Milyen és mennyi kábítószert foglaltak le Magyarországon 2014-ben?

A BSZKI lefoglalási adatai alapján 2014-ben a marihuána lefoglalások számában jelentős változás nem következett be, a lefoglalt mennyiség azonban az előző két évhez képest tovább csökkent. Ezzel szemben a hasis lefoglalások számában megfigyelhető növekedés fennmaradt. A heroin esetében elmondható, hogy a lefoglalások számában jelentős változás nem látszik, a mennyiség azonban 2014-ben elérte a 70 kg-ot, ami a 2013-as 5,7 kg-hoz képest jelentős növekedésnek mondható. Az amfetamin és MDMA lefoglalások száma enyhe növekvő tendenciát mutat, a mennyiség azonban mindkét kábítószer esetében inkább csökkent 2013-hoz képest.

market_1_2015_hu

 

Milyen új pszichoaktív szereket foglaltak le Magyarországon 2014-ben?

A lefoglalt anyagok vizsgálati eredményei alapján, az új szerek („designer drogok”) piaci részesedésének 2010 óta tartó emelkedése tovább folytatódott. A lefoglalási adatok alapján 2013-ra az új szerek piaci részesedése meghaladta a „klasszikus” – ENSZ Kábítószer Egyezményeinek valamely jegyzékén szereplő – szerek piacát Magyarországon. Ez a tendencia 2014-ben tovább folytatódott: ebben az évben a „designer drogok” már a lefoglalt anyagok 60%-át adták.

market_2_2015_huAz új anyagok között két nagy csoport, a katinonszármazékok és a szintetikus kannabinoidok részesedése a legnagyobb a lefoglalásokban. A katinonok általában por formájában kerülnek forgalomba. A legjellemzőbb hatóanyagok: 2010-ben a mefedron, 2011-ben a 4-MEC és az MDPV, 2012-től pedig a pentedron voltak. 2014 folyamán egy ideig számottevően emelkedett az alfa-PVP részaránya a lefoglalásokban, de az év végére ismét a pentedron lett a legjellemzőbb szer. A növényi törmelékekre impregnált szintetikus kannabinoidok lefoglalásai 2010 őszétől kezdődően mutatnak folyamatos emelkedést. A „herbál”, „biofű” vagy „zsálya” néven ismert termékek lefoglalásainak száma 2014-ben megközelítette a marihuána lefoglalások kétszeresét.

Milyen kábítószereket tartalmaztak az elmúlt években lefoglalt tabletták?

Már 2012-ben is szembetűnő emelkedés volt tapasztalható az MDMA hatóanyagot tartalmazó, „klasszikus” ecstasy tabletták esetében, a 2011-ben lefoglalt 270 tablettához képest a 2012-ben lefoglalt mennyiség több mint 10 000 darab volt. 2013-ban tovább nőtt a lefoglalt, kábítószert vagy – kábítószernek nem minősülő – új hatóanyagokat tartalmazó tabletták száma, a tablettákon belül pedig az MDMA hatóanyagot tartalmazók még gyakoribbá váltak: a lefoglalási tételek 26%-át tették ki. 2014 folyamán a lefoglalt tablettáknak már több mint fele (53%) tartalmazott kizárólag MDMA típusú hatóanyagot.

market_3_2015_huEurópai összehasonlító adatok

Milyen anyagokat mutattak ki az intravénás szerhasználathoz köthető tárgyak vizsgálata során?

A laboratóriumi vizsgálatra kerülő, intravénás szerhasználathoz köthető tárgyakról kimutatott hatóanyagok összesítése alapján figyelemmel kísérhető az ehhez a fogyasztási módhoz kapcsolódó szerek körének és hozzávetőleges arányának alakulása. 2014-ben folytatódott a megelőző két évben tapasztalt tendencia, a 2010 előtt domináló heroin és amfetamin az esetek mindössze 5-5%-ában volt kimutatható. A vizsgált tárgyakról az esetek többségében katinonszármazékok voltak kimutathatók, ezek közül azonban már nem a pentedron (9,5%) volt a leggyakoribb, ahogy 2013-ban, hanem az alfa-PVP (az esetek 39,9%-a). Az esetek 35%-ában többféle hatóanyag, vagy kisebb gyakorisággal előforduló egyéb hatóanyagok voltak azonosíthatók.

market_4_2015_hu

 

Hogyan alakultak 2014-ben a kábítószerek és új pszichoaktív anyagok utcai árai?

2014-ben az előző évhez képest az új pszichoaktív szerek és a metamfetamin esetében folyamatos csökkenést látunk, azonban az ecstasy tabletták ára növekedést mutat. Ugyanez a növekedés figyelhető meg a heroin és a kokain esetében, amely összefüggésben lehet a piacon betöltött szerepük változásával.

market_5_2015_hu

 

Hogyan alakult a kábítószerek hatóanyag-tartalma 2014-ben?

Míg a marihuána esetében nem volt tapasztalható jelentős változás a 2013 folyamán mért 0,1-20% hatóanyagtartalomhoz képest, addig a hasis esetében, az előző évben jellemzően 20% alatti THC-tartalommal szemben, a vizsgált tételek mintegy felét a 20-40% THC-tartalmú anyagok tették ki.

A heroin tartalmú porok között a kisebb mennyiségek 15-25% hatóanyag-tartalmúak voltak, míg a 100 gramm feletti mennyiségek heroin-bázis tartalma jellemzően a 40-60% közötti tartományba esett.

A kokain esetében a 100 gramm alatti tételek hatóanyag-tartalma jellemzően a 4-80%, a nagyobb tételek hatóanyag-tartalma 40-85% között alakult.

A metamfetamin tartalmú porok hatóanyag-tartalma az előző évekhez képest jelentősen nem változott. A lefoglalt amfetamin porok koncentrációja általában az 1-70% tartományba esett. A korábbi évekhez képest markáns változás, hogy több alkalommal kerültek lefoglalásra kis mennyiségű, mintegy 70% amfetamin-bázis tartalmú, gyakorlatilag hígítatlan porok.

Az ecstasy tabletták hatóanyag-tartalma szintén emelkedett. A vizsgált lefoglalások mintegy 10%-át tették ki a 140 milligrammnál magasabb MDMA-bázis tartalmú tabletták. Az alacsonyabb hatóanyag-tartalmú tabletták MDMA-bázis tartalma általában 40-100 milligramm közötti érték volt.

A por formában fogyasztott új pszichoaktív anyagok közül a pentedronra vonatkozóan áll rendelkezésre mért hatóanyag-tartalom: a lefoglalt és vizsgált porok pentedron-bázis tartalma a 15-85% koncentrációtartományba esett. A növényi törmelékekre felvitt különböző szintetikus kannabinoidok hatóanyag-tartalma általában 1-10% volt.

Európai összehasonlító adatok