A Nemzeti Drog Fókuszpont küldetése keretében a kábítószer-probléma hazai helyzetével kapcsolatban más intézményekben keletkező adatokat, információkat összegyűjt, feldolgozza és elérhetővé teszi a hazai és nemzetközi szervezeteknek a probléma feltárásával, kezelésével és megoldásával kapcsolatos döntéseikhez. E tevékenysége során az információáramoltatás céljából a szakemberek munkáját támogató szakkiadványokat jelentet meg, melyek az alábbiakban elérhetők.

A *-gal jelölt kiadványok nyomtatott változata korlátozott példányszámban megrendelhető a Nemzeti Drog Fókuszponttól a tdi.jelentes@emmi.gov.hu e-mail címen, vagy a +36-1-896-0967 telefonszámon.

 

______________________________________________________________________________

* A Nemzeti Drog Fókuszpont 10 éves fennállása alkalmából összefoglaló kiadványt készített a magyarországi kábítószer-helyzeről. A kábítószer-helyzet Magyarországon 2004-2014 című kötet az elmúlt tíz évet áttekintve a kábítószer-probléma alakulását követi figyelemmel. Az adatok részletes bemutatása helyett azonban most a trendek és a jelenlegi helyzetet megalapozó főbb változások bemutatása áll a középpontban.

 _____________________________________________________________________________
Európai drogprevenciós minőségi standardok

* Európai drogprevenciós minőségi standardok A könyv két év, és több, mint 400 szakember munkájának eredménye, amely során sorra vették az európai és más, nemzetközi prevenciós standardokat. Felvázolják benne a prevenciós programok tervezéséhez, kivitelezéséhez és értékeléséhez szükséges lépéseket, de a könyv jól hasznosítható a prevenciós tevékenységet folytató szervezetek fejlesztése, a szakmai fejlődés irányainak meghatározása során is.

Szakterület: Prevenció

 _____________________________________________________________________________

Európai drogprevenciós minőségi standardok: rövid útmutató

A rövid útmutató a nyomtatott és elektronikus formátumban is elérhető Európai drogprevenciós minőségi standardok kézikönyv összefoglalója, mely kifejezetten a gyakorlati szakemberek és a terepen dolgozók számára használható formában került összeállításra.

Szakterület: Prevenció

 _____________________________________________________________________________

* Összefoglaló: Fertőző betegségek megelőzése és kontrollja az intravénás szerhasználók körében

 

Szakterület: Fertőző betegségek

 ______________________________________________________________________________

Fertőző betegségek megelőzése és kontrollja az intravénás szerhasználók körében

 

Szakterület: Fertőző betegségek

  ______________________________________________________________________________
Letöltés

* Útmutató az intravénás kábítószer-fogyasztók körében végzett HIV, vírushepatitis és egyéb fertőzések szűréséhez Magyar nyelven elérhető kézikönyv, mely stratégiai javaslatokat nyújt a szűrések részvételi arányának növelésére az intravénás kábítószer-fogyasztók korábbi kezelésbe vonását elősegítendő és a fertőzések szélesebb körben való elterjedésének kockázatát csökkentendő.

Szakterület: Fertőző betegségek


* Internet alapú beavatkozások a kábítószer-probléma kezelésében Magyar nyelven elérhető EMCDDA kiadvány, mely elsőként kívánja bemutatni a kábítószer-fogyasztók kezelésének egyfajta új megközelítési módját.

Szakterület: Kezelés-ellátás


Letöltés

* Útmutató a problémás kábítószer-fogyasztás kezelésének értékeléséhez – Kézikönyv kutatóknak és szakembereknek Az útmutató az evaluációs kutatások elősegítését célozza, módszertani, tartalmi és formai útmutatással szolgál egy értékelő projekt elkészítéséhez, végrehajtásához és kommunikálásához.

Szakterület: Problémás kábítószer-fogyasztás


Kézikönyv drog-prevenciós beavatkozások tervezéséhez és értékeléséhez

Szakterület: Prevenció


Új pszichoaktív szerek korai jelzőrendszere – Működési útmutató

Szakterület: Korai jelzőrendszer


  
Letöltés

Kábítószer-használat az Európai Unióban: jogalkotási megközelítések

Szakterület: Kábítószer-politika, stratégia