Mekkora a HIV-fertőzöttek aránya az intravénás kábítószer-fogyasztók körében?

2015-ben Magyarországon összesen 271 újonnan diagnosztizált HIV pozitív esetet jelentettek be (2014: 271 fő; 2013: 240 fő; 2012: 219 fő). Az incidencia 27 eset/1millió lakos értéknek felelt meg. A regisztrált HIV-fertőzöttek mintegy 60%-ánál volt ismert a fertőződés módja, akik közül két magyar állampolgár tartozott az intravénás szerhasználók rizikócsoportjába.

2015-ben az Országos Epidemiológiai Központ által koordinált országos HIV/HBV/HCV prevalencia vizsgálaton részt vevő 596 intravénás szerhasználó közül egy férfi (0,2%) bizonyult HIV-pozitívnak. A férfi a 25-34 évesek közül került ki, az elmúlt négy hétben is injektált, elsődlegesen injektált szere a „kristály” volt.

EMCDDA adatok – Bejelentett HIV esetek száma

EMCDDA adatok – HIV fertőzöttség prevalenciája az intravénás szerhasználók körében

Mekkora a hepatitis B fertőzöttek aránya az intravénás kábítószer-fogyasztók körében?

2015-ben 43 akut hepatitis B megbetegedést jelentettek be, az incidencia 0,4%ooo volt. 12 főnél volt ismert a fertőződés módja, közülük egy 25-34 év közötti férfi volt intravénás szerhasználó.

Az Országos Epidemiológiai Központ által koordinált országos HIV/HBV/HCV prevalencia vizsgálat során 2015-ben az 596 vizsgált személy közül 13 fő esetében (2,2%) mutattak ki hepatitis B felületi antigént.  A 13 személy közül 12 fő egyben HCV fertőzött is volt, 1 fő esetében pedig kétes eredményt adott a HCV ellenanyag vizsgálat.

EMCDDA adatok – Bejelentett hepatitis B esetek száma

EMCDDA adatok – Hepatitis B fertőzöttség prevalenciája az intravénás szerhasználók körében

Mekkora a hepatitis C fertőzöttek aránya az intravénás kábítószer-fogyasztók körében?

2015-ben 19 heveny hepatitis C megbetegedést jelentettek, az incidencia 0,2%ooo-nak bizonyult. A 19 beteg közül hatnál volt ismert a fertőződés módja, közülük egy 25 évesnél fiatalabb nő és két 25 évesnél fiatalabb férfi, illetve egy 25-34 év közötti férfi fertőződött intravénás szerhasználat révén.

Az Országos Epidemiológiai Központ által koordinált országos HIV/HBV/HCV prevalencia vizsgálat során a HCV-re irányuló laboratóriumi vizsgálatok 559 esetben adtak egyértelmű eredményt, melyből 278 személynél (49,7%) mutattak ki hepatitis C vírus elleni ellenanyagot. Azon szerhasználók között, akik 4 héten belül injektáltak utoljára, 60,3% volt a HCV pozitív személyek aránya.

Területi megoszlás szerint a fővárosból érkezett 349 mintából 193 bizonyult hepatitis C pozitívnak, amely 55,3%-os átfertőzöttséget jelent. Vidéken 210-ból 85 személynél (40,5%) diagnosztizáltak hepatitis C pozitivitást (Kecskemét: 72,7%, Pécs: 66,7%).

EMCDDA – Bejelentett hepatitis C esetek száma

EMCDDA – Hepatitis C fertőzöttség prevalenciája az intravénás szerhasználók körében

Mely intravénás szerhasználók körében magasabb a hepatitis C prevalencia?

Az Országos Epidemiológiai Központ által koordinált országos HIVHBV//HCV prevalencia vizsgálatok eredményei szerint 2015-ben a férfiak és a nők HCV fertőzöttségében (52,0% és 42,5%) az eltérés nem volt szignifikáns. A 25-34 év közötti férfiak, illetve a 34 évnél idősebb férfiak HCV prevalencia értékei haladták meg az átlagos prevalencia értéket. Emellett fontos megemlíteni, hogy a fiatal, 25 év alatti férfiak körében is 39% volt a HCV prevalencia.

Az intravénás kábítószer-használat kezdete szerint a hepatitis C fertőzöttség azon intravénás szerhasználók csoportjában volt a legmagasabb, akik 5-9 éve (59,4%) vagy több mint 9 éve (52,2%) injektáltak.

Az elsődlegesen stimulánsokat (amfetamint, kokaint vagy új pszichoaktív szereket) injektálók körében 56,8%-os volt az átfertőzöttség, míg az opiátinjektálók körében ugyanez az érték 39,5%.

Az aktív intravénás szerhasználók – azaz akik a megelőző négy hétben is injektáltak – között az új pszichoaktív szereket (ÚPSZ) injektálók körében volt a legmagasabb (78,7%) a fertőzöttség.

fertozo_2016_hu_01

Az intravénás szerhasználók hány százaléka osztja meg a fecskendőt vagy az egyéb injektáláshoz szükséges segédeszközöket injektáló társaival?

A 2015-es országos HIV/HBV/HCV prevalencia vizsgálat alapján, az aktív szerhasználók 38,9%-a osztotta meg a fecskendőjét az elmúlt 4 hétben, míg a bármilyen injektáló segédeszköz megosztásának előfordulási gyakorisága az elmúlt 4 hétben 55,7% volt. Ha szertípus szerinti bontásban vizsgáljuk az eszközmegosztást, elmondható, hogy a prevalencia értékek az új pszichoaktív szereket injektálók esetében a legmagasabbak (fecskendő-megosztás: 48,5%, injektáló eszközök megosztása: 67,1%), amely esetükben magas (78,7%) HCV prevalenciával is társul.

Hány HIV/ HBV/ HCV fertőzött fogvatartott van a büntetés-végrehajtási intézetekben, melyek a rizikócsoportok?

A HIV és a hepatitis B és C vírusfertőzések prevalenciája magasabb a fogvatartottak körében, mint az általános népesség körében. A büntetés-végrehajtási intézetekben végzett kutatások azt jelzik, hogy a vizsgálati mintába került HCV-fertőzött fogvatartottak többsége valószínűleg a korábbi intravénás kábítószer-használat és azzal összefüggő kockázati magatartások által fertőződött meg, emellett azonosítható egy csoport, amely valószínűsíthetően tetoválás során történt közös tűhasználat miatt akvirálta a fertőzést.

2015 folyamán HCV szűrésen összesen 2419 fogvatartott vett részt, az átlag fogvatartotti létszám 13,6%-a. Közülük 190 fő (7,9%, a teljes fogvatartotti létszám 1,1%-a) bizonyult HCV ellenanyag pozitívnak, ebből 96 fő egyidejűleg fertőzőképes hepatitis C vírushordozó is volt. Hepatitis B szűrés 594 esetben (a fogvatartotti létszám 3,3%-a) történt, 2 HBV pozitív fogvatartott (0,3%) kiszűrésére került sor. HIV szűrés 750 esetben (a fogvatartottak 4,2%-a) történt, 1 új eset  (0,1%) került kiszűrésre.

Hogyan viszonyulnak a magyarországi adatok az európai uniós helyzethez?

Az EMCDDA jelentése alapján az intravénás kábítószer-fogyasztók HIV fertőzöttségét illetően Magyarország a legalacsonyabb prevalenciával rendelkező országok közé tartozik.

Magyarország a hepatitis C vírus tekintetében a közepes szintű fertőzöttséggel rendelkező országok között helyezkedik el az országos prevalencia érték alapján.

Európai összehasonlító adatok