EMCDDA kiadványok

Drug use prevalence estimates report
EMCDDA Scientific study

Kizárólag a szerfogyasztásra fókuszáló, illetve tágabb értelemben az egészségmagatartásra irányuló populációs vizsgálatok módszereit és eredményeit összehasonlító tanulmány

Drug use: an overview of general population surveys in Europe
EMCDDA Thematic papers

Populációs vizsgálatok módszertanának áttekintése az európai népesség körében

Poly-drug use: patterns and responses
Selected issue

A legális és tiltott szerek egyidejű vagy egymást követő használatának (politoxikománia) vizsgálata a serdülők, fiatal felnőttek és problémás kábítószer-használók körében

Handbook for surveys on drug use among the general population

Kézikönyv a drogfogyasztást vizsgáló lakossági felmérésekhez

Hazai publikációk

Drogfogyasztás az általános populációban

Paksi, B. (2009). Populációs adatok alakulása. In: Drogpolitika számokban. Felvinczi, K., Nyírády, A. (szerk). pp.81-141. L’Harmattan, Budapest.

Paksi B. (2007). A magyarországi drogfogyasztás társadalmi mintázata. In: Az addiktológia alapjai I, Demetrovics Zs. (szerk), pp.379-413. Eötvös Kiadó, Budapest.

Paksi B., Arnold P. (2007). A magyarországi felnőtt népesség drogérintettsége – új fejlemények. Addiktológia 2007 Supplementum 1. p. 49.

Paksi B., Arnold P., Demetrovics Zs., Kun B., Rózsa S. (2007). A droghasználat társadalmi mintázatának egyes aspektusai a magyarországi felnőtt népesség körében. Addiktológia 2007 Supplementum 1. p. 50.

Elekes Zs. (2005): A drogfogyasztás nemek közötti különbözőségei és hasonlóságai In: Nagy I., Pongrácz T., Tóth I. Gy szerk: Szerepváltozások. Jelentés a nők és a férfiak helyzetéről 2005. TáRKI, Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium pp. 177-193.

Paksi, B. (2003). Drogok és felnőttek. A tizennyolc év feletti lakosság drogfogyasztása és droggal kapcsolatos gondolkodása az ezredfordulón, Magyarországon. L’Harmattan, Budapest.

Elekes, Zs. (2002). Ivási szokások és fogyasztói típusok Magyarországon az ADE’2001 alapján. Addiktológia, 1, pp. 92-114.

Drogfogyasztás az iskolás- és fiatalkorú populációban

Németh Á, és Költő A. (szerk.) (2011) Serdülokorú fiatalok egészsége és életmódja, 2010. Országos Gyermekegészségügyi Intézet, Budapest.

Elekes, Zs. (2009). Egy változó kor változó ifjúsága – A fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztása Magyarországon – ESPAD 2007. NDI – L’Harmattan.

Elekes Zs. (2007). Változó trendek, változó fogyasztási szokások. A budapesti középiskolások alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásai. Addiktológia 2007 (3) 189-211.

Elekes Zs. (2005): A drogfogyasztás nemek közötti különbözőségei és hasonlóságai
In: Nagy I., Pongrácz T., Tóth I. Gy szerk: Szerepváltozások. Jelentés a nők és a férfiak helyzetéről 2005. TáRKI, Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium pp. 177-193.

Elekes Zs. (2005). A drogfogyasztás elterjedtsége és a fogyasztásra ható társadalmi tényezők iskolában tanuló fiatalok körében.Demográfia (4) pp. 345-374.

Elekes Zs. (2004). A középiskolás fiúk és lányok dohányzási és alkoholfogyasztási szokásaiban bekövetkezett változások 1992-2003 között. Addiktológia 2004 (4) 515-532.

Elekes, Zs. és Paksi, B. (2004) A 11-12. évfolyamos középiskolások alkohol- és drogfogyasztása Budapesten 2004-ben. Addiktológia 2004, 3, 308-330. o.

Elekes, Zs and Paksi, B. (2003). Középiskolások drogfogyasztása 2003-ban Budapesten. Helyzetkép és tendenciák.Addiktológia 2003, 3-4, pp. 275-304.

Aszmann A. (2003). Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása.
Országos Gyermekegészségügyi Intézet, Budapest.

FACT Alapítvány (2003). A felsőoktatásban tanuló fiatalok kábítószerekhez való viszonya. Pécs.

Elekes, Zs. and Paksi, B. (2000). Drogok és fiatalok, Középiskolások droghasználata, alkoholfogyasztása és dohányzása az évezred végén Magyarországon ISMertető 8. Ifjúsági és Sportminisztérium, Budapest.

Drogfogyasztás egyes specifikus csoportokban

Paksi, B. (2009). A jogerősen elítélt fogvatartottak kábítószer- és egyéb szenvedélyszer használata Magyarországon 2008-ban.

Paksi B., Gurály Z., Schmidt A., Arnold P., Breitner P. (2008). A drogfogyasztás és hajléktalanság. Addiktológia 2008 (2).

Elekes, Zs. és Paksi, B. (2005). A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztása.

Demetrovics, Zs. (2004). Nemi különbségek a rekreációs droghasználatban. Addiktológia, 3(4), 533-542.

Demetrovics, Zs. és Menczel, Zs. (2004). Droghasználat parti-látogató fiatalok körében.
A Magyar Addiktológiai Társaság V. Országos Kongresszusa. Balatonfüred, 2004. október 21-23. összefoglaló 12-13. o.

Kökönyei, Gy. and Szabó, M. és Aszmann, A. (2003). Drog és deviancia. Országos Gyermekegészségügyi Intézet, Budapest.

Demetrovics, Zs. (2001). Droghasználat Magyarország táncos szórakozóhelyein. L’Harmattan Kiadó, Budapest.