Megjelent a 2018-as kábítószerügyi Éves Jelentés

Megjelent a 2018-es Éves Jelentés a magyarországi kábítószer-helyzetről az EMCDDA számára. A Jelentés a 2017-es, legfrissebb adatok mellett bemutatja az egyes szakterületek legfontosabb átfogó információit, kutatási eredményeit is az európai standardok mentén. Az Éves Jelentést a Nemzeti Drog Fókuszpont hazai szakértők bevonásával készítette és immár 14. alkalommal jelentette meg magyar és angol nyelven, hogy az aktuális trendekről tájékoztassa a hazai döntéshozókat, szakembereket, a közvéleményt, valamint az Európai Unió kábítószerügyi központját, az EMCDDA-t.

Új kiadvány: Kábítószerügyi helyzetkép – Magyarország 2017

A Kábítószerügyi helyzetkép – Magyarország 2017 kiadvány közreadásának célja a jelenlegi legfrissebb ismereteink, adataink és információink rövid bemutatása. A Nemzeti Drog Fókuszpont minden évben elkészíti az Éves jelentést a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) számára, amely részletesen bemutatja a kiadást megelőző év adatait. Ez a kiadvány az Éves jelentés rövidített, ábrákkal támogatott változata, mely Magyarországi kábítószer-helyzetének legfontosabb információt foglalja össze, elhelyezve az európai térben.

Designer drogok – szakmai nap

A Nemzeti Drog Fókuszpont 2017. december 14-én szakmai napot tartott Új pszichoaktív szerek: szerhasználati mintázatok és adatgyűjtések címmel, melynek keretében a szakemberek megtárgyalták a designer drogokkal kapcsolatos legfrissebb hazai és nemzetközi adatokat és válaszlépéseket. Immáron elérhetők a konferencián elhangzott előadások anyagai is.

Megjelent a Nemzeti Drog Fókuszpont januári hírlevele

Januári hírlevelünkben bemutatjuk az EMCDDA legfrissebb kiadványait, melyek az új pszichoaktív szerekkel kapcsolatos jogalkotási és büntetőeljárási kihívásokkal, valamint az Európai Unió kínálatcsökkentéssel kapcsolatos szakpolitikájával és intézkedéseivel foglalkoznak. Rövid összefoglalót olvashatnak továbbá egy, a kábítószer-kereskedelem büntetőjogi következményeit vizsgáló európai tanulmányról is. A fentiekhez kapcsolódóan Fókuszban rovatunkban az EMCDDA kábítószer-szabályozással kapcsolatos interaktív weboldalait mutatjuk be. Figyelmükbe ajánljuk az EMCDDA európai tudományos publikációs pályázatát és 2017. évi nyári szabadegyetemét, valamint a Drog Fókuszpont új ÚPSZ portálját is. ÚPSZ rovatunkban az új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos legfrissebb fejleményeket ismertetjük.