Megjelent az EMCDDA legújabb jelentése az európai kábítószer-helyzetről

Az EU kábítószerügyi központja, az EMCDDA új formában tette közzé Európa kábítószerügyi helyzetére vonatkozó jelentéseit. Az ügynökség május 28-án egy új tájékoztató csomag formájában mutatta be éves áttekintését, amelyet az eddiginél „időszerűbb, interaktívabb és átfogóbb módon” készítettek el.

A csomag fő eleme az Európai kábítószer-jelentés 2013: tendenciák és fejlemények, amely az eddigi, általában ősszel kiadott Éves jelentés: a kábítószer-probléma Európában kiadványt váltja fel. A hat hónappal hamarabb kiadásra kerülő,  rövidebb, ábrákkal támogatott jelentés a 27 EU-tagállamokban, Norvégiában, Horvátországban és Törökországban megfigyelhető aktuális tendenciákat foglalja össze.

Európai kábítószer-jelentés 2013: Tendenciák és fejlemények – A jelentés magyar nyelven

A jelentés mellett a Kábítószerügyi kilátások nyújtanak részletesebb áttekintést online, interaktív formában az adott fontosabb témakörökről, aktuális kérdésekről. Idén többek között ezek témakörök kerültek sorra: a Hepatitis C új kezelési formái; magas kockázatú kannabisz-használat; kokainhoz kapcsolódó sürgősségi esetek; valamint az egyre könnyebben hozzáférhető új pszichoaktív szerek ellenőrzése. A csomagba az országokra lebontott adatokat és elemzéseket tartalmazó, angol nyelvű éves Statisztikai közlöny és az Országjelentések is beletartoznak.

Az európai drogprobléma a folytonos változás állapotában van, hiszen olyan új fenyegetések merülnek fel, amelyek jelentős kihívást jelentenek a jelenlegi szabályozási és gyakorlati modelljei számára. Ezt állítja az Európai kábítószer-jelentés 2013: Tendenciák és fejlemények c. jelentés, amelyet az EU kábítószerügyi ügynöksége (EMCDDA) ma adott ki Lisszabonban (1). Ebben az éves áttekintésben az ügynökség pozitív fejlődésről számol be az ismert kábítószerek tekintetében, például egyes országokban kevesebb a heroint fogyasztók száma és az intravénás szerhasználat, csökken a kannabisz és a kokain használata. De ezekkel szemben ott állnak a szintetikus stimulánsok és az új pszichoaktív szerek okozta aggodalmak, amelyek az illegális és az úgynevezett „legális pszichoaktív szerek” piacán egyaránt megtalálhatók.

A ma megjelent jelentés azt is hangsúlyozza, hogy a kábítószerpiac „képlékenyebb és dinamikusabb” és “a struktúrájára kevésbé jellemző, hogy növényi alapú szerekre épül, amelyeket nagy távolságokból szállítanak az európai piac fogyasztói számára”. Itt a globalizáció és az informatika fontos szerepet játszik ebben a változásban, hiszen az internet új kapcsolatteremtési lehetőséget nyújt a kábítószer-kereslet és -kínálat számára.

Az európai kábítószer-helyzetre vonatkozó sajtóanyag magyar nyelven

 A kábítószerek területéről készített aktuális európai helyzetkép alapján a pozitív változások közé tartozik, hogy az európai szerhasználók ellátottsága a kezelés tekintetében rekordszinteket ér el – olvasható a ma kiadott jelentésében. Az ügynökség mégis arra figyelmeztet, hogy a kezelési szolgálatok még mindig komoly kihívásokkal küzdenek. Bár az első kezelésüket megkezdő heroinhasználók száma tovább csökkent, a heroinproblémák tartós és krónikus jellegéből következik, hogy e szerhasználók közül sokan még az elkövetkező években is segítségre fognak szorulni. Az ügynökség nyomatékosítja, hogy a szolgálatokkal kapcsolatba kerülő kábítószer-használók nagy száma miatt egyre nagyobb hangsúlyt kell helyezni a gondozás folyamatosságára, a társadalmi reintegrációra és a reális, hosszú távú rehabilitációs célokra vonatkozó konszenzus kialakítására. A mai nap kiemelt témái közé tartozik az új beavatkozásokba, például a hepatitis C kezelésére és a túladagolás megelőzésére kidolgozott módszerekbe való befektetés szükségessége. A jelentés egyik hangsúlyos üzenete, hogy a szerhasználók kezelése valószínűleg még a gazdasági megszorítások idején is költséghatékony szakpolitikai megoldás.

Az EMCDDA becslései szerint 2011-ben legalább 1,2 millió európai részesült kezelésben kábítószerek használata miatt. A kezelés alatt állók legnagyobb csoportját az opioidhasználók jelentik, utánuk következnek a kannabisz- és kokainhasználók (3.5. ábra). Az ügynökség megállapítása szerint az opioidfüggőség kezelésére továbbra is a helyettesítő kezelés a legnépszerűbb megoldás. Ilyen típusú kezelésben jelenleg mintegy 730 000 európai részesül – 2008-ban még csak 650 000 volt a számuk –, ami az Európában aktuálisan 1,4 millió főre becsült problémás opioidhasználói létszám nagyjából felét jelenti (lásd a 3. fejezetet). A szerhasználók részére biztosított főbb kezelési formák közé tartoznak még a pszichoszociális beavatkozások és a detoxifikáció.

„Mivel Európában még mindig tart a negatív gazdasági növekedés, emelkedik a munkanélküliségi ráta és csökkennek a kormányzati kiadások, fennáll a veszélye annak, hogy mindezek az egészségügyi, közrendi és közbiztonsági intézkedésekre szánt költségvetésre is ki fognak hatni” – mondta az EMCDDA igazgatóságának elnöke, João Goulão. „Több európai országból is jelentettek már megszorításokat a kábítószerekkel kapcsolatos szolgáltatások terén. Hangsúlyoznunk kell azt az üzenetet, hogy a kábítószer-használók kezelése még gazdasági szempontból nehéz időkben is a leginkább költséghatékony szakpolitikai lehetőség.”

A kábítószer-problémára adott válaszlépésekre vonatkozó sajtóanyag magyar nyelven