Szertelen csevegés

 

Szakmai nap a kábítószer-fogyasztóknak szóló online tanácsadásról

A szenvedélybetegek, így a kábítószer-használók illegalitása, társadalmi megbélyegzése, a probléma látens jellege okán is egyre inkább indokolt a segítségnyújtásban e jellemzőket figyelembe venni. Az internet, a közösségi oldalak, a különböző fórumok és csevegő-programok rohamos elterjedése egyben eszközt is ad a szakszerű segítséget kínálók kezébe. E szakmai nap, mely a Nemzeti Drog Fókuszpont által „Internet alapú beavatkozások a kábítószer-probléma kezelésében” címmel nemrégiben magyarul is megjelentetett EMCDDA kiadványhoz kapcsolódva kerül megrendezésre, hivatott a már működő online tanácsadók tapasztalatait, szempontjait elsőként összegezni és a szakma képviselőivel megosztani, illetve eszmecserét indítani az effajta beavatkozások előnyeiről és hátrányairól, valamint lehetőségeiről.

A téma okán a Nemzeti Drog Fókuszpont biztosítja annak lehetőségét, hogy az érdeklődők lehető legszélesebb köre tájékozódhasson a témáról, még akkor is, ha személyesen bármilyen oknál fogva nem tud jelen lenni a budapesti KINO moziban. Az előadások és a kerekasztal-beszélgetés az interneten keresztül is követhetővé válik azok számára, akik – a technikai feltételek számba vételét követően –  előzetesen jelzik ezirányú igényüket az online közvetítésre szóló regisztrációs lap kitöltésével és annak a Nemzeti Drog Fókuszponthoz történő visszajuttatásával.

   Időpont:                2011. június 7. 9:30-15:30

   Helyszín:              KINO mozi (Budapest, Szent István krt. 16.)

      Program