Milyen prevenciós programok vannak az országban?

A prevenciós programok feltárását célzó országos adatgyűjtés 2013-2015 között működően 253 szenvedélymagatartások megelőzésével (is) foglalkozó szervezetet azonosított, s közülük aktuálisan 194 szervezet van jelen a prevenciós színtéren saját, programszerű – vagyis az alkalmazott célok és módszerek tekintetében egy-egy célcsoportban homogén – prevenciós programmal. A szolgáltatók harmada Közép-Magyarországon (Budapesten és Pest megyében) található, az ország többi részében megyénként átlagosan 7-8 van jelen. A prevenciós szervezetek többsége (85%) nem főtevékenységként végzi a prevenciós tevékenységet, hanem zömében ellátási, egyéb segítő, vagy kisebb mértékben oktatási/nevelési tevékenységük részeként. A szervezetek döntő többsége (70%) nonprofit szervezet. Viszonylag jelentős arányban (24%) vannak az önkormányzatok és költségvetési szervezetek. A for-profit szféra szerepvállalása összesen 6%. A szervezetek leggyakrabban egy, átlagosan 1,8, összesen 139 prevenciós programot vagy szolgáltatást működtetnek, melyek közül 115 intervencióról rendelkezünk részletesebb információkkal. A közvetlenül a végső célcsoportra irányuló programok száma 96. Ezek közül Budapesten 37, megyénkénti átlagban 24 program vagy szoláltatás működik aktuálisan az országban. Ezen prevenciós beavatkozások 21%-a kizárólag az iskola intézményén keresztül lép kapcsolatba a célcsoporttal, másik 49%-a pedig az iskolában és azon kívül is. A programok közel fele esetében a megvalósulás színtereként is jelen van az iskola, negyede pedig (24%) a célpopuláció saját közegében (is) zajlik. A beavatkozások leginkább a 14-18 éves fiatalokat célozzák meg.

previ_2016_hu_01

 

Milyen általános prevenciós programok vannak az országban?

A KAB-ME-15 pályázat keretében az iskolai egészségfejlesztési, egészségnevelési feladatokhoz illeszkedő, illetve a helyi közösségi résztvevők együttműködésén alapuló, a drogfogyasztással szemben alternatívát nyújtó programok támogatására volt lehetőség, összhangban a Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013-2020 dokumentummal, 155.000.000 Ft  keretösszegben. A beadott 298 pályázat közül 119 nyert támogatást 154.568.478 Ft összegben. A nyertes pályázatok kétötöde általános/univerzális prevenciót valósított meg iskolai vagy közösségi színtéren.

previ_2016_hu_02

 

Európai összehasonlító adatok

 

Milyen célzott prevenciós programok vannak az országban?

A KAB-ME-15 pályázat keretében nyertes programok harmada – a pályázati felhívásnak megfelelően – célzott prevenciónak tekinthető, amelyek olyan célcsoportokat jelöltek meg, mint az állami gondoskodásban, büntetés-végrehajtási intézetben, vagy hátrányos helyzetű lakókörnyezetben élők, illetve hajléktalan fiatalok, várandósok. A családi színtéren megvalósuló programok szinte mindegyike a szerfogyasztók hozzátartozóival foglalkozott.

A party service szolgáltatások egy része célzott prevencióba sorolható, többsége azonban az ártalomcsökkentés kategóriájába tartozó program.

previ_2016_hu_03

 

Milyen környezeti prevenciós rendelkezések voltak az elmúlt időben?

Jelentős nemzeti szintű változás az új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos jogi szabályozás kiterjesztése volt 2011-ben. Kormányzati döntés és jogszabályalkotás történt a törzsképlet alapú szabályozás kialakítása és bevezetése érdekében. Fontos eleme a folyamatnak az új pszichoaktív szerek legális forgalmazásának megszüntetése.

A Kormány 2011-ben létrehozta a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsot, amelynek kiemelten fontos feladata volt a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia megalkotása. A stratégia tíz évre, 2023-ig határoz meg célokat a bűnmegelőzés vonatkozásában, kiemelt prioritásai között szerepel a gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzése, melyen belül az egyik részterület a szenvedélybetegségek megelőzése, alkohol- és drogprevenció.