Hányan halnak meg évente kábítószer-fogyasztás következtében?

2015-ben 25 kábítószer-használattal közvetlenül összefüggő halálesetet jelentettek a speciális halálozási regiszterbe, így a 2013-as magasabb esetszám után visszatérés mutatkozik a korábbi években tapasztaltakhoz (2014: 23; 2013:31; 2012: 24; 2011:14, 2010:17 eset) viszonyítva.

Mi jellemzi a közvetlen, túladagolásos haláleseteket?

A 25 halálesetből 4 esetben volt nő az elhunyt. A túladagolásos esetek körében a férfiak átlagéletkora 34 év, a nőké 29,5 év, együttesen pedig 33,2 év volt. Az opiátokhoz és a metadonhoz köthető halálesetekben az átlagéletkor 34,8 év volt. A 25 halálesetből 10 (40%) – közöttük három női eset – Budapesten történt, megyeszékhelyen egy, kisvárosban két, községben hat haláleset fordult elő. Négy esetben volt az elhunyt hajléktalan, két esetben pedig külföldi személy, EU tagállam (Hollandia) állampolgára.

A kábítószer-fogyasztással összefüggő halálesetek az új pszichoaktív anyagok 2010-es megjelenése előtt jellemzően opiáthasználathoz, azon belül is heroin-fogyasztáshoz voltak köthetők. A heroin hozzáférhetőségének 2010-es drasztikus visszaesésével párhuzamosan az e szerhez köthető halálesetek száma is lecsökkent, míg a metadon okozta halálesetek száma enyhe növekedést mutatott. Az utóbbi években az új pszichoaktív szerek használata az elhunytak mintáiban is igazolódott.

Az elhunytak szerhasználati mintázatára jellemző az intravénás szerhasználat és a polidroghasználat, a biológiai mintákban gyakran több kábítószer mellett metadon ill. valamilyen benzodiazepin is kimutatható, és szerepet játszik az alkohol is. Kizárólag heroinhasználathoz köthető haláleset 2015-ben nem történt. Opiát és más kábítószerek együttes használata 8 esetben volt végzetes kimenetelű. Egyéb, nem opiát típusú kábítószer okozta mérgezés tíz esetben fordult elő. Öt esetben amfetamin volt kimutatható egyebek mellett. Három esetben volt jelen GHB/GBL is az elhunytak biológiai mintáiban, egy esetben kokain volt jelen, két esetben találtak antipszichotikumokat is. A nem opiát típusú kábítószerek kategóriájába sorolódnak a jogilag kábítószernek minősülő új pszichoaktív anyagok is, ezek közül a következők voltak jelen: α-PVP, 3-MMC, pentedron, 4F-PEP, TH-PVP, α-PVT. Három eset ún. egyéb szerek okozta mérgezésnek minősül, ami a halálozás idején nem kábítószernek minősülő új pszichoaktív anyagot takar, mindhárom esetben α-PHP volt kimutatható egyebek mellett a biológiai mintákban.

16_drd_hu_1

Hányan haltak meg a kábítószer-fogyasztással közvetetten összefüggő módon?

2015-ben 40 kábítószer-fogyasztással közvetetten összefüggő halálesetről érkezett bejelentés a halálozási regiszterbe. Az elhunytak között 37 férfi és 3 nő volt.

Mi jellemzi a közvetett, indirekt haláleseteket?

Az indirekt halálesetek két csoportját lehetett megkülönböztetni. A hosszú távú kábítószer-fogyasztás okozta egészségromlás áll a természetes halálok mellett bekövetkezett halálozás hátterében. Az esetek közül 9 természetes okra visszavezethető, korábbi kábítószer-fogyasztással összefüggő haláleset volt. A halál oka leggyakrabban kardiológiai eredetű (szívizom-elfajulás) volt.

A másik csoportba az erőszakos módon elhaltak kerültek, akiknél a biológiai minták vizsgálata megerősítette, hogy a halált megelőzően fogyasztottak kábítószert. 11 öngyilkosság esetében mutattak ki az elhunytak biológiai mintáiban valamilyen kábítószert. 20 esetben erőszakos haláleset történt (gyilkosság, baleset vagy olyan önártalom, ahol a szándék nem volt megállapítható).

Hogyan alakult a halálozás az Európai Unió tagállamaiban?

Az európai felnőttek körében a kábítószer-használat az elkerülhető halálozás egyik elismert oka. Európában a kábítószer-használók körében továbbra is a kábítószer-túladagolás a fő halálozási ok, a túladagolások áldozatai pedig az esetek több mint háromnegyed részében férfiak (78%). Az uniós országok többségéből a túladagolásos halálesetek számának emelkedését jelentették 2003-tól 2008/09-ig, amikor is ezek szintje először kezdett csökkenni. Becslések szerint 2014- ben az Európai Unióban legalább 6800 túladagolásos haláleset következett be. Ez a felülvizsgált 2013-as számadathoz képest emelkedést jelent, és az előző évekhez hasonlóan az Egyesült Királyság (36%) és Németország (15%) együtt teszi ki az egész nagy részét.

2006 és 2014 között az idősebb korcsoportban nőtt a bejelentett túladagolásos halálesetek száma, míg a fiatalabbak körében csökkent, ami a kábítószertúladagolásos halál veszélyének legjobban kitett európai opiáthasználó populáció öregedő jellegét tükrözi. Az utóbbi időben azonban egyes országokban a 25 év alattiak körében kismértékben nőtt a bejelentett túladagolásos halálesetek száma.

Összehasonlító európai adatok

Összehasonlító európai adatok

Honnan származnak a halálozási adatok?

A kábítószer-fogyasztással összefüggő halálesetek számát a legtöbb országban két adatbázis segítségével becslik. Az egyik a statisztikai hivatalok által vezetett általános halálozási statisztika (General Mortality Register), a másik pedig az un. speciális nyilvántartás (Special Register), melyet jellemzően igazságügyi intézetek vezetnek. Hazánkban az általános halálozási statisztikát a Központi Statisztikai Hivatal készíti. Az Igazságügyi Orvostani Intézetek és az Egyetemek Igazságügyi Orvostani Intézetei pedig az OSAP adatgyűjtés keretében jelentenek az Országos Igazságügyi Orvostani Intézetnek.

A 2009-es évben jelentős változás történt a kábítószer használattal összefüggő halálozás adatgyűjtésében. A korábbi, kizárólag aggregát adatokat tartalmazó OSAP adatgyűjtés helyett a 2009-es évben történt halálesetekkel kapcsolatos információk az Országos Addiktológia Centrum illegális szerfogyasztáshoz kapcsolódó jelentési rendszerének halálozási moduljából származnak. A modul adatlapja részletes információkat tartalmaz többek között az elhunytak halálozási körülményeiről, ismert előzményeikről és a toxikológiai eredményekről.

Az új adatgyűjtési rendszer eredményeképp eset alapú adatbázis áll rendelkezésre a kábítószer-fogyasztással összefüggő halálesetekről, mely adatbázis az anonim, de egyedi generált kód segítségével összekapcsolható a kezelési adatokkal is.

2009-től rendelkezünk részletes információkkal a közvetett halálesetekről is, melyeket lehetőségünk van további kategóriákra (természetes és erőszakos) bontva elemezni.