Kábítószer-bűnözés

A szakterület célja, hogy a direkt és az indirekt kábítószer-bűncselekményekről, azok elkövetőiről, továbbá az igazságszolgáltatás és a büntetés-végrehajtás intézményének ezzel kapcsolatos tevékenységéről hiteles adatokat és információkat gyűjtsön, valamint szolgáltasson.

Ennek érdekében:

  • elemzi és értékeli a bűnügyi statisztika, a bírósági statisztika, továbbá a büntetés-végrehajtási statisztika kábítószer-bűnözéssel kapcsolatos adatait,
  • igyekszik kiterjeszteni az adatgyűjtést azokra a területekre, melyekkel kapcsolatban eddig nem álltak rendelkezésre adatok, de ahol lehetőség van az adatgyűjtésre (így pl. az ismertté vált direkt kábítószer-bűncselekmény elkövetők esetén az elkövetési tárgy (szertípus) és az elkövetői magatartás szerinti megoszlás mérésére; a büntetés-végrehajtási intézetekben a kábítószer-használat elterjedtségének feltérképezésére);
  • vizsgálja, elemzi az igazságszolgáltatás intézményeinek hatékonyságát a probléma kezelésében. Ennek során tudományos vizsgálatokat végez, melyek eredményeit a döntéshozók rendelkezésére bocsátja.