Tények és számok a tűcsere programokról

Miért fontos a tűcsere szolgáltatás?

Az ártalomcsökkentés egyik kulcsfontosságú eleme a tűcsere program, amelynek legfőbb célja a HIV és a hepatitis C fertőzések megelőzése. A tűcsere programok lehetőséget adnak az intravénás kábítószer-fogyasztók számára, hogy az injektálás során használt eszközeiket (tű, fecskendő, szűrő, stb.) ingyenesen steril eszközökre cseréljék. Ez nem csak a steril eszközök biztosítását jelenti, hanem a csere által a már használt tűk/fecskendők begyűjtését is, ezzel is megelőzve a vírusfertőzések terjedését. A tűcsere programok a csere mellett általában összekapcsolódnak a biztonságos injektálásra, a szexuális egészségfejlesztésére irányuló programokkal – felvilágosítás, kondomosztás – is. Mint alacsonyküszöbű szolgáltatás, az ellátási lánc első láncszemeként a tűcsere programok fontos szerepe, hogy rajtuk keresztül lehet az – amúgy nehezen elérhető – aktív intravénás szerhasználókat becsatornázni a magasabb küszöbű ellátásokba.

Milyen típusú tűcsere programok léteznek?

  • Állandó telephelyű tűcsere programok;
  • Mobil tűcsere programok (tűcsere busz);
  • Az utcai megkereső tűcsere programok (szociális munkáson keresztül);
  • Tűcsere automaták;
  • Gyógyszertári tűcsere.

Magyarországon a gyógyszertári tűcsere kivételével mindegyik fent említett programtípus elérhető.

Hogyan történik a tűcsere programok adatainak összegyűjtése?

Az adatokat minden évben a Nemzeti Drog Fókuszpont gyűjti össze, összesíti, majd publikálja a tárgyévet követő éves Jelentésben. 2009-től az adatgyűjtés az erre a célra létrehozott internetes adatfeltöltő oldalon történik. Technikai kérdésekkel kapcsolatban, vagy új tűcsere program regisztrálásához, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szakterület koordinátorával.

Hány tűcsere program működik Magyarországon?

2015-ben 30 szervezet működtetett tűcsere programot összesen 21 városban, amely az ország 14 megyéjét és 7 régióját jelenti. 2015-ben az országban 26 állandó telephelyű program működött – ez volt a legjellemzőbb program típus. 13 szervezetnél végeztek utcai megkereső munkát, 3 szervezet működtetett mobil tűcsere programot, és 4 helyen tudtak igénybe venni tű-automatát az injektáló szerhasználók. 9 szervezet üzemeltetett kéttípusú programot, ez legtöbb esetben az állandó telephelyű programhoz kapcsolódva végzett utcai megkereső munka – ez volt a legjellemzőbb kombinációja a különböző típusú tevékenységeknek.

artalomcsokk_2016_hu_01

Európai összehasonlító adatok: Állandó telephelyű tűcsere szolgáltatások

Európai összehasonlító adatok: Mobil és utcai tűcsere programok

Európai összehasonlító adatok: Területi lefedettség

 

Hány fecskendőt osztottak ki és gyűjtöttek be a tűcsereprogramok az elmúlt években?

A tűcsere programok 2015-ben összesen 188.696 steril injektort osztottak ki a klienseknek, a hozott illetve gyűjtött használt fecskendők száma 150.565 darab volt. 2014 második felében helyi önkormányzati döntések következtében bezárulni kényszerült a két legnagyobb budapesti tűcsere program, ennek következményei pedig tetten érhetőek a trend adatokban is: 2015-ben a kiosztott fecskendők száma 59%-kal, míg a hozott és gyűjtött fecskendők száma 49%-kal csökkent az előző évhez képest. A becserélési arány jelentősen javult: 64%-ról 80%-ra emelkedett. Ennek hátterében állhat többek között az a vidéki programok által megfigyelt jelenség, miszerint valószínűsíthetően növekszik a gyógyszertári fecskendő vásárlás, mivel több fecskendő kerül vissza a programokba, mint amennyit kiadnak.

artalomcsokk_2016_hu_02

Európai összehasonlító adatok

 

Hány kliens látogatta az elmúlt években a tűcsere programokat, milyen gyakorisággal?

