Problémás kábítószer-fogyasztás

A problémás drogfogyasztás egy módszertani kategóriát jelöl: az adott évben előforduló opiát-, kokain- vagy amfetamin-fogyasztást jelöli. A kategória vizsgálja a problémás drogfogyasztók létszámát, kezelési helyzetüket, célja pedig az, hogy a kábítószer-probléma kezelésére fordított erőforrások a lehető leghatékonyabban kerüljenek felhasználásra, eredményeit ezért a kezelési kapacitások kialakítása során veszik figyelembe.

Definíció szerint problémás kábítószer-fogyasztónak minősülnek a tartósan és/vagy rendszeresen és/vagy intravénásan opiát- vagy amfetamin-származékokat, illetve kokaint használók, politoxikománok.

A problémás kábítószer-fogyasztást vizsgáló szakterület feladata feltárni az egészségügyi és szociális problémákkal leginkább küzdő, kezelt vagy kezelésbe nem kerülő kábítószer-fogyasztók szocio-demográfiai jellemzőit (szertípus, nem, kor, első fogyasztás, iskolai végzettség, munkaviszony, etnikai hovatartozás) és fogyasztási mintáit (fogyasztás gyakorisága, módja, időtartama, kockázati magatartás, politoxikománia).

A szakterület továbbá becsléseket készít a kezelésbe nem kerülő, ezért egészségügyi nyilvántartásban nem szereplő problémás kábítószer-fogyasztók számára, a probléma elterjedtségére vonatkozóan.