Kezelés – Ellátás

A szakterület célja információk biztosítása a kábítószer-használók hazai kezeléséről, ellátásáról. Kvantitatív információval a kábítószer-fogyasztásból eredő probléma miatt kezelésbe lépőkről rendelkezünk az EMCDDA által kialakított standardok alapján működő TDI (Treatment Demand Indicator – Kezelési Igény Indikátor) adatgyűjtésből. A kezelő-, ellátórendszerről, annak felépítéséről, finanszírozásáról, továbbá az ellátókról valamint az általuk biztosított szolgáltatásokról, programokról az ellátást koordináló intézmények éves beszámolói, kutatások és szakértői fókuszcsoportok segítségével jutunk információhoz.

Az összegyűjtött hazai információkat a területről az Éves Jelentésben publikáljuk. Az EMCDDA a tagállamokból érkező adatok együttes, összehasonlító bemutatását pedig az Éves Jelentés – A kábítószer probléma Európában c. beszámolóban, szűkebb területekre fókuszáló kiadványokban, valamint a Statistical Bulletinben teszi hozzáférhetővé. értékelt kezelési programokról a a Bevált Gyakorlatok menüpontban olvashat többet. .