Populációs vizsgálatok

A szakterület tevékenységi körébe tartozik az országban a normál – felnőtt, fiatalkorú és iskolás – népesség körében végzett kutatások adatainak összegyűjtése és elemzése, amely kiterjed a prevalencia és incidencia értékekre, a fogyasztási mintákra, a fogyasztók jellemzőire, valamint a drogfogyasztással és a drogfogyasztókkal kapcsolatos attitűdökre.

A terület további feladata az egyes specifikus csoportokra – nevelőintézeti fiatalok, hajléktalanok, fogvatartottak, katonák, stb. – vonatkozó kutatási eredmények elemzése és bemutatása is.