Európai drogprevenciós minőségi standardok: rövid útmutató

A most megjelent rövid útmutató az Európai drogprevenciós minőségi standardok című kiadvány összefoglalója, mely kifejezetten a gyakorlati szakemberek és a terepen dolgozók számára használható formában került összeállításra.

A kiadvány a drogprevenciós projektciklus nyolc szakaszának bemutatása mellett a drogprevenciós szolgáltatók önértékelését elősegítő ún. önellenőrzési listákat tartalmaz, melyek a prevenciós tevékenységek tervezése és megvalósítása során is használhatók, és lehetőséget adnak az olvasóknak arra, hogy reflektáljanak a saját munkájukra a prevenciós program valamennyi szakaszához kapcsolódóan. Az útmutató végén egy külön összefoglaló oldalon rögzíthetők az önellenőrző listák kitöltése nyomán született legfontosabb felismerések és cselekvési tervek.

A rövid útmutató célcsoportját olyan szakemberek alkotják, akik még nem ismerik a prevenciós minőségi standardok fogalmát és szeretnének tájékozódni a témáról, vagy szeretnének többet tudni a standardokról, hogy eldönthessék, a teljes kézikönyv hasznos lenne-e a munkájukhoz. A könyv ezen kívül olyan drogprevenciós tevékenységet végző szakembereknek, szervezeteknek szól, akik a standardokat tevékenységük minőségének felmérésére vagy önellenőrzésre szeretnék használni.

Míg az eredeti kézikönyv tételesen felsorolja valamennyi standardot, megkülönböztetve alapvető és szakértői standardokat is, a rövid útmutató csupán az alapvető standardokról ad egy összefoglaló leírást. Mivel az útmutató nem annyira részletes, és főképp az általános információkra és az önellenőrzésre fókuszál, egyéb célokra (pl. minőségi kritériumok meghatározása) kevésbé használható, illetve minden esetben javasolt mellette az eredeti kézikönyv használata is.

Európai drogprevenciós minőségi standardok: rövid útmutató

Európai drogprevenciós minőségi standardok