Új kiadvány: Kábítószerügyi helyzetkép – Magyarország 2017

A Kábítószerügyi helyzetkép – Magyarország 2017 kiadvány közreadásának célja a jelenlegi legfrissebb ismereteink, adataink és információink rövid bemutatása. A Nemzeti Drog Fókuszpont minden évben elkészíti az éves jelentést a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) számára, amely részletesen bemutatja a kiadást megelőző év adatait. Ez a kiadvány az éves jelentés rövidített változata, a 2016-os év magyarországi kábítószer-helyzetének legfontosabb információt foglalja össze, elhelyezve az európai térben.

A kiadványt infografikákkal vezetjük be, a Pillanatkép a magyarországi kábítószer-helyzetről kiemelt témakörökben a legfontosabb összefoglaló információkat, a Körkép – becslések az Európai Unión belüli és magyarországi kábítószer-helyzetről ábrái kiemelt szerekről (kannabisz, amfetamin, opioidok, új pszichoaktív szerek) nyújtanak áttekintést. A kötet végén található Legfontosabb statisztikai információk táblázat az infografika alapjául szolgáló és további releváns adatokat mutat be.

Öt nagyobb tartalmi egységre bontva közöljük a magyarországi kábítószer-helyzetet érintő témákat. Először a jelenlegi drogpolitikai háttér, a jogi keretek és az aktuális szakmapolitikai program kerülnek bemutatásra. A második tartalmi egységben a kábítószer-kínálatról, -piacról és -bűnözésről összegyűjtött legfrissebb adatokat ismertetjük. A harmadik rész témája a kábítószer-fogyasztás előfordulása az általános népesség és a problémás szerhasználók körében, illetve az ártalmak (pl. fertőző betegségek) áttekintése. A negyedik részben összefoglaljuk a prevenciós-, az ártalomcsökkentő beavatkozások és a kezelés-ellátás aktuális információit. Az ötödik rész a börtön mint speciális kábítószer-használati tér jellemzőit és szakmai válaszait tárja fel. A kiadványt a Nemzeti Drog Fókuszpont bemutatásával és a felhasznált irodalom jegyzékével zárjuk.

Az utóbbi években a kábítószerpiac jelentősen átalakult, az új pszichoaktív szerek megjelenése hatással van az egész kábítószer-helyzetre Európában és Magyarországon. A változás rendszerszinten jelenik meg, így mindez nyomon követhető a kábítószer-fogyasztás jellemzőiben, a megjelenő ártalmakban, a kábítószerek (elsősorban az új pszichoaktív szerek) jogi szabályozásában, amely hatással van a bűnügyi adatokra és a válaszlépések megtervezésére. Jelen kiadvány arra ad tömör válaszokat, hogyan alakultak ezek a jellemzők Magyarországon 2016-ban.

Kábítószerügyi helyzetkép – Magyarország 2017