A Nemzeti Drog Fókuszpont 2004. január 1-jei megalakulása óta monitorozza a magyarországi kábítószer-helyzetet. Fontos feladatának tartja, hogy az e tevékenysége során a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) által lefektetett szigorú sztenderdek alapján gyűjtött információkat és statisztikákat – úgy a hazai, mint az európai kábítószer-jelenségről – nemzeti szinten terjessze, így támogatva a szakmai és politikai döntéshozókat a reális helyzetértékelésben.

A Nemzeti Drog Fókuszpont ezért:

Felméri a kábítószer-problémával és az arra adott társadalmi válaszokkal kapcsolatos hazai és nemzetközi adat- és információigényeket.

A nemzetközi gyakorlattal harmonizált módon, más intézményekben keletkezett adatokat gyűjt, dolgoz fel és értékel. Az összegző jelentéseket elérhetővé teszi a szakemberek és a szélesebb nyilvánosság számára.

Biztosítja, és egyben aktívan közreműködik abban, hogy hazai és külföldi döntéshozók, szakemberek és a sajtó képviselői egyetlen helyről és a számukra megfelelő formában elérhessék a magyarországi kábítószer-helyzetet jellemző adatokat, információkat.

Részt vesz az EMCDDA, valamint a tagországok nemzeti fókuszpontjai hálózatának tevékenységében, és ennek keretében évente megküldi számukra az igényelt adatokat és jelentéseket.