Magyar jogszabályok

Az egyes szakterületekhez kapcsolódó jogszabályok tematikus gyűjtésben a szakterület
kapcsolódó jogszabályok menüpontja alatt is elérhetők.

A Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó
Központ működéséről

1094/2007. (XII. 5.) Korm. határozat a kábítószer-probléma visszaszorításáról szóló nemzeti stratégiai program céljainak végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról

14/2007. (III. 7.) OGY határozat “Kábítószerügyi eseti bizottság” létrehozásáról

13/2007. (III. 7.) OGY határozat a Kábítószerügyi eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

1002/2007. (I. 18.) Korm. határozat a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról

19/2005. (IV. 14.) OGY határozat a “Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására” című dokumentumban foglaltaknak az Európai Unió készülő Drogstratégiájával való összehangolását előkészítő eseti bizottság létrehozásáról

1129/2004. (XI. 24.) Korm. határozat a kábítószer-probléma visszaszorításáról szóló nemzeti stratégiai program céljainak végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról

1129/2004 (XI. 24.) Government Regulation on government tasks related to the implementation of the objectives of the national strategy on the reduction of the drug problem

157/2002. (VII. 11.) Korm. rendelet a gyermek-, ifjúsági és sportminiszter feladat- és hatásköréről

142/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter feladat- és hatásköréről

1036/2002. (IV. 12.) Korm. határozat a kábítószer-probléma visszaszorításáról szóló nemzeti stratégiai program rövid és középtávú céljainak végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról

96/2000. (XII. 11.) OGY határozat a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program elfogadásáról

2161/2000. (VII. 11.) Korm. határozat a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program elfogadásáról szóló előterjesztésről, az azzal összefüggésben szükséges jogalkotási feladatokról és a végrehajtáshoz szükséges intézkedésekről

1039/1998. (III. 31.) Korm. határozat a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság létrehozásáról

1994. évi XXXIV. Törvény a Rendőrségről

Kábítószer-fogyasztással összefüggő fertőző betegségek

18/2002. (XII. 28.) ESzCsM rendelet 5. § (3) a szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

63/1997. (XII. 21.) NM rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről

1992. évi LXIII. Törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

Kezelés-Ellátás

9/2006 (XII. 27.) SzMM rendelettel módosított, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló, 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet > alacsonyküszöbű ellátás definíciója

20/2006. (V. 9.) EüM rendelet az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról szóló 76/2004. (VIII. 19.) ESzCsM rendelet módosításáról

2005. évi CLXX törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról > alacsonyküszöbű ellátók nevesítése

76/2004 (VIII. 19.) ESzCsM rendelet az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról

1/2000 (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Korai Jelzőrendszer

1998. évi XXV. Törvény melléklete az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről (frissítve: 2011.január)

A Kormány 1196/2009. (XI. 20.) korm. határozata a visszaélés szempontjából veszélyes új szer vagy ismert szer új besorolásával kapcsolatos feladatokról
A Kormány 1196/2009. (XI. 20.) korm. határozata alapján a listára vétel folyamatábrája

A Bizottság 1277/2005/EK rendelete (2005. július 27.) a kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre, valamint a kábítószer-prekurzoroknak a Közösség és harmadik országok közötti kereskedelme ellenőrzésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról EGT vonatkozású szöveg

2005/387/IB Tanácsi Határozat (2005. V. 10.) az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információcseréről, kockázatértékelésről és ellenőrzésről

Az EGT-vegyesbizottság 111/2005 határozata (2005. szeptember 30.) az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

A Tanács 111/2005/EK Rendelete (2004. december 22.) a kábítószer-prekurzoroknak a Közösség és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról

142/2004. (IV. 29.) Kormány Rendelet a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető tevékenységekről

142/2004. (IV. 29.) Kormány Rendelet 11. melléklete

Az Európai Parlament és a Tanács 273/2004/EK Rendelete (2004. február 11.) a kábítószer-prekurzorokról (EGT vonatkozású szöveg)

Kábítószerpiac

1979. évi 5. törvényerejű rendelet a kábítószer csekély és jelentős mennyiségének fogalmáról

Kábítószer-bűnözés

42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendelet a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól

Javaslat az új Bünteto Törvénykönyv kábítószerrel visszaélés tényállásainak normaszövegére
Dr. Frech ágnes 2007. október 2.

2005. évi XXX. Törvény az egyes nemzetközi szerződések kihirdetéséről rendelkező jogszabályok, valamint a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról

54/2004. (XII. 13.) AB határozat a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 282. § (1) bekezdés, 282/A. § (1) bekezdés, 282/B. § (1) bekezdés, 282/C. § (1) és (2) bekezdés, valamint 283/A. § (1) bekezdés a „hatósági engedély nélkül”, illetve a 283/A. § (1) bekezdés „hatósági engedéllyel nem rendelkezőnek” szövegrészeinek alkotmányellenességéről

26/2003. (V. 16.) ESzCsM-GyISM együttes rendelet a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól
(hatályon kívül, lásd: 42/2008 EüM-SzMM. (XI.14))

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. Törvény vonatkozó cikkelyei a vádemelés elhalasztásáról

1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról

1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről 282. § és 283. § a kábítószerrel való visszaélésről

A Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ működéséről

28/2004. (II. 28.) Korm. rendelet a magyar Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ feladatainak ellátásával kapcsolatos egyes kérdésekről

28/2004 Government decree about completing the tasks of the National Focal Point

11/2004. (II. 28.) ESZCSM rendelete a magyar Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ működéséről, feladat- és hatásköréről

1091/2003. (IX. 9.) Korm. határozat az Európai Unió Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelő Központja magyar nemzeti adatszolgáltató és kapcsolattartó szervének létrehozatalával kapcsolatos feladatokról

2119/2002. (IV. 26.) Korm. határozat az Európai Közösség és a Magyar Köztársaság között a Magyar Köztársaságnak a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelő Központ munkájában való részvételéről szóló szerződés megkötésének előkészítéséről