Az új pszichoaktív szerek kihívásai igazságügyi szakértői szemmel szakmai találkozókon elhangzott előadások a Halálozás – Kapcsolódó dokumentumok oldalon érhetők el.

Dokumentumok

A Tanács 2005/387/IB határozata

Új pszichoaktív szerek korai jelzőrendszere – Működési útmutató

Early Warning System — National Profiles
A nemzeti szintű Korai Jelzőrendszer hálózatok angol nyelvű leírása

Egyéb dokumentumok

Synthetic Cannabinoids – Brochure for professionals

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council – Towards a stronger European response to drugs

Report from the Commission on the assessment of the functioning of Council Decision 2005/387/JHA on the information exchange, risk assessment and control of new psychoactive substances
A Bizottság jelentése az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információcseréről, kockázatértékelésről és ellenőrzésről szóló 2005/387/IB tanácsi határozat működésének értékeléséről

EMCDDA-Europol 2010 Annual Report on the implementation of Council Decision 2005/387/JHA
EMCDDA-Europol 2010-es éves Jelentés a Tanács 2005/387/IB határozatának végrehajtásáról

Kockázatértékelés: mefedron (angol nyelven)

Understanding the “Spice” phenomenon
A Spice-jelenség

Kockázatértékelés: BZP (angol nyelven)

 

Előadások

2011 – Designer Drogok konferencia

“Designer drogok” – történelmi visszapillantás és előretekintés
Dr. Ujvári István

új szerek szabályozása az Európai Unióban
Dr. Varga Orsolya – Nemzeti Drog Fókuszpont

Szabályozás és kockázatértékelés Magyarországon
Fülöpné dr. Csákó Ibolya – ORFK Bűnügyi Osztály

Korai jelzőrendszer – információcsere az új pszichoaktív szerekről
Péterfi Anna – Nemzeti Drog Fókuszpont

új anyagok laboratóriumi azonosítása
Csesztregi Tamás – Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet

Internetes kereskedelem Magyarországon
Port ágnes – Nemzeti Drog Fókuszpont

Bódulat marketing
Tistyán László – FACT Intézet

Használói tapasztalatok és ártalomcsökkentés
Móró Levente – DAATH

Designer drogok használóinak kezelése
Arany Zoltán – Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drog-centrum

Mefedronnal kapcsolatos kvalitatív és kvantitatív kutatás eredményeinek bemutatása
Dr. Rácz József, Márványkövi Ferenc, Vadász Viktória – Kék Pont Alapítvány

2009

Monitorozás a kockázatcsökkentésért – A kritikus kábítószerek fokozott monitorozására kialakított rendszer ismertetése, működtetésének eddigi tapasztalatai
Dr. Nagy Gábor – Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet

Az Europol és az EMCDDA közös kiadványsorozata
Lehotka Gergely – Europol Nemzeti Iroda, ORFK

Az EWS hálózat 2009. évi történései
Péterfi Anna – Nemzeti Drog Fókuszpont

A listára vétel jogi keretei
Zajzonné Dr. Boruzs Hedvig – Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

Listára vétel a gyakorlatban
Petres Márk – Kábítószerügyi Koordinációs Igazgatóság, SZMM

2008

Kábítószer-halálozás Magyarországon az utóbbi hónapok tükrében
Dr. Keller éva – Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet

A hazai kábítószer és pszichotróp listák módosításának jogi háttere: visszaélés szempontjából veszélyes új szer felvétele vagy ismert szer új besorolása
dr. Boruzs Hedvig – Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

Feketepiaci helyzetkép a lefoglalások alapján
Csesztregi Tamás – Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet

Az END – Európai Kábítószerszakértők Hálózata
Lehotka Gergely – ORFK NEBEK Europol Nemzeti Iroda

A VPOP Vegyvizsgáló Intézetének bemutatása
Romhányi Antal – Vám és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága

Az EWS hálózat 2008. évi történései
Daróczy Zita – Nemzeti Drog Fókuszpont

2007

A hallucinogének első 110 éve – Látásmód és hatásmód
Ujváry István, Korai Jelzőrendszer – a 2007. év fejleményei, 2007. nov. 28.

EWS (Korai Jelzőrendszer) összefoglaló 2006-2007
Daróczy Zita, Korai Jelzőrendszer – a 2007. év fejleményei, 2007. nov. 28.

2006

Kábítószer-szubsztancia vizsgálatok Magyarországon
Nagy Gábor, Korai Jelzőrendszer konferencia, 2006.12.14.

A lefoglalt kábítószerek adatainak gyűjtése Magyarországon
Csesztregi Tamás, Korai Jelzőrendszer konferencia, 2006.12.14.

Kábítószer – a párhuzamos piacok és az e-kereskedelem
Dr. Fülöpné dr. Csákó Ibolya, Dr. Zajzonné dr. Boruzs Hedvig, Korai Jelzőrendszer konferencia, 2006.12.14.

A jövő drogjai…
Ujváry István, Korai Jelzőrendszer konferencia, 2006.12.14.

Korai Jelzőrendszer (EWS) összefoglaló a 2006-os évről
Nagy Zoltán, Korai Jelzőrendszer konferencia, 2006.12.14.

2005

Kábítószer-vizsgálatok és az azokon alapuló adatszolgáltatás Magyarországon
Nagy Gábor, Korai Jelzőrendszer konferencia, 2005. 12.07.

A látnoki zsálya…
Ujváry István, Korai Jelzőrendszer konferencia, 2005. 12.07.

Drugs, users and society…
Ujváry István, Korai Jelzőrendszer szerepe és működése Magyarországon c. konferencia, 2005. 03.03.

The Early Warning System in Hungary
Gelsei Bernadett, Korai Jelzőrendszer szerepe és működése Magyarországon c. konferencia, 2005. 03.03.

EWS in the frame of the Joint Action on NSD and draft Council Decision on new psychoactive substances
Roumen Sedefov, Korai Jelzőrendszer szerepe és működése Magyarországon c. konferencia, 2005. 03.03.

1997 Joint Action on new synthetic drugs and draft Council Decision on new psychoactive substances
Alain Wallon, Korai Jelzőrendszer szerepe és működése Magyarországon c. konferencia, 2005. 03.03.

Black market: Trends and new substances
Nagy Júlia, Korai Jelzőrendszer szerepe és működése Magyarországon c. konferencia, 2005. 03.03.

Drug use in the Hungarian party scene: data and further research plans (Demetrovics Zsolt, Korai Jelzőrendszer szerepe és működése Magyarországon c. konferencia, 2005. 03.03.)