Magyarországon mekkora összeget tesznek ki a kábítószerrel összefüggő költségvetési kiadások?

2008 végén készült az első olyan átfogó magkokk_hajnal_1yarországi kutatás (Hajnal 2009), mely a kábítószerrel összefüggő költségvetési kiadások (KöKK) időbeli változását vizsgálja 2000 és 2007 között, négy vizsgálati évben.

Hogyan alakultak a költségvetési kiadások az elmúlt években?

A KöKK tételek időbeli alakulását két területen vizsgálták. Az alábbi ábra egyrészt a négy részterület arányát szemlélteti az összes KöKK kiadáson belül, másrészt bemutatja az egyes részterületekre fordított kiadások nagyságának változását. A táblázat második részében bemutatott százalékos változások nem nominálértéken, hanem reálértéken szerepelnek.

Az adatok alapján megállapítható, hogy a büntető igazságszolgáltatásra vonatkozó tételek a teljes vizsgált időszakban az összes kiadás 2/3 ill. 3/4 közötti részét tették ki, valamint, hogy a költségvetési kiadások szerkezetében határozott változás nem történt. A prevenciós ill. kutatási tételek 2003-as „kicsúcsosodó” értéke nagyrészt a központi kábítószerügyi koordináció más tárcáknak átadott eszközeinek kiugróan magas összegéből adódik. Az egyetlen monoton növekvő trend a legkisebb részterület, az ártalomcsökkentés kiadásokon belüli részesedésének növekedése, de meg kell jegyezni, hogy ez – a rendelkezésre álló adatok korlátai miatt – bizonyos mértékű kezelési kiadásokat is magába foglal, így az ártalomcsökkentés súlya a fenti értéknél minden bizonnyal kisebb.

A hazai költségvetési kiadások hogy viszonyulnak az európai országok kiadásaihoz?

A hazai kábítószerrel összefüggő költségvetési kiadások az összes költségvetési kiadás 0,11 %-át teszik ki, ami az éves GDP 0,05 %-a. A költségek mintegy negyede kerül az egészségügyi és a szociális ellátás területén kerül felhasználásra, a költségvetési kiadások további mintegy háromnegyed része a büntető igazságszolgáltatáshoz kapcsolódik. Ezen szempontok alapján összehasonlítható hazánk és más EU tagállamok kábítószerrel összefüggő költségvetési kiadásainak szerkezete.

Kapcsolódó európai adatok, dokumentumok