Társadalmi költségek

A szakterület célja a kábítószer-problémához kapcsolódó pénzügyi-gazdasági károk vizsgálata a jelenség valamennyi területén (kínálatcsökkentés, kezelés-ellátás, stb.) A szakterület eredményeinek felhasználói elsősorban a döntéshozók, de a kábítószer-problémával összefüggő közkiadások átláthatósága fontos a szélesebb nyilvánosság számára is.

A társadalmi költségek fogalma a társadalom egésze szintjén felmerülő valamennyi kárt és elmaradt hasznot magába foglalja, függetlenül attól, hogy kinél (háztartások, vállalatok, kormányzat) és milyen formában (pénzben, természetben vagy szubjektív/pszichológiai tényezőként) merült fel. A társadalmi költségek vizsgálati körébe tartozik az egyes programok költséghatékonysága, eredményessége is, például a kábítószer-fogyasztással összefüggő fertőző betegségek megelőzésére majd kezelésére felhasznált erőforrások elemzése is.

A kábítószerrel összefüggő költségvetési kiadások a különböző területekhez kapcsolódó államháztartási alrendszerek tételeinek (központi és helyi-területi kormányzat, társadalombiztosítás stb.) azonosítását jelenti, különféle becslési módszerek segítségével. A költségvetési kiadásokat jellemzően a megelőzés/kutatás, a jogalkalmazás/büntető igazságszolgáltatás, az egészségügyi kezelés és az ártalomcsökkentés területeken vizsgálják. Az Európai Unióban egységes módszertan lehetővé teszi az egyes országok költségvetési kiadásainak összehasonlítását, vagy a kiadási területek arányainak összehasonlítását az egyes tagállamok költségvetéseiben, hozzájárulva ez által a nemzetközi tapasztalatcseréhez és a stratégiai tervezéshez.