Fertőző betegségek

A szakterület a fertőző betegségek – elsősorban a HIV, a hepatitis B, és a hepatitis C – előfordulási gyakoriságát vizsgálja az intravénás kábítószer-fogyasztók körében.

Emellett felmérésre kerülnek a fertőzések terjedését befolyásoló, az intravénás kábítószer-használattal összefüggő kockázati magatartások és protektív tényezők is.

Ezenfelül további fertőző betegségek prevalenciájának vizsgálata is célja a szakterületnek, mint a kábítószer-fogyasztók körében előforduló nemi betegségek, vagy a TBC.

Az adatgyűjtés az EMCDDA által meghatározott módszertani kritériumok  szerint zajlik, az adatok európai szintű, országok közötti összehasonlíthatósága érdekében.

Az összegyűjtött hazai információkat a területről az Éves Jelentés 6. fejezetében publikáljuk. Az EMCDDA a tagállamokból érkező adatok együttes, összehasonlító bemutatását pedig az Éves Jelentés – A kábítószer probléma Európában c. beszámolóban, szűkebb területekre fókuszáló kiadványokban, valamint a Statistical Bulletinben teszi hozzáférhetővé.