A mefedron (kémiai nevén 4-metilmetkatinon) visszaélésszerű fogyasztása 2 évvel ezelőtt vált ismerté az európai hatóságok számára, és azóta 13 EU-s tagállam beszámolt már az anyag kimutatásáról a lefoglalt, begyűjtött vagy biológiai minták alapján. A mefedron első ízben 2009-ben került a hazai nyomozati szervek látókörébe.

A mefedron egy szintetikus pszichoaktív szer, mely jellemzően az MDMA (az ecstasy „klasszikus” hatóanyaga), a kokain ill. az amfetamin „legális alternatívájaként” terjedt el a fogyasztói körökben. Az interneten olvasható fogyasztói beszámolók alapján többnyire orron keresztül, illetve szájon át történik a bevitele.
 
Az új pszichoaktív szerek megjelenéséről illetve az új szerhasználati mintázatokról az Európai Unióban működő Korai Jelzőrendszer információs csatornáján keresztül folyamatosan tájékoztatást kapnak a hazai szakmai szervezetek is. Igazoltan mefedron okozta halálesetről eddig mindössze Svédország számolt be. A svéd haláleseten kívül még az Egyesült Királyságból és Dániából érkezett hír feltehetően a mefedronhoz köthető halálesetről, azonban a feltételezést még nem erősítették meg a toxikológiai vizsgálatok. Az anyag hosszú távú egészségkárosító hatásait egyelőre még nem igazolták klinikai vizsgálatok, így erről továbbra sem rendelkezünk tudományos megalapozottságú információval.
 
Magyarországon büntetőjogi szempontból csak a megfelelő jogszabályi listákon (Egységes Kábítószer Egyezmény, Pszichotróp Egyezmény, Gyógyszertörvény) szereplő anyagok minősülnek kábítószernek. Tekintve azonban, hogy a mefedron egyelőre nem szerepel az ellenőrzött anyagok listáján, annak sem fogyasztása, sem forgalmazása/árusítása nem törvénybe ütköző. A forgalmazás és az árusítás emberi fogyasztásra szánt termékek esetében engedélyköteles, azonban – hasonlóan más „legális alternatívákhoz” – a mefedron termékek is különböző, emberi fogyasztásra nem alkalmas termékként (pl. porszívó illatosítóként, növényi növekedést serkentő szerként) kerülnek a piacra. A mefedront az EU tagállamai közül eddig Dánia, Svédország, észtország és Németország vette tiltólistára.

Magyarországon a pszichoaktív szerek listára vétele két módon történhet meg. Amennyiben egy adott szer felkerül az Egységes Kábítószer Egyezmény vagy a Pszichotróp Egyezmény jegyzékére, vagy az Európai Unió Tanácsa annak jegyzékre vételét egy határozatban elrendeli, Magyarország köteles a szert tiltólistára venni megadott határidőn belül. Másik lehetőségként hazai szinten is kezdeményezhető egy szer tiltólistára vétele, amennyiben a szer „kóros élvezetre való alkalmassága” megállapítható (a Kormány 1196/2009. (XI. 20.) határozata a visszaélés szempontjából veszélyes új szer vagy ismert szer új besorolásával kapcsolatos feladatokról). A tiltólistára vétel kezdeményezéséért – a szer típusától függően – jelenleg az egészségügyi miniszter ill. a szociális és munkaügyi miniszter felelős.

 Kapcsolódó dokumentumok:

A pszichoaktív szerek listára vételének folyamata (ábra)

Az EMCDDA sajtóanyaga az új kábítószerekről (éves Jelentés 2009)

A Korai Jelzőrendszer hálózatának 2009. évi történései