Börtön

A szakterület egyrészt vizsgálja a kábítószer-fogyasztás, problémás kábítószer-fogyasztás és azzal összefüggő kockázati magatartások és egészségügyi következmények elterjedtségét a fogvatartottak körében, illetve a börtönön belüli kábítószer lefoglalásokat.

Másrészt azt méri fel, hogy a büntetés-végrehajtás intézménye milyen válaszokat ad a kábítószer-problémára a prevenció, a kezelés, a fertőző betegségek, a reszocializáció és a reintegráció területén.

Továbbá a kábítószer-bűnőzés és a kezelés szakterületeivel összefonódva vizsgálja az elterelés intézményének működését is.

Az adatgyűjtés az EMCDDA által meghatározott módszertani kritériumok szerint zajlik, az adatok európai szintű, országok közötti összehasonlíthatósága érdekében.

Az összegyűjtött hazai információkat a területről az Éves Jelentés 9. fejezetében publikáljuk, illetve a 2011-es Éves Jelentésünk egyik kiemelt témája részletesen tárgyalta a témakört.  Az EMCDDA a tagállamokból érkező adatok együttes, összehasonlító bemutatását pedig az Éves Jelentés – A kábítószer probléma Európában c. beszámolóban, szűkebb területekre fókuszáló kiadványokban, valamint a Statistical Bulletinben teszi hozzáférhetővé.