Kérdőív a koronavírus járvány hatásairól szerhasználóknak

Hogyan befolyásolták a koronavírus járványhoz kapcsolódó korlátozások a drogfogyasztásodat? Mondd el az európai kábítószerügyi intézetnek (EMCDDA) erre a rövid, magyar nyelven is elérhető online felmérésre válaszolva.
Névtelen, gyors és biztonságos!
A Rövid Európai Szerhasználati Kérdőív (EWSD) a koronavírus a kábítószer-fogyasztás mintázataira, a következményekre és az ellátásra gyakorolt hatásait méri fel az egész EU-ban.

EMCDDA összeállítás a járvány droghasználókat és szolgáltatókat érintő hatásairól

A jelenlegi járványügyi veszélyhelyzet további komoly aggodalmakat vet fel a kábítószer-használók helyzetével, a kábítószer-problémákkal küzdő személyek ellátása folyamatosságának biztosítása, valamint e csoportok számára gondozást és támogatást nyújtók védelme érdekében. Az EMCDDA összeállításnak célja, hogy felhívja a figyelmet a COVID-19 járvánnyal összefüggésben felmerülő kockázatokra a droghasználók és a számukra ellátást nyújtók körében, és ösztönözze a frontvonal és a kábítószerügyi beavatkozások tervezését, felülvizsgálatát és adaptálását.

Útmutató a koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére a szociális alapszolgáltatásokban

Megjelent az EMMI útmutatója, mely iránymutatással segíteni kívánja a szociális alapszolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók, munkatársak veszélyhelyzet fennállása alatt követendő eljárását. A dokumentum a KENYSZI jelentési kötelezettséggel kapcsolatos információkat is tartalmaz, a család- és gyermekjóléti szolgáltatáshoz külön útmutató került kiadásra.

A legfőbb ügyész állásfoglalása az elterelésről

Dr. Polt Péter legfőbb ügyész állásfoglalása szerint a Magyar Kormány által elrendelt veszélyhelyzet megszűnéséig az elterelésben részt vevő személy nem követ el mulasztást, ha szolgáltatás hiányában vagy önhibáján kívül (pl. karantén) nem tudja azt teljesíteni. Amennyiben az elterelésben részt vevő személy vonatkozásában a feltételek biztosítottak – online eszközök is felhasználhatók a kapcsolattartásban.

Megjelent a 2019-es kábítószerügyi Éves Jelentés

Már letölthető a Nemzet Drog Fókuszpont 2019-es Éves Jelentése, mely a hazai kábítószer-helyzetre vonatkozóan a 2018. év legfontosabb fejleményeit mutatja be az európai adatgyűjtési indikátorok mentén. Az Éves Jelentés számot ad a kábítószer-probléma alakulásával kapcsolatos legfontosabb fejleményekről: így a jogszabályi változásokról; a szerhasználati mintázatokban bekövetkezett változásokról, a szerhasználat káros következményeiről és a válaszlépésekről; valamint a legújabb kábítószerpiaci lefoglalási és bűnözési statisztikákról.