18/2002. (XII. 28.) ESzCsM rendelet 5. § (3) a szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről

63/1997. (XII. 21.) NM rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

76/2004 (VIII. 19.) ESzCsM rendelet az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról

2005. évi CLXX törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról
> alacsonyküszöbű ellátók nevesítése

76/2004. (VIII. 19.) ESzCsM rendelet az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról

9/2006 (XII. 27.) SzMM rendelettel módosított, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló, 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet
> alacsonyküszöbű ellátás definíciója