Megjelent az Európai Prevenciós Tananyag

A Nemzeti Drog Fókuszpont gondozásában 2022-ban megjelent az EMCDDA által 2019-ben kiadott Európai Prevenciós Tananyag. A kiadvány a döntéshozók és szakpolitikusok megelőzéssel kapcsolatos képzéséhez került kidolgozásra, de jól alkalmazható általános bevezetőként is a prevenciós tudomány és a tudományos alapú beavatkozások témakörébe.

Drogproblémákkal kapcsolatos egészségügyi és szociális válaszlépések: európai útmutatók

A legfrissebb bizonyítékok nemzetközi áttekintéséből és 29 országból (az EU 27 tagja, valamint Törökország és Norvégia) gyűjtött információn alapuló útmutatók célja, hogy segítséget nyújtsanak az egészségügyi szakembereknek és a döntéshozóknak a droghasználat káros következményeinek kezelésében. A forrásanyagokat digitális, moduláris formában bocsátják rendelkezésre annak érdekében, hogy egyszerűbben hozzáférhetők legyenek, könnyebb legyen különböző eszközökön olvasni, valamint rendszeresen frissíteni és lefordítani őket. 

Az elsőként megjelent útmutatók az egyes droghasználati mintázatokra adott válaszlépésekkel foglalkoznak, ideértve a kannabiszt, a gyógyszereket, az opioidokat, a polidrog-használatot, a stimulánsokat és az új pszichoaktív anyagokat (lásd lejjebb). Mindegyik útmutató áttekintést ad az érintett droggal kapcsolatos problémákra adott egészségügyi és szociális válaszlépések tervezése és megvalósítása során szem előtt tartandó legfontosabb szempontokról. Az útmutatók megvizsgálják az egyes válaszlépések elérhetőségét és hatékonyságát, továbbá mérlegelik azok szakpolitikai és gyakorlati következményeit. 

Az eredeti angol nyelvű útmutatók, és a későbbiekben megjelenő útmutatók a következő linkek érhetőek el: https://www.emcdda.europa.eu/publications/health-and-social-responses-a-european-guide  

Megjelent a 2021-es Éves jelentés a magyarországi kábítószer-helyzetről

Letölthető a Nemzeti Drog Fókuszpont 2021-es Éves Jelentése, mely a hazai kábítószer-helyzetre vonatkozóan a 2020. év legfontosabb fejleményeit mutatja be. Az Éves Jelentés számot ad a kábítószer-probléma alakulásával kapcsolatos legfontosabb fejleményekről: így a jogszabályi változásokról; a szerhasználati mintázatokban bekövetkezett változásokról, a szerhasználat káros következményeiről és a válaszlépésekről; valamint a legújabb kábítószerpiaci lefoglalási és bűnözési statisztikákról. A Jelentés az európai kábítószerügyi ügynökség felé irányuló adatszolgáltatási kötelezettség legfontosabb eleme, struktúrájában az EMCDDA elvárásait követi. 

Megjelent az EMCDDA 2021-es Éves Jelentése az európai kábítószerhelyzetről

Az EU kábítószerügyi ügynöksége (EMCDDA) ma tette közzé 2021. évi Európai kábítószer-jelentés: Tendenciák és fejlemények kiadványát, mely az európai kábítószerhelyzet legújabb éves áttekintése. A 29 országból (EU 27, Törökország és Norvégia) származó adatok alapján a jelentés új betekintést nyújt egy komplex és folyamatosan változó kábítószer-probléma, valamint a Covid-19 járvánnyal szemben ellenálló kábítószerpiac egészségügyi és biztonsági vonatkozásaiba. A jelentés felhívja a figyelmet azokra a népegészségügyi kockázatokra, amelyeket a gyakran nagy hatóanyag-tartalmú vagy tisztaságú anyagok szélesebb körének hozzáférhetősége és felhasználása jelent. Azt is leírja, hogy a szervezett bűnözői csoportok miként fokozták az Európán belüli illegális kábítószer-termelést annak érdekében, hogy megkerüljék a tiltott kereskedelem elleni intézkedéseket, környezeti, egészségügyi és biztonsági kockázatokat teremtve. Az EMCDDA legutóbbi gyors helyzetértékelő tanulmányára támaszkodva a jelentés megvizsgálja a COVID-19 világjárvány közelmúltbeli hatásait a kábítószerpiacokra, a használatra és a szolgáltatásokra.

Elindult az európai online felmérés a droghasználatról

Használsz drogokat? Mely szereket? Mennyit? Milyen gyakran? Ezek a kérdések is szerepelnek az EU kábítószerügyi ügynöksége (EMCDDA) által a mai napon 30 országban indított Európai Online Felmérés a Droghasználatról c. vizsgálatban. A szerhasználatban érintett, 18. életévüket betöltött személyeket célzó kérdőíves vizsgálat célja a területen dolgozó szakemberek és politikai döntéshozók tudásának bővítése a szerhasználati mintázatokról Európában, és ezáltal a jövőbeni drogpolitikák és beavatkozások támogatása a szükséges információkkal.