Kábítószer-politika, stratégia

A kábítószer-politika szakterület legfontosabb feladata a jogi keretek pontos bemutatása, így a szabályozások és útmutatások a drog kérdés kezelésére mind a keresleti, mind a kínálati oldalon. A jogalkalmazás, és jogértelmezés vizsgálata alapján a hangsúlyt a legfontosabb fejlemények, trendek és események szakszerű leírására helyezzük.

A magyarországi kábítószer-stratégiának és cselekvési terveinek, valamint a megvalósulásuknak, hatásaiknak elemzésével tudunk az Európai Unió és a magyar jogalkotás számára értékes, összehasonlításra is alkalmas információt szolgáltatni.

A szakterület a költségvetéssel, közkiadásokkal is foglalkozik, azaz a finanszírozás alapjával, mértékével, valamint vizsgálja a büntető igazságszolgáltatás, a szociális és egészségügyi ellátás, a kutatások és a nemzeti stratégia vonatkozásában is.

A drogkérdéssel kapcsolatos közösségi vélemények alakulása, viták és kezdeményezések a politikai és civil szférában, valamint a média megjelenítés módjai fontos információval szolgálnak a magyar kábítószer-helyzet szociális és kulturális kontextusáról.