A jegyzékre vétel és -módosítás folyamata új, gyógyászati felhasználással nem rendelkező pszichoaktív szerek esetében

66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról

2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

2005/387/IB Tanácsi Határozat  (2005. V. 10.)  az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információcseréről, kockázatértékelésről és ellenőrzésről

ENSZ 1971-es Pszichotrop anyagokra vonatkozó Egyezmény

ENSZ 1961-es Egységes Kábítószer Egyezmény

1998. évi XXV. Törvény melléklete az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről

A Tanács 111/2005/EK Rendelete (2004. XII. 22.) a kábítószer-prekurzoroknak a Közösség és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról

Az EGT-vegyesbizottság 111/2005 határozata (2005. IX. 30.) az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 273/2004/EK Rendelete (2004. II. 11.) a kábítószer-prekurzorokról (EGT vonatkozású szöveg)

A Bizottság 1277/2005/EK rendelete (2005. VII. 27.) a kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre, valamint a kábítószer-prekurzoroknak a Közösség és harmadik országok közötti kereskedelme ellenőrzésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról EGT vonatkozású szöveg

Council Decision 2008/206/JHA of 3 March 2008 on defining 1-benzylpiperazine (BZP) as a new psychoactive substance which is to be made subject to control measures and criminal provisions