Prevenció

A szakterület fő feladata, hogy az EMCDDA ajánlásainak megfelelően információkat gyűjtsön a prevenció magyarországi helyzetéről valamint, hogy a hazai szakemberekkel megismertesse a prevenció területén tapasztalható legújabb fejleményeket és értékelési módszereket.

 

Környezeti stratégiák

A környezeti stratégiák olyan prevenciós stratégiák, amelyek annak a közvetlen kulturális, társadalmi, fizikai és gazdasági környezetnek az átalakítását célozzák, amelyben az emberek meghozzák a drogfogyasztással kapcsolatos döntéseiket. Ez a megközelítés figyelembe veszi, hogy az egyének nem csak egyéni tulajdonságaik miatt lesznek érintettek a szerfogyasztásban, hanem azt nagymértékben befolyásolják a közösségben észlelt normák, értékek és informális szabályok.

 

Általános prevenció

Az általános prevenciós stratégiák a populáció egészét (országosan, helyi közösségekben, iskolában) szólítják meg olyan üzenetek és programok segítségével, amelyek a dohányzás, az alkohol-, illetve kábítószer-fogyasztás megjelenését kívánják megelőzni, vagy késleltetni.

 

Célzott prevenció

A célzott prevenciós stratégiák a populáció olyan veszélyeztetett alcsoportjaira irányulnak, amelyekben a viselkedési zavar kockázata az átlagnál lényegesen magasabb. A problémás szerfogyasztás fokozottabb veszélye gyakran valamilyen társadalmi kirekesztettségből fakad, mint például a fiatalkori bűnelkövetés, az iskolából kimaradás, vagy komolyabb tanulási problémák.

 

Javallott prevenció

A javallott prevenció célja, hogy azonosítsa és speciális beavatkozásokkal segítse az olyan egyéneket, akiknek a viselkedése előre jelezheti a későbbi szerfogyasztás megnövekedett egyéni kockázatát (mint például pszichiátriai zavar, rossz iskolai teljesítmény, disszociális viselkedés stb.), illetve akik a problémás szerfogyasztás korai jeleit mutatják.

 

Az összegyűjtött hazai információkat a területről az Éves Jelentés 3. fejezetében publikáljuk. Az EMCDDA a tagállamokból érkező információk együttes, összehasonlító bemutatását az Éves Jelentés – A kábítószer probléma Európában c. beszámolóban, illetve szűkebb területekre fókuszáló kiadványokban teszi hozzáférhetővé. Értékelt prevenciós programokról a Bevált Gyakorlatok menüpontban olvashat többet.