ÖSSZEFOGLALÓ – 8. EMCDDA MONOGRÁFIA

 

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY A KANNABISZRÓL: GLOBÁLIS KÉRDÉSEK, HELYI TAPASZTALATOK /A CANNABIS READER: GLOBAL ISSUES AND LOCAL EXPERIENCES/ 

Áttekintés a kannabisszal kapcsolatos ellentmondásokról, a kezelésről és a szabályozásról Európában

Mindegy, hogy szívják, eszik, vagy isszák – vagy éppen csak beszélnek róla –, a világ láthatólag jó étvággyal fogyasztja a kannabiszt. A becslések szerint Európában minden ötödik felnőtt kipróbálta már. Az elmúlt hónapban mintegy 13 millió európai lakos fogyasztotta. A világon évente közel 50 000 tonna kannabisz növényt vagy gyantát termesztenek fogyasztási célra. Ennek fényében nem csoda, hogy a kannabisz igen ellentmondásos kulturális és kereskedelmi jelenséggé vált. Manapság a kannabisz – egyedülálló módon – megosztja a véleményeket úgy a politikai döntéshozók, a tudósok és a kutatók, mint a bűnüldözők, a kábítószerrel foglalkozó szakemberek és a fogyasztók körében.

Az EMCDDA kannabiszról szóló monográfiájának alapvető kérdése: Hogyan juthatunk minőségi információhoz a kannabiszról? A monográfia összeállításakor hamar kiderült, hogy az EMCDDA egy olyan területre lép, ahol már számos általános útmutató, szakmai publikáció, sőt, konkurens kannabisz-monográfia is megtalálható. Mindezt fokozza, hogy vegyes összetételű közönségünk az interneten napi szinten szembesül a gyakran ellentmondásos – és olykor félrevezető – információk özönével. így vetődött fel a kannabiszról szóló szöveggyűjtemény gondolata, amely egyfajta navigációs segédeszközül szolgál a szerről szóló kutatások, viták és politikai döntések információs hátterének biztosításához, egyúttal bemutatja a kannabisszal kapcsolatos kutatás terén az elmúlt két évtizedben történt fejleményeket.

A monográfia kiemeli, hogy a kannabisz esetében nem egy stabilitásáról és változatlanságról ismert növénnyel van dolgunk, hanem egy olyan dinamikusan átalakuló szerrel, amelynek hatóanyag-tartalma, előfordulási gyakorisága és termesztése egyaránt fokozatos evolúción megy át. A kiadványban vezető szakértők adnak rövid, lényegre törő betekintést a kannabisszal kapcsolatos témakörökbe, és ezekhez minden esetben további olvasmányokat is ajánlanak. Minden kérdést rövid szerkesztői jegyzet vezet be, amely olykor külön felhívja a figyelmet a politikailag érzékeny pontokra és a „kritikus szem” szükségességére. A kannabiszról szóló szöveggyűjtemény ezért hasznos lehet a területtel most ismerkedő kutatók számára a tájékozódásban, míg a már tapasztalt szakértők számára az információk szintézisét nyújtja.

Két kötet, sokféle közönség

A monográfia két, egyenként három részre tagolt kötetből áll. A kétkötetes formátumnak több oka is van. Bár egyrészről kiegészítik egymást, a két kötet közönsége nem teljesen azonos. Az első kötet központi témái a kannabisszal összefüggő politikai, jogszabályi, kereskedelmi és társadalmi fejlemények. Közönsége ezért elsősorban politikai döntéshozókból, szociológusokból, történészekből, újságírókból és a végrehajtásban szerepet vállalókból áll. A második kötet sokkal inkább a kezelés, a prevenció és az egészségügyi ellátás területén dolgozó, kábítószerekkel foglalkozó szakembereknek szól.

 

1. kötet

2. kötet

Kannabisz a múltban

Epidemiológia

Politika, jogszabályok és ellenőrzési stratégiák

A kannabisz-fogyasztás egészségügyi következményei

Kínálattal és termesztéssel kapcsolatos kérdések

Prevenció és kezelés

  Az 1. kötetben a szöveggyűjtemény a következőket tekinti át: a kannabisz története; a hatvanas és hetvenes évek eseményei az Egyesült Királyságban; a kannabisszal kapcsolatos legutóbbi fejlemények az EU újabb tagállamaiban; a politikai hangsúlyok áthelyeződése a kormányok kannabisszal kapcsolatos hozzáállásában; a kannabisz gyanta Marokkó és észak-Európa között történő kereskedelme; valamint információ a hollandiai coffee shopok kialakulásáról. Bár a cikkek némelyike a kannabisz-jelenség kisebb részleteire helyezi a hangsúlyt, ezekből is betekintést nyerhetünk abba, hogy Európa már eddig is milyen sokféleképpen foglalkozott ezzel a szerrel.

A 2. kötet általánosságban tekinti át a következőket: a kannabisz-fogyasztás hatása az egészségre, egyéni, illetve közegészségügyi szempontból; a kannabisz-fogyasztás jelenlegi európai mintázatainak bemutatása, az általános, illetve a serdülőkori populációt tekintve; a problémás kannabisz-fogyasztás miatti kezelési igények bemutatása Európában. Az esettanulmányokról szóló cikkek azt vizsgálják, hogy a finnországi kannabisz-fogyasztók mit gondolnak saját fogyasztásukról, ezenkívül áttekintik a kannabisz miatti kezelési igények emelkedését Németországban, valamint a kannabisz-fogyasztás járművezetésre gyakorolt speciális hatásait.

Változó nézőpontok: a globális kérdésektől a helyi tapasztalatokig

A két kötet közös vonása, hogy a legfontosabb általános fejezeteket konkrét, az adott témát közelről bemutató specifikus esettanulmányokkal vegyítik.
Az egyes részek mindig egy, a kannabisszal kapcsolatos kérdést általánosan bemutató, sokszor enciklopédikus stílusú fejezettel kezdődnek, illetve a kérdéssel foglalkozó tudományos kutatások aktuális állásáról szóló összefoglalóval.
A monográfia ezután egy esettanulmány segítségével „fókuszál” a téma valamely konkrét aspektusára. Ennek köszönhetően általános áttekintést kapunk a kannabisz-fogyasztás fő vonatkozásairól, kiterjedt linkgyűjteményt a technikai források széles köréből, egyben ugródeszkát a további felderítőmunkához.

A monográfia 2008. június 26-ától a http://www.emcdda.europa.eu/publications/monographs címen érhető el.

A kiadvány nyomtatott formában korlátozott példányszámban megrendelhető irodavezetőnknél.