A tűcsere programokat 2015-ben 3436 intravénás szerhasználó vette igénybe 24.368 alkalommal. 1530 új klienst regisztráltak a programok a tárgyévben. A tűcsere programokban megjelent kliensek száma, illetve a kontaktok száma is csökkent az előző évhez képest, (a kliensek száma 23, a kontaktok száma 41%-al), amely többek között azt valószínűsíti, hogy közel 1000 korábbi kliens maradt ellátatlanul a két legnagyobb budapesti szolgáltató bezárását követően.

artalomcsokk_2016_hu_03

Európai összehasonlító adatok: Kliensek száma

Európai összehasonlító adatok: Kontaktok száma

 

Mennyi volt az egy főre/kontaktra jutó kiosztott és begyűjtött fecskendők száma 2015-ben?

2015-ben jelentősen csökkentek az egy kliensre, illetve kontaktra jutó kiosztott, illetve hozott és gyűjtött fecskendőszámok, előbbi átlagosan 54, utóbbi 44 db fecskendő volt a tárgyévben. Egy kliens átlagosan 7-szer vette igénybe a tűcsere szolgáltatást a 2014. évi 9 alkalomhoz képest.

artalomcsokk_2016_hu_04

Egy intravénás szerhasználóra hány fecskendő jutott 2015-ben?

A hazai intravénás kábítószer-fogyasztók becsült számát tekintve (lásd: 2016-os Éves Jelentés) 2015-ben egy intravénás kábítószer-fogyasztóra átlagosan 28 steril fecskendő jutott, amely nagymértékű csökkenést jelent az előző évi adatokhoz képest (2014: 81; 2013: 76 db; 2012: 74 db). Fontos megjegyezni, hogy 2015-ben új becslés készült az intravénás szerhasználói populáció méretére vonatkozóan (adatokat és módszertant lásd: 2016-os Éves Jelentés), így a 2015-ös lefedettségi becslés ez alapján készült, míg 2014-ig az egy főre jutó steril fecskendőszám a 2010-ben készült populációs becslés alapján (lásd: 2010-es Éves Jelentés) került kiszámításra.

Európai összehasonlító adatok

 

Miért fontos a gyógyszertári tűcsere?

A közösségi gyógyszertárak széles körű elérhetősége lényegesen javíthatja a steril fecskendők hozzáférését, egyrészt a jobb területi lefedettség, másrészt az ügyeleti nyitva tartás miatt. A gyógyszerészek komoly szerepet tölthetnek be a kábítószer-fogyasztók tájékoztatásában is, továbbküldhetik őket fertőző betegségeket célzó szűrésre, vagy orvosi kezelésre. (Magyarországon jelenleg nem érhető el gyógyszertári tűcsere program.)

A Patika Magazin és a Drog Fókuszpont közös cikkei a gyógyszertári tűcseréről

 

Tények és számok a helyettesítő kezelésről

Mit jelent a szubsztitúciós kezelés?

A szubsztitúciós kezelés (más néven helyettesítő kezelés) a kábítószer-függőség kezelésére szolgáló módszer, mely folyamán olyan receptre felírható helyettesítő szerrel folytatnak kezelést, amelyre keresztfüggősége vagy kereszttoleranciája van a kezeltnek. A helyettesítő kezelés célja egy adott szer fogyasztásának megszüntetése/csökkentése (főként, ha a szer illegális), vagy egy adott fogyasztási mód ártalmainak, így az egészségre ható ártalmak (pl. a közös fecskendő-használatból eredő HIV, HCV fertőzés) és a szociális következmények, kriminalizáció csökkentése. A helyettesítő kezelést sokszor kíséri egyéb, pl. pszichoszociális kezelés.

A szubsztitúciós kezelés során a fogyasztott kábítószer (pl. opiátok) agonistáját (pl. metadont) vagy részleges agonistáját (pl. buprenorfin) alkalmazzák a függőség kezelésére orvosi felügyelet alatt. Helyettesítő szereket rövid detoxikációs vagy hosszú távú fenntartó kezelés részeként írhatnak fel. A rövid távú kezelés pár héttől több hónapig, a hosszú távú kezelés határozatlan ideig, akár a kliens élete végéig is tarthat.

Forrás: EMCDDA Strukturált kérdőív 31 (2006); Demand Reduction – A glossary of Terms, ODCCP Studies on Drugs and Crime; WHO Lexicon of Alcohol and Drug Term

 

Mi szabályozza a szubsztitúciós programok tartalmát?

Hazánkban 1995-től működnek metadon programok, az első szakmai protokoll 2002-ben jelent meg, a programok folyamatos OEP finanszírozása is ettől az évtől számítható. A szubsztitúciós programok az Egészségügyi Minisztérium módszertani levele alapján működnek.

 

Hány helyen nyújtanak metadon ill. buprenorfin/naloxon kezelést Magyarországon?

2015-ben a metadon vagy buprenorfin/naloxon kezelést nyújtó szolgáltatók száma 15 volt az országban. Az ellátás jellemzően ambuláns kezelés keretében történik, de van néhány szolgáltató, akik fekvőbeteg ellátás formájában (kórházi vagy terápiás közösségben) is biztosítják ezt a gyógyszeres kezelést.

 

Hány fő vett részt szubsztitúciós kezelésben 2015-ben?

A szolgáltatók jelentése szerint 2015-ben összesen 669 kliens részesült fenntartó vagy detoxikációs célú szubsztitúciós kezelésben (metadon vagy buprenorfin/naloxon kezelésben) az év során, ez szakértői becslések szerint az összes eset 80%-át fedi le.

A metadon vagy buprenorfin/naloxon kezelésben részesülők 95,2%-a (637 fő) fenntartó kezelés céljából, 4,8%-a (32 fő) detoxikálás céljából kapott szubsztitúciós szert. A fenntartó kezelések 79,7%-ában metadont használtak, ez az arány szinte azonos az előző években mérttel. A buprenorfin/naloxon esetében lehetőség van beteg által finanszírozott gyógyszerfelírásra, így a költségeket vállalni kész kliensek kezelésben részesülhetnek abban az esetben is, ha egyébként az ellátás kapacitásait túllépnék.

kezeles_2016_hu_07


Európai összehasonlító adatok a szubsztitúciós kezelésben lévő kliensekről

 

Hogyan alakult a szubsztitúciós kezelésben részt vevő kliensek száma az elmúlt években?

Az opiát helyettesítő kezelésben ellátottak száma relatíve stabil a vizsgált évek viszonylatában: volt egy kisebb emelkedés 2008-at követően, mely a buprenorfin/naloxon bevezetéséhez (és az önfinanszírozott ellátás lehetőségének megteremtéséhez) köthető, majd egy módszertani fejlesztés, mely a 2011-es visszaesést okozta. A relatíve stabil hozzáférés oka, hogy a finanszírozott kezelési kapacitás nem változott az évek során.

Az utolsó becslés a heroinhasználók számáról 2013-ban készült 2010-2011-re vonatkozóan, ezek alapján 2010-ben hozzávetőlegesen 22%-os volt a helyettesítő kezelés lefedettsége az összes heroinhasználó viszonylatában.

kezeles_2016_hu_08

 

Tények és számok a party service-ről

Hány szervezet nyújtott parti szerviz szolgáltatást 2015-ben?

2015-ben összesen 23 alacsonyküszöbű szolgáltatást nyújtó szervezet vett részt az adatgyűjtésben, amelyből 13 városi, 3 kistérségi, 3 megyei, 1 regionális és 3 országos hatókörrel működtetett ártalomcsökkentő tevékenységet a rekreációs színtéren. A 23 szervezet 2015-ben összesen 583 eseményen vett részt, ahol 83.877 személlyel került kapcsolatba, az egy eseményre jutó átlagos kontaktszám 143 volt (ugyanez az arány 2014-ban 66, 2013-ban 50 kontakt volt). A szervezetek által leggyakrabban biztosított eszközök a víz, az óvszer, szórólap, szőlőcukor és pezsgőtabletta voltak.