Hogyan alakult az ismertté vált kábítószerrel és új pszichoaktív anyagokkal elkövetett bűncselekmények száma?

2015-ben 6625 kábítószerhez vagy új pszichoaktív anyaghoz köthető bűncselekmény miatt indított nyomozás lezárására került sor, ebből 856 eset a régi Btk. hatálya alá, 5769 eset az új Btk. hatálya alá tartozott.

A regisztrált kábítószer-bűncselekmények száma az elmúlt években enyhén emelkedő trendet mutatott; 2006 óta 2015-ben volt a legmagasabb a regisztrált esetek száma Magyarországon.

A kábítószerhez köthető bűncselekmények az összes hazánkban regisztrált bűncselekmény 2,4%-át tették ki.

bunozes_2016_hu_01

 

Milyen kábítószerekkel követték el a regisztrált bűncselekményeket?

A 2015-ben regisztrált bűncselekmények felét (52,1%, 3301 eset) kannabisszal követték el, 28,7%-át (1811 eset) stimulánsokkal, 6,8%-át új pszichoaktív anyagokkal (432 eset). A stimulánsokkal elkövetett esetek között az elkövetés tárgyaként leggyakrabban előforduló kábítószerek az amfetamin (83,4%), az MDMA (ecstasy) (7,9%) és a metamfetamin (5,4%) voltak. Az elkövetés tárgyaként kokain a bűncselekmények 3,5%-ában, opiátok 2,6%-ban (ezen belül heroin 1,1%-ban, metadon 0,5%-ban, morfin 0,4%-ban), hallucinogének 1,3%-ban, egyéb kábítószerek 4,3%-ban kerültek rögzítésre.

Az új pszichoaktív anyagokkal való (kereskedői típusú) visszaélés 2012 márciusa óta von maga után büntetőjogi felelősségre vonást, az ezekkel a szerekkel elkövetett visszaélések évről évre egyre növekvő hányadát teszik ki a kábítószer-bűncselekményeknek (2013: 3,5%, 2015: 6,8%). 2015-ben az új pszichoaktív anyagok között a legnagyobb arányban katinon származékok (33,6%), szintetikus kannabinoidok (22,5%) és fenetilaminok (17,8%) szerepeltek az elkövetés tárgyaként.

bunozes_2016_hu_02

 

Hogyan alakult az ismertté vált kábítószer-bűncselekmények megoszlása az elkövetési magatartás szerint?

2015-ben az ismertté vált kábítószer-bűncselekmények közül szigorúan kábítószer birtoklásához (saját használat céljából történő megszerzés, vagy tartás) 4985 bűncselekmény (a bűncselekmények 75,3%-a) volt köthető. Az esetek 57,2%-át kannabisszal, 31,4%-át stimulánsokkal követték el, a többi szertípus csak elenyésző arányban fordult elő a fogyasztói típusú bűncselekmények tárgyaként (opiátok 2,6%, kokain 3,4%, új pszichoaktív anyagok 1,8%).

A kínálati típusba sorolható elkövetések az ismertté vált kábítószer-bűncselekmények 20,8%-át tették ki (1378 eset). A kínálati típusú bűncselekmények valamivel több mint harmada (36,4%, 501 eset) csekély mennyiségű kábítószerhez köthető kereskedői tevékenység volt, jelentős vagy különösen jelentős mennyiséggel elkövetett bűncselekmény mindössze 151 esetben (11%) került rögzítésre. Kábítószer termesztése vagy előállítása 137 esetben (2,1%) szerepelt az elkövetés módjaként. A kínálati oldalhoz sorolható elkövetések között is a kannabisszal elkövetett bűncselekmények szerepeltek a legnagyobb arányban (32,5%), de jóval kisebb mértékű volt a fölényük más szerekhez képest, mint a fogyasztói magatartások esetében. A kereskedői típusú elkövetések tárgyaként új pszichoaktív anyagok 18,9%-ban kerültek rögzítésre, megelőzve a stimulánsokat (17,2%). A jelentős mennyiséggel elkövetett cselekmények között az elkövetés tárgyaként gyakrabban fordultak elő opiátok (heroin) (5,3%) és kokain (17,2%), mint az egyéb cselekmények között.

A Btk.-ban külön alcím alatt nevesített egyéb magatartások (kóros szenvedélykeltés, kábítószer készítésének elősegítése) 262 esetben (4%) kerültek rögzítésre.

bunozes_2016_hu_03

 

Hogyan alakult az ismertté vált visszaélés kábítószerrel bűncselekményt elkövetők összetétele 2015-ben?

2015-ben a 6625 regisztrált kábítószer-bűncselekményhez kötődően 6043 elkövetőt regisztrált a bűnügyi statisztika. A kábítószer-bűncselekményt elkövetők 90%-a férfi, 10%-a nő volt. Az elkövetők életkor szerinti megoszlását tekintve, 11%-uk 18 év alatti, 35%-uk 19 és 24 év közötti, 26%-uk 25 és 30 év közötti fiatal volt, összességében tehát a kábítószer-bűncselekményt elkövetők 72%-a a 30 évesnél fiatalabb korosztályból került ki. Összehasonlítva az összes bűnelkövető életkori megoszlásával, a kábítószer-bűncselekményeket elkövetők az egyéb bűncselekmények elkövetőinél jóval fiatalabbak: az összes bűnelkövető között a 30 év alattiak aránya 44%-ot tett ki.

Hol követték el a regisztrált kábítószer-bűncselekményeket?

A kábítószer-bűncselekmények több mint harmadát a fővárosban (32,7%), vagy Pest megyében (6,2%) regisztrálták 2015-ben. Sorrendben a legnagyobb számú kábítószer-bűncselekményt a főváros és Pest megye után Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron és Fejér megyékben regisztrálták.

A 2014-es adatokhoz képest Budapesten 11%-kal több kábítószer-bűncselekményt regisztráltak. Országos szinten a növekedés a 2014-es adatokhoz képest nem szignifikáns (0,2%).

bunozes_2016_hu_04

 

Mennyien követtek el bűncselekményt kábítószer hatása alatt?

2015-ben kábítószer hatása alatt összesen 4801 fő követett el bűncselekményt, ami az összes regisztrált hazai bűnelkövető 4,7%-át tette ki. A kábítószer hatása alatt bűncselekményt elkövetők túlnyomó része (4403 fő, 91,7%) kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt követett el, attól eltérő, egyéb bűncselekményt 398 fő (8,3%) követett el.

A kábítószer hatása alatt kábítószer-bűncselekménytől különböző bűncselekményt elkövetők fele (201 fő) közlekedési bűncselekményt követett el (ebből járművezetést ittas és/vagy bódult állapotban: 195 fő). Vagyon elleni bűncselekményt 62 fő (15,6%), személy elleni bűncselekményt 27 fő (6,8%) (ebből befejezett emberölést 4 fő, emberölési kísérletet 3 fő, testi sértést 16 fő), garázdaságot 46 fő (11,6%), egyéb bűncselekményt 62 fő (15,6%) követett el.

A kábítószerhez kapcsolódó ügyekben indult büntetőeljárások mekkora hányada végződik vádemeléssel?

2015-ben összesen 13439 büntetőeljárás fejeződött be kábítószerrel kapcsolatos ügyben, ebből vádemelésre mindössze 2839 esetben (21,1%) került sor, az ügyek nagyobb része még a bírósági szakaszt megelőzően lezárult. Eltereléshez kapcsolódóan 1999 ügyben (14,9%) került sor a büntetőeljárás befejezésére, de a ténylegesen elterelés miatt lezárult eljárások száma ennél több, mert az elterelt esetek egy kisebb hányada az „egyéb befejezés” eljárási döntések között jelenik meg, vádemelés elhalasztása, vagy büntethetőséget megszüntető egyéb ok címen.