelent irodalmi áttekintés több különböző tanulmányt foglal össze, és következtetéseket von le egy bizonyos beavatkozással kapcsolatban (másod szintű kutatás). Az irodalmi áttekintések gyakran nem szisztematikusak. Az irodalmi áttekintéseket néha áttekintéseknek (overview) is nevezik (lásd még a Cochrane Együttműködést).

Forrás: EMCDDA Best Practice Portal

 

Irodalmi áttekintések áttekintése (Review of reviews)

A szisztematikus irodalmi áttekintések és/vagy metaanalízisek releváns eredményei azonosításának, kiválasztásának és kritikus értékelésének szisztematikus és explicit módszerei. Egyedi tanulmányokat is tartalmazhatnak (randomizált kontrollált kísérleteket).

Forrás: EMCDDA Best Practice Portal

 

IV

Intravénás (kábítószer-fogyasztás)

 

< vissza az oldal tetejére